Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • PROGRAM WSPARCIE DLA RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

  2021.10.20

  Burmistrz Ornety zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

  Wsparciem mogą być objęci uczniowie szkół podstawowych i średnich, pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (PPGR). Zgodnie z warunkami programu są to uczniowie, których krewny w linii prostej (wstępny) tj. jeden rodziców (opiekunów prawnych), dziadków lub pradziadków był pracownikiem któregoś ze zlikwidowanych PPGR:

   

  Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

  Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie OŚWIADCZENIA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy lub OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ  – które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę Orneta wraz z Zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

   

  W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM INFORMUJEMY, ŻE PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 22 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

    

  OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO LUB UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ PROSIMY SKŁADAĆ DO WYZNACZONEGO TERMINU BEZPOŚREDNIO W URZĘDZIE MIEJSKIM W ORNECIE.

   

  Więcej o programie na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – wrzesień 2021r. (sesja 29 wrzesień 2021 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2021.09.28

  1 wrzesień (Orneta) – odbiór kortu tenisowego po remoncie dzięki uzyskanym środkom finansowym przy współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek,

  2 wrzesień (Olsztyn) – spotkanie z konserwatorem zabytków na temat lokalizacji  pamiątkowej tablicy z okazji beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

  2 wrzesień (Lidzbark Warmiński) – udział w uroczystym apelu z okazji powołania nowego Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim, młodszego inspektora Przemysława Polechońskiego,

  4 wrzesień (Orneta) – udział w XII Zjeżdzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Ornecie,

  6 wrzesień (Orneta) – spotkanie z zarządem MKS Błękitni w Ornecie na temat bieżącej współpracy,

  6, 13 wrzesień (Bażyny) – spotkanie z sołtysem , radą sołecką i mieszkańcami gminy   nt. organizacji dożynek powiatowych w Bażynach,

  10 wrzesień (Orneta) – spotkanie z firmą ACCURETTA oraz on line z firmą SYNPOWER na temat szukania rozwiązań zmniejszających cenę za odpady komunalne dla mieszkańców. W spotkaniu uczestniczyli również Burmistrz Dobrego Miasta oraz Wójt Gminy Świątki,

  15 wrzesień (Orneta) – udział w pracach odbiorowych II etapu prac – utwardzenia  placu przy ul. Wodnej w Ornecie ,

  17-19 wrzesień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami miast  partnerskich Ornety z Niemiec (Bleicherode, Herzlake)

  17 wrzesień  (Orneta) – otwarcie Centrum Integracji Lokalnej w Ornecie,

  17 wrzesień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami Joanitów z Niemiec,

  18 wrzesień (Orneta) – otwarcie Parku Miejskiego w Ornecie,

  18 wrzesień (Bażyny) – udział w Dożynkach Powiatowych w Bażynach.

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie i Pasłęku, udzielenie ślubu dwóm młodym parom, uczestnictwo w Narodowym Czytaniu przed Ratuszem Miejskim w Ornecie , wspólnie z mieszkańcami  Gminy Orneta, uczestnictwo w pokazie filmu na dużym ekranie w Hali widowiskowo sportowej w Ornecie, spotkanie z sołtysami gminy Orneta.

 • Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

  2021.09.24

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – lipiec - sierpień 2021r. (sesja 25 sierpień 2021 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2021.08.23

  2 lipiec (Orneta – Olsztyn) – spotkanie on-line na temat  szczepień w województwie,

  3-4 lipiec (Orneta) – otwarcie Maratonu wędkarskiego oraz wręczenie nagród,

  7 lipiec (Olsztyn) – uczestnictwo w spotkaniu w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z Prezesem  Banku Gospodarstwa Krajowego na temat założeń programu Polski Ład,

  9 lipiec (Orneta) – udział w uroczystości  50 lecia pożycia małżeńskiego, mieszkańców Ornety,

  14 lipiec (Lidzbark Warmiński ) – uczestnictwo w spotkaniu z dyrektorem Banku Gospodarstwa  Krajowego w Olsztynie nt.  składania wniosków do programu Polski Ład,

  20 lipiec (Orneta) – spotkanie z wicestarostą lidzbarskim p. Jarosławem Kogut w sprawie organizacji Dożynek Powiatowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Sołeckiej          w Bażynach, dyrektorzy : Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie, pracownicy Urzędu Miejskiego w Ornecie,

  21 lipiec (Olsztyn) – udział w spotkaniu zarządu Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego nt. nowej perspektywy Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji i uczestnictwa pozakonkursowego w przyznawaniu środków członkom miast CITTASLOW,

  21  lipiec (Mierki) – uczestnictwo w konferencji wspólnie z pracownikami UM Orneta nt. koncepcji rozwoju współpracy strategicznej Sieci Miast CITTASLOW województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2030,

  27 lipiec (Opin) – odbiór remontu nawierzchni drogi (została wykonana nawierzchnia asfaltowa) w miejscowości Opin od skrzyżowania przy świetlicy wiejskiej do kościoła oraz przy domach znajdujących się przy drodze,

  29 lipiec (Krosno) – spotkanie z sołtysem Krosna i wizja w terenie w sprawie remontu mostu drewnianego nad rzeką Drwęca Warmińska, ustalono termin realizacji remontu mostu do końca października br. Roboty będą finansowane ze środków sołeckich,

  3 sierpień (Lidzbark W.) – udział w uroczystym apelu z okazji święta Policji,

  3 sierpień (Orneta) – udział wspólnie z p. Karolem Markowskim Prezesem MKS Błękitni w Ornecie w powstaniu filmu promocyjnego o klubie i naszym mieście oraz wywiad na żywo    wspólnie  z udziałem prezesa Warmińsko Mazurskiego Polskiego Związku Piłki Nożnej nt. sportu,

  5 sierpień (Olsztyn) – spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego nt. inwestycji z pozyskaniem środków europejskich, wręczyłem zaproszenie na otwarcie Parku Miejskiego w Ornecie oraz  na Dożynki Powiatowe w Bażynach,

  10 sierpień (Jeziorany) – udział w konwencie Wójtów , Burmistrzów zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania Warmiński Zakątek nt. możliwości wsparcia przedsiębiorców z terenu działania LGD,

  16 sierpień (Orneta) – spotkanie z nowym proboszczem Parafii Prawosławnej w Ornecie,

  17 sierpień (Orneta) – spotkanie z koordynatorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lidzbarku Warmińskim nt. bieżącej współpracy,

  19 sierpień (Orneta) – spotkanie z Dyrektorami Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mingajnach nt. inwentaryzacji i przeniesienia wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie,

  20 sierpień (Giżycko) – odwiezienie wystawy obrazów Zdzisława Beksińskiego,

  21 sierpień (Orneta) – udział w uroczystości 25 lecia istnienia  parafii greckokatolickiej bł. Omelana Kowcza w Ornecie.

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie i Pasłęku, udzielenie ślubu młodej parze, spotkanie z komitetem organizacyjnych ds. organizacji dożynek powiatowych.

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – czerwiec 2021r.(sesja 30 czerwiec 2021 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2021.06.25

  2 czerwiec (Orneta) – spotkanie on – line z sołtysami z gminy Orneta, omówiono bieżące problemy związane z funkcjonowaniem sołectw np. koszenie, utrzymanie dróg, fundusz sołecki – wydatkowanie środków,

  2 czerwiec (Bażyny) – udział w uroczystej mszy z okazji 20 lecia kapłaństwa ks. Tomasza Kocińskiego,

  3 czerwiec (Orneta) – udział w procesji Bożego Ciała,

  5 czerwiec (Henrykowo) – udział  w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym OSP Henrykowo,

  6 czerwiec (Mingajny) – udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym OSP Mingajny,

  8 czerwiec (Orneta)- udział  w Zgromadzeniu wspólników TBS administrator sp. z o.o. w Ornecie podsumowującym 2020 rok,

  9 czerwiec (Orneta- Lidzbark) – spotkanie on line starosty lidzbarskiego z wójtami i burmistrzami z powiatu lidzbarskiego, tematem spotkania była bieżąca sytuacja epidemiologiczna w powiecie, uruchomienie w Ornecie punktu szczepień, remont ulicy Warmińskiej,

  10 czerwiec (Dobre Miasto) – udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” podsumowującym 2020 rok,

  10 czerwiec (Orneta) – spotkanie z dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim nt. uruchomienia punktu szczepień na hali widowiskowo sportowej OSiR w Ornecie, kontrola NFZ wyposażenia punktu powszechnego szczepień na hali OSiR w Ornecie przed uruchomieniem,

  11 czerwiec (Orneta) – spotkanie z administratorem prywatnym  budynków mieszkalnych na starym mieście oraz Prezesem TBS Administrator sp. z o.o.  na temat lokalizacji nowych gniazd śmieciowych,

  11 czerwiec (Bażyny) – udział  w zebraniu sprawozdawczo -  wyborczym OSP Bażyny,

  14 czerwiec (Orneta) – udział w naradzie dyrektorów gminnych placówek oświatowych, min. na temat organizacji dowożenia uczniów w roku szkolnym 2021/2022,

  16 czerwca (Lidzbark W.) – udział w rozprawie sądowej jako świadek dotyczącej zdewastowania pomnika św. Jana Pawła II,

   19 czerwiec (Lidzbark Warmiński) – udział w obchodach Jubileuszu 45 lecia Harcerstwa na Ziemi Lidzbarskiej,

  19 czerwiec (Orneta) – udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym OSP Orneta,

  22 czerwiec (Orneta) – udział w posiedzeniu spółek wodnych w Ornecie,

  25 czerwiec (Bartoszyce) – udział w Walnym Zebraniu   Krajowej sieci miast CITTASLOW.

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie, spotkanie z mieszkańcami Bażyn, udział w festynie zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie, udział w radach budowy inwestycji: Park Miejski , Termomodernizacja budynków Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela, Przedszkole nr 1 , Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bażynach, Szkoły Podstawowej nr 1 im. majora Henryka Sucharskiego w Ornecie, udział w spotkaniu z dzierżawcami ogródków działkowych przy ul. Młynarskiej nt. likwidacji części ogródków na potrzeby inwestycji min. Budowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie.

Stronicowanie

Banery

Stopka