Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

2019-05-22 - Komisja Budżetowa

  • Komisje Rady Miejskiej
Sala Narad Urzędu Miejskiego w Ornecie

        

BRM.0012.1.2.2019                                                       

            Na podstawie § 64 ust. 1 Statutu Gminy Orneta uchwalonego Uchwałą Nr BRM.0007.22.2016 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29.06.2016 r., zwołuję i zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 22 maja 2019 r. (środa)  godz. 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej.
  2. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Orneta i sprawozdania finansowego Gminy Orneta za 2018 rok.
  3. Informacja na temat kosztów zimowego utrzymania dróg.
  4. Sprawy bieżące, w tym zaopiniowanie projektów uchwał           

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Krzysztof Banucha

Banery

Stopka