Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Informacja dotycząca szczepień osób obłożnie chorych w domach

  2021.02.19

   

  Szczepienia obłożnie chorych pacjentów w domach

   

  Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 11 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

   

  Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień, potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach.

   

  Szczepienie w domu dla konkretnych pacjentów

  Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. To tzw. pacjenci leżący.

  Punty wyjazdowe uzupełniły sieć punktów populacyjnych, które mają zespoły mobilne, gotowe do szczepienia pacjentów w miejscu zamieszkania. Punkty wyjazdowe nie będą zatem zastępować zespołów mobilnych z populacyjnych punktów, a wspierać ich pracę.

  Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonymi komunikacyjnie przygotowany jest transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne.

  Sprawdź, jak skorzystać z organizowanego przez gminy specjalnego transportu na szczepienia  

   

  Pacjent potrzebuje szczepienia w domu? Powinien skontaktować się ze swoim POZ

   

  Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych.

  Oznacza to, że na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie, np. przez infolinię 989.

  Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej. Jeśli pacjent lub jego opiekun skontaktują się z punktem wyjazdowym, ten skieruje takiego pacjenta lub opiekuna w pierwszej kolejności do POZ / pielęgniarki opieki długoterminowej, ponieważ to właśnie lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu.

   

  Szczepienie pacjentów w domu – krok po kroku

  1. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni).
  2. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.
  3. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza / pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta.
  4. Jeśli lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.
  5. Lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.
  6. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.
  7. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

  Procedura szczepienia wyjazdowego jest więc zbliżona do szczepienia w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy jest przygotowany, aby pomóc pacjentom w domu.

   

   

   

  ABC szczepień wyjazdowych

  • Zespół mobilny populacyjnego punktu szczepień – ma go stacjonarny punkt szczepień. Zespół szczepi pacjentów, którzy zapisali się na szczepienie w populacyjnym punkcie szczepień i ze względu na stan zdrowia wymagają szczepienia w domu. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
  • Wyjazdowy punkt szczepień – szczepi pacjentów w domu. Dotyczy to osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień (tzw. pacjent leżący). Jest wsparciem dla mobilnych zespołów przy populacyjnych punktach szczepień. Chory umawia się na szczepienie wyłącznie przez swoją poradnię POZ lub pielęgniarkę opieki długoterminowej. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
  • Transport do punktu szczepień – to specjalny transport, organizowany przez samorządy lokalne. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnościami i te, które nie zdołają  samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (np. ze względu na wykluczenie komunikacyjne). To bezpłatny transport z domu do punktu szczepień i z powrotem.

   

   

 • Ankieta do koncepcji strategicznej Cittaslow

  2021.02.17

  Szanowni Państwo!


  W związku z opracowywaniem przez miasta – członków Sieci Cittaslow Koncepcji Rozwoju Strategicznego Miast Sieci Cittaslow woj. warmińsko-mazurskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.

   

  Ankieta (pobierz)

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – styczeń 2021r. (sesja 27 styczeń 2021 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2021.01.27

  4  styczeń – 15 styczeń( Orneta) - przebywałem na zwolnieniu lekarskim w związku ze złamanym nadgarstkiem,

  18 styczeń – spotkanie on -line z zastępcą komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nt. dystrybucji ulotek dla osób 80, 70  plus , ulotek namawiających do szczepień oraz bezpłatnego transportu w określonych przypadkach, np. niepełnosprawność,

  18 styczeń  – rozmowa telefoniczna z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu  nt. niewystarczających działań  związanych z utrzymaniem zimowym dróg podczas intensywnych opadów śniegu oraz ubytków nawierzchni na drodze wojewódzkiej 507, szczególnie na odcinku od ronda ZHP do wjazdu na strefę ekonomiczną,

  19 styczeń (Orneta) – połączenie on – line z udziałowcami Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) nt. nieprawnego zatwierdzenia niekorzystnych stawek za odpady komunalne i wg. nas zachowań niezgodnych z zasadą samorządności i prawa przez Prezydenta Olsztyna,  pismo  skierowane przez większość gmin wspólników (indywidualnie) będące konsekwencją spotkania znajduje się  w biurze Rady Miejskiej w Ornecie,

  21 styczeń – spotkanie on-line z przedstawicielami wojewody nt. szczepienia osób 80, 70  plus

  20 styczeń (Orneta) – podpisaliśmy wnioski do Wojewody Warmińsko Mazurskiego  na dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych dla miejscowości w których swoją siedzibę miały ( PGR) – Państwowe Gospodarstwa Rolne, złożyliśmy dwa wnioski na remont dwóch dróg, Karkajmy – Orneta oraz do Wojciechowa od drogi wojewódzkiej 528 na Miłakowo, na kwotę 5 milionów złotych, założyliśmy 10 procent swojego udziału (Gminy Orneta),

  21 styczeń (Lidzbark Warmiński) – spotkanie wójtów i burmistrzów ze starostą lidzbarskim nt. bieżącej współpracy,

  26 styczeń *- spotkanie z przedstawicielami Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie nt. likwidacji szkoły w Mingajnach,

  26 styczeń * - narada on line z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Orneta, nt. bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz funkcjonowania szkół i przedszkoli w epidemii,

  26 styczeń *– spotkanie on -line miast członkowskich CITTASLOW z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego , nt. nowej perspektywy pozyskiwania środków europejskich,

     

  * spotkania odbędą się po komisji wspólnej RM w Ornecie a przed sesją w dniu 27 stycznia br.

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkania z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek.

                                                                                                           

  Burmistrz Ornety

                                                                                                            Ireneusz Popiel

 • Burmistrz Ornety informuje o uruchomieniu infolinii dot. organizacji transportu do punktu szczepień dla osób niepełnosprawnych i mających ograniczone możliwości własnego dojazdu.

  2021.01.14

 • Życzenia Świąteczne

  2020.12.22