Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Wypożyczalnia Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych

  2019.12.05

  Z inicjatywy Burmistrza Ornety od dnia 01 stycznia 2020 roku rusza w Ornecie Wypożyczalnia Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych
  W ramach pilotażowego projektu „Bezpłatne Wypożyczalnie Rowerów Trójkołowych” Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, przekazał do Urzędu Miejskiego w Ornecie 3 rowery trójkołowe różnej wielkości na
  potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców i innych osób przebywających na terenie Miasta i Gminy Orneta. Środki na zakup rowerów PCK pozyskuje w ramach ogólnopolskiej akcji "Tekstylia", czyli zbiórki odzieży używanej do specjalnych kontenerów. Takie pojemniki stoją również na terenie Ornety.

  Trójkołowe rowery rehabilitacyjne są stabilnym, wygodnym, wyspecjalizowanym sprzętem, przeznaczonym nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również dla osób starszych, wymagających bezpiecznej jazdy rowerem. Posiadają zamontowany koszyk,
  w którym można przewozić zakupy.


  Rowery dostępne są w trzech rozmiarach:
  1. Na kołach o średnicy 16”, dla dzieci o wzroście do 130 cm, dopuszczalne obciążenie łącznie z bagażem 80 kg,
  2. Na kołach 20”, przeznaczone dla osób o wzroście do 160 cm; dopuszczalne obciążenie łącznie z bagażem 80 kg,
  3. Na kołach 24”, przeznaczone dla osób o wzroście powyżej 160 cm, dopuszczalne obciążenie łącznie z bagażem 100 kg.

  Rower będzie można wypożyczyć bezpłatnie, jednorazowo na okres maksymalnie 14 dni.


  Jednakże istnieć będzie możliwość przedłużenia wypożyczenia o kolejne dwa tygodnie, jeżeli nie będzie akurat oczekującej osoby.
  Korzystanie z tego typu rowerów to nie tylko forma rehabilitacji ruchowej, ale również skuteczne narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych i starszych z codziennego życia i aktywności społecznej. Dzięki tej formie wsparcia osoby te staną się pełnoprawnymi uczestnikami codziennego życia w naszym mieście.

  Wierzymy, że wypożyczane rowery spełnią swoje zadanie i w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

  Wypożyczalnia czynna będzie od dnia 01 stycznia 2020 roku.


  Zarządzaniem i wypożyczaniem rowerów zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 55 242 16 27 oraz w siedzibie MGOPS ul. 1-go Maja 6.

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – listopad 2019r. (sesja 27 listopad 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.11.25

  5 listopad (Orneta) – udział w spotkaniu z mieszkańcami Woli Lipeckiej nt. lokalizacji terenu na boisko i plac zabaw,

  5 listopad (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornecie,  nt. ewentualnego przekazania na potrzeby WTZ budynku izby chorych w b. jednostce wojskowej,

  6 listopad (Krosno)spotkanie z mieszkańcami Krosna nt. likwidacji części  etatu w świetlicy wiejskiej oraz nowych zasadach funkcjonowania świetlicy,

  6 listopad (Orneta) – spotkanie z Dyrektorem OSiR , MDK oraz przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie nt. organizacji I Orneckiego Biegu Niepodległościowego z okazji           101 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę,

  7 listopad (Orneta) – udział w odbiorze stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr. 1  im. Majora Henryka Sucharskiego w Ornecie,

  9 listopada (Orneta – Krosno) – udział w I Orneckim Biegu Niepodległościowym,

  11 listopad (Orneta) – udział w uroczystych  gminnych obchodach z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez  Polskę (msza święta, przemarsz do grobu nieznanego żołnierza, koncert w kościele św. Jana Chrzciciela w Ornecie podsumowujący projekt realizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie, ognisko),

  12 listopad (Orneta) – udział w rozpoczęciu procedury odbiorowej zagospodarowania plaży miejskiej w Ornecie,

  13 listopad (Lidzbark Warmiński) – udział w spotkaniu z prezesem ZGOK nt. podwyżek cen  śmieci dla samorządów w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia przez rząd RP  i zwiększenia innych kosztów,

  13 listopad (Orneta) – audyt zewnętrzny dotyczący utrzymania ważności certyfikatów potwierdzających zgodność z systemem zarządzania z  wg. normy ISO 9001-2015 i normy antykorupcyjnej ISO 37001,

  14 listopad (Orneta) – spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie nt. zorganizowania pielgrzymki do Krosna z okazji obchodów wojewódzkich Dnia Strażaka

  17 listopad (Orneta) – udział we mszy świętej w intencji Ornety, w dniu święta patronki Ornety św. Elżbiety Węgierskiej,

  20 listopad (Bażyny) - spotkanie z mieszkańcami Bażyn nt. likwidacji  części etatu w świetlicy wiejskiej oraz nowych zasadach funkcjonowania świetlicy,

  21 listopad (Mingajny) - spotkanie z mieszkańcami Mingajn nt. likwidacji  części etatu w świetlicy wiejskiej oraz nowych zasadach funkcjonowania świetlicy,

  21 listopad (Orneta) – spotkanie z Przedstawicielami Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie nt. zorganizowania konferencji w Ornecie pt. „Niewidzialna prowincja czy super nowa”,

  Pokazanie małego miasta jako przestrzeni do rozwoju a nie udawadnianie wielkomiejskości,

  25 listopad (Olsztyn) – spotkanie z Warmińsko Mazurskim Kuratorem Oświaty na temat wsparcia w  finansowaniu oświaty w gminie Orneta,

  25 listopad (Olsztyn) – spotkanie z Warmińsko Mazurskim Konserwatorem Zabytków nt. zalania asfaltem nawierzchni ulicy Sienkiewicza.

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w naradzie dyrektorów placówek oświatowych gminy Orneta, udział w czytaniu lektur w Szkole Podstawowej nr. 1 im. Majora Henryka Sucharskiego , udział w spotkaniu z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego małżeństwa z Ornety na ich zaproszenie, udział w Orneta Slow Art. Festiwal w Miejskim Domu Kultury w Ornecie, udział w przeglądzie małych form artystycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym w Ornecie, spotkanie z mieszkańcami Białego Dworu.

   

                                                                                                            Burmistrz Ornety

                                                                                                            Ireneusz Popiel

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – październik 2019r. (sesja 30 październik 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.10.29

  01 październik (Orneta)  -  spotkanie z policją oraz prezesem klubu MKS Błękitni Orneta,

  nt. zachowania kibiców naszego klubu i kar porządkowych wymierzonych przez Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej, oraz nt. zabezpieczenia stadionu , teren OSiR,

  01 październik (Lidzbark Warmiński) – spotkanie ze starostą lidzbarskim nt. kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do specjalnego ośrodka   szkolno – wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim,

  03 październik (Orneta)- spotkanie z firmą ENERGA Oświetlenie w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Orneta,

  06 październik (Orneta) – udział w uroczystości przekazania ciężkiego samochodu pożarniczego SCANIA na potrzeby OSP Orneta,

  08 październik (Olsztyn) – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko Mazurskiego nt. projektu pt. Park Miejski w Ornecie,

  11 październik (Lidzbark Warmiński) – udział w powiatowym Dniu Edukacji Narodowej i powiatowym spotkaniu z talentem,

  14 październik (Orneta) – spotkanie z sołtysem msc. Krosno nt. funkcjonowania świetlicy w tej miejscowości,

  18 październik (Orneta) – udział w inauguracji roku kulturalnego oraz obchodach 50- lecia istnienia zespołu ORNECIANIE,

  18 październik (Orneta)  - spotkanie z przedstawicielem Zgromadzenia sióstr św. Katarzyny w Ornecie nt. remontu budynków zgromadzenia oraz tarasów zewnętrznych w powiązaniu z rewitalizacją parku miejskiego w Ornecie,

  21 październik (Orneta) – udział w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie,

  24 październik (Lidzbark Warmiński) – udział w podsumowaniu  edycji Szkoły Liderów

  25 październik (Orneta) – spotkanie w sprawie pomocy rodzinie, która pozostaje w trudnej sytuacji po zakazie użytkowania, przebywania w mieszkania, po zawaleniu stropu.

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w naradzie dyrektorów placówek oświatowych gminy Orneta, udział w uroczystościach 70 lecia koła łowieckiego Czajka, spotkanie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Ornecie, administracji i obsługi placówek oświatowych gminy Orneta , oraz pracownikami OSiR w Ornecie, udział w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej numer 4 w Ornecie, udział w uroczystości przekazania karmy dla bezdomnych psów przez dzieci w Przedszkolu nr. 1 w Ornecie, udział w otwarciu i dekorowaniu zwycięzców turnieju BOCCIA zorganizowanego przez Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Ornecie, udział w Walnym Zebraniu Uniwersytetu III wieku w Ornecie, udział w apelu z okazji Dnia Edukacji, udział w losowaniu miejsc przedsiębiorców , którzy chcą handlować kwiatami , zniczami w dniu 1 listopada br., udział w otwarciu zawodów strzeleckich w hali OSiR w Ornecie, udział w obchodach z okazji Międzynarodowego Dnia osób starszych zorganizowanych przez Związek Emerytów, Rencistów i Emerytów w Ornecie.

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – wrzesień 2019r. (sesja 25 wrzesień 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.09.23

   

  2 wrzesień (Orneta) – udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020    w Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie,

  3 wrzesień (Orneta) – spotkanie z pracownikami Miejsko Gminnego Ośrodka oraz nowym dyrektorem MGOPS w Ornecie nt. bieżącej współpracy,

  7 wrzesień (Pilnik) – udział w Dożynkach Powiatu lidzbarskiego,

  8 wrzesień (Wola Lipecka) – przeprowadzenie wyborów sołtysa wsi Wola Lipecka,

  11 wrzesień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami ORLEN na temat zainteresowania budową stacji paliw w Ornecie,

  11 wrzesień (Orneta) – spotkanie zarządu OSP Orneta nt. organizacji uroczystości przekazania nowego ciężkiego samochodu strażackiego przekazanego przez gminę Orneta do służby  w OSP Orneta,

  12 wrzesień (Orneta) – spotkanie zespołu ds. oświaty na temat reorganizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Orneta od roku szkolnego 2020/2021

  14 wrzesień (Orneta ) – udział w Dożynkach gminy Orneta,

  17 wrzesień (Orneta) – spotkanie  z Policją , Strażą Miejską, Dyrektorem MGOPS nt. działań mających na celu umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym podopiecznego MGOPS, stwarzającego zagrożenie dla otoczenia,

  18 wrzesień (Orneta) – udział w radzie budowy – „Zagospodarowanie plaży miejskiej”,

  24 wrzesień (Warszawa)*  - wyjazd do fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego na spotkanie w sprawie upamiętnienia byłych mieszkańców Ornety ( przed II wojną światową),

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, spotkanie z radą sołecką Henrykowa w sprawie podziału funduszu sołeckiego, spotkanie ze strażakami OSP Mingajny na temat przekazania samochodu strażackiego typu Jelcz na potrzeby OSP Mingajny, udział w posiedzeniach Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie, udział w posiedzeniu Rady Seniorów, udział w narodowym czytaniu zorganizowanym przez Bibliotekę  Publiczną Miasta i Gminy Orneta, udział w Dniach dziedzictwa Ornety,

   

   

 • Akcja wystawka - wyrzucamy graty z chaty (wrzesień 2019r.)

  2019.09.09

  Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych (pobierz)

Stronicowanie

Banery

Stopka