Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Ostrzeżenie

 • 0001
 • 0002

TRENUJ JAK ŻOŁNIERZ

 • TjŻ 2 termin

Ogłoszenie Burmistrza Ornety o zakwalifikowaniu do przetargów na sprzedaż dz. nr 427 i nr 405 obr 5 Orneta

Komunikat dot. Wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • KOMUNIKAT

Ogłoszenie o debacie nad Raportem o stanie Gminy Orneta za rok 2021

 W dniu 29 czerwca 2022 r. na XLIX sesji Rady Miejskiej w Ornecie rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Orneta za rok 2021 przedstawiony Radzie przez Burmistrza Ornety zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559). Nad Raportem o stanie Gminy Orneta odbędzie się debata.

 Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabrać głos.

Mieszkaniec gminy Orneta, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Orneta składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ornecie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie wraz z listą poparcia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie gminy, tj. najpóźniej w dniu 28 czerwca 2022 r.

Zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ornecie, ul. Plac Wolności 26 – pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

Raport o stanie Gminy Orneta za rok 2021 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ornecie w zakładce Raport o stanie Gminy Orneta.
SYGNAŁY ALARMOWE, JAK POSTĘPOWAĆ

POSTĘPOWANIEPO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW

Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych a także opuszczenia strefy niebezpiecznej.

 

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów wykorzystuje się następujące urządzenia:

 1. systemy alarmowe miast,
 2. centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej,
 3. radiowęzły radiofonii przewodowej,
 4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.).

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia załączona tabela.

 P A M I Ę T A J !

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ :

 PO OGŁOSZENIU ALARMU

- włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;

- postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;

- wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;

- przygotuj maskę przeciwgazową lub środek zastępczy;

- przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

- wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;

- uszczelnij okna pomieszczenia w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

- zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne środki ochrony dróg oddechowych;

- zamknij okna i mieszkanie;

- udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;

- udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia;

Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:

- wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

 

KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI

- włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;

- postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;

- wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;

- wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;

- zamknij okna i mieszkanie;

- udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

- uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

- przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

- wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

 

KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

- postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w środkach masowego przekazu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

- włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;

- postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;

- zamknij okna i mieszkanie;

W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:

- wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;

- zamknij okna i mieszkanie;

- uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

- uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

- przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

- wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej, Straży Pożarnej i Policji.

Informacja o prowadzeniu w okresie od 25 kwietnia do 30 września robót remontowych na wiadukcie kolejowym znajdującym się na terenie Gminy Orneta w ciągu linii kolejowej 221 w km 51,030, w okolicy m. Henrykowo.

 • SKM_C22722042216050_0001
 • SKM_C22722042216050_0002

 

 


 

Rozkład jazdy Orneta - Braniewo przez Pieniężno, Płoskinię

 • 0001

Konsultacje społeczne programu Cittaslow

Dobiegły końca prace nad projektem dokumentu "Miasta dobrego życia 2030. Program rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego". Został on dostosowany do zapisów krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych odnoszących się bezpośrednio do funduszy Unii Europejskiej na lata 2021 - 2027 oraz do obowiązujących i projektowanych aktów prawnych dotyczących wdrażania wspomnianych funduszy. Wykorzystano w nim informacje i opinie pozyskane w trakcie konsultacji prowadzonych we wstępnej fazie przygotowań.

Jest to dokument, który pomóc w sprawnej realizacji założeń rozwojowych gmin - członków Stowarzyszenia i dlatego ważnym jest aby uzyskał on pozytywną aprobatę naszych lokalnych społeczności. Dlatego też prosimy w imieniu Stowarzyszenia o ewentualne uwagi do zapisów programu w fazie ostatecznych konsultacji społecznych, najpóźniej do 16.12.2021 rTabelę z uwagami prosimy przesyłać na adres e-mail cebulska.bozena@gmail.com lub stowarzyszenie.cittaslow@gmail.com lub pocztą na adres Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, ul. Piłsudskiego 32/11, 10-578 Olsztyn do dnia 16.grudnia 2021 r.

 

 


 

Stypendia szkolne

Podajemy informacje dotyczące składania wniosków o stypendium
szkolne na rok szkolny - 2021/2022

 

 

 

 


 

Międzynarodowy znak „HELP ME”

Urzędnicy Wojewody Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zajmujący się na co dzień tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu sprawdzenia czy umiemy rozpoznać wołanie o pomoc❗️ ofiar przemocy, w kwietniu br. przeprowadzili badanie dotyczące znajomości wśród społeczności Olsztyna międzynarodowego znaku „HELP ME” (tłum. „Pomóż mi”).

➡️Wyniki badania wskazują, że 3/4 jego uczestników nie znała tego znaku. Jeszcze większa ilość osób nie wiedziała komu można zgłosić odebrany sygnał.

➡️Otrzymane wyniki wskazują na potrzebę upowszechniania znaku „HELP ME” ‼️ w celu skutecznego komunikowania potrzeby pomocy, jej odbioru i przekazania właściwym służbom w celu podjęcia działań.

Wykonanie znaku „HELP ME” jest proste: ✔️
Pokaż otwartą dłoń.
Złóż dłoń w pięść chowając kciuk do środka.

Zauważając znak „HELP ME” należy powiadomić numer alarmowy 112. ☎️

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/…/…/im-wiecej-wiesz-tym-chetniej-pomagasz

????Filmy propagujące międzynarodowy znak „HELP ME” w sieci:
https://es-es.facebook.com/…/mi%C4%99dzyn…/1011308746067289/
https://www.youtube.com/watch?v=AFLZEQFIm7k
https://www.facebook.com/watch?v=297674571873997

#Helpme Numer Alarmowy-112.pl Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W-MUW Olsztyn

Telefon zaufania

 • image4283

Akcja informacyjna "Czad - Cichy Zabójca" promująca elementarne zasady właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych.

Banery

Stopka