Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ORNETA SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE ANKIET ORNECKIEGO BANKU INFORMACJI O ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

Lp

Nazwa

Adres

Osoba/y reprezentująca

1

Stowarzyszenie Orneckie „Agrorelaks”

ul. 1 Maja 45

11-130 Orneta

Jolanta Wagner

2

Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie”

ul. 1 Maja 45

11-130 Orneta

Halina Kalamarska-Rychlińska

3

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie

ul. 1 Maja 45

11-130 Orneta

Jolanta Badyda

4

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Karbowo

Karbowo 1/3

11-130 Orneta

Marzena Czerniewicz

5

Stowarzyszenie „Miastowieś”

ul. Mickiewicza 1

11-130 Orneta

Agnieszka Triebling-Matys

6

Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu

Terenowe Koło w Ornecie

ul. Warmińska 3

11-130 Orneta

Wiesław Jóźwiak

7

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy

ul. Sportowa 7

11-130 Orneta

Leszek Makowski

8

Szkolny Ludowy Klub Sportowy „TRAMP”

ul. Sportowa 7

11-130 Orneta

Zbigniew Matula

9

Uczniowski Klub Sportowy „BYSTRY”

ul. 1 Maja 20

11-130 Orneta

Wojciech Kijanko

10

Miejski Klub Sportowy „Błękitni” w Ornecie

ul. Sportowa 6

11-130 Orneta

Wojciech Kijanko

11

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

ul. Zamkowa 12

11-130 Orneta

Wiesława Buś

12

Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych

ul. Przemysłowa 13D/6

11-130 Orneta

Katarzyna Rankau

13

Stowarzyszenie Miłośników Warmii

ul. Ogrodowa 33

11-130 Orneta

Sabina Sawionek

14

Stowarzyszenie ARKADIA

Dąbrówka 7a/1

11-130 Orneta

Piotr Korsak

15

Stowarzyszenie „REDUTA ORNETA”

ul. Kopernika 9c/1

11-130 Orneta

Mariusz Bura

16

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej

Henrykowo 7

11-130 Orneta

Anna Wiewiórska

Ks. Jan Hałuszka

17

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Zarząd Koła w Ornecie

ul. Mickiewicza 1

11-130 Orneta

Teresa Naguszewska

Halina Chojecka

18

Ochotnicza Straż Pożarna w Henrykowie

Henrykowo 27

11-130 Orneta

Karol Rońda

19

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Karkajmy

Karkajmy 8/4

11-130 Orneta

Henryk Szcząchor

20

Warmiński Klub Motocyklowy „Drager” Orneta

Krosno 12

11-130 Orneta

Maciej Wąsowicz

 

Banery

Stopka