Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Informacja dotycząca utrzymania letniego i zimowego chodników, placów, ścieżek rowerowych, schodów i ronda na terenie miasta Orneta w roku 2020

Wszelkie uwagi związane z utrzymaniem w czystości chodników, placów, ścieżek rowerowych, schodów i rond na terenie miasta Orneta w zakresie ustawowych obowiązków gminy należy zgłaszać do Wykonawcy zadania pn.:

„UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI CHODNIKÓW, PLACÓW, SCHODÓW, JEZDNI

ULIC W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ORNETA”

polegające na:

uprzątnięciu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników, placów i schodów oraz utrzymania w czystości jezdni ulic poza okresem zimowym.

 

Kontakt do Wykonawcy:

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. 11-130 Orneta, ul. Dworcowa 27

w godz. 7 00 – 15 00

tel. 55/242 00 15, +48 723 092 706

fax: 55/242 10 72

w dni wolne od pracy i święta oraz w godzinach popołudniowych

tel. kom.: +48 723 092 706

lub do Zamawiającego:

 

Urząd Miejski w Ornecie 11-130 Orneta ul. Plac Wolności 26

w godz. od 7 30 – 15 30

tel. 55/22 10 226, +48 607 693 499

 

Wszelkie uwagi dotyczące utrzymania w czystości chodników na terenie miasta Orneta można również zgłaszać do Straży Miejskiej w Ornecie.

 

  • telefony dyżurne – 55/620 19 86

                                         kom. 609 794 946

 

Z-ca BURMISTRZA ORNETY

ANDRZEJ GIERLOF

(podpis nieczytelny)

Banery

Stopka