Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2022.09.08

  Lokalna Grupa Działania  "Warmiński Zakątek" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

   opracowanie „koncepcji inteligentnych wsi” (smart village)

   W ramach naboru przewidziano udzielenie grantów organizacjom pozarządowym o kwocie 4 tys. złotych w charakterze refundacji poniesionych wydatków. Nabór będzie miał miejsce między 22 sierpnia a 8 września 2022 r.

   LINK DO OGŁOSZENIA: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=1456

 • Sprawozdanie Burmistrza Ornety z prac między sesjami Rady Miejskiej w Ornecie- lipiec - sierpień 2022 r. (sesja 31 sierpnia 2022 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety.

  2022.08.31

  1 lipiec (Orneta) – udział w spotkaniu z pracownikami z okazji 25 lecia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Ornecie,

  1 lipiec (Orneta - Olsztyn) – udział w Zarządzie Polskiej Sieci Miast CITTASLOW – on -line,

  1 lipiec (Orneta) – udział w objazdowym posiedzeniu wspólnym komisji Rady Miejskiej w Ornecie

  4 lipiec (Olsztyn) – udział w spotkaniu z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim nt. otrzymanych środków finansowych w ramach Polskiego Ładu,

  6 lipiec, 27 lipiec (Orneta) – spotkanie w sprawie organizacji Dożynek Gminy Orneta,

  9-17 lipiec (Orneta) – przyjęcie grupy 25 piłkarzy z obwodu Czerniowce z Ukrainy,

  20 lipiec (Orneta) – spotkanie z audytorem zewnętrznym na temat przeprowadzonego audytu spółki TBS w Ornecie,

  26 lipiec (Orneta) – udział w odbiorze prac wykonanego remontu ulicy Warmińskiej w Ornecie,

  29 lipiec (Giżycko) – udział w podpisaniu kontraktu programowego polityki spójności z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Marszałkiem Województwa Warmińsko Mazurskiego,

  30 lipiec (Pasym) – udział w festiwalu rowerowym miast Cittaslow

  1 sierpień (Orneta) – spotkanie z Dyrektorem Regionu VEOLIA Północ nt. zabezpieczenia w „ ciepło” przed sezonem grzewczym 2022/2023,

   2 sierpnia (Orneta) – spotkanie z dyrektorem Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim,  nt. organizacji Jubileuszu 75 lecia istnienia Cechu,

  3 sierpień (Olsztyn) – podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie jednostek OSP z Gminy Orneta,

  4 -22 sierpień – przebywałem na urlopie,

  23 sierpień (Orneta-Warszawa) – on line – spotkanie z przedstawicielem Instytutu Miast i Regionów na temat tworzenia przez gminy Gminnych Programów Rewitalizacji,

  23 sierpień (Orneta) – spotkanie podsumowujące przygotowania do Dożynek Gminnych z udziałem  Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Policji ,

  24 sierpień  (Orneta) – spotkanie Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych nt. podziału środków otrzymanych od Marszałka Województwa,

  24 sierpień (Orneta) – spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz projektantami remontu drogi wojewódzkiej nr 507 z Ornety do Pieniężna,

  25 sierpień (Orneta) – udział w naradzie dyrektorów gminnych placówek oświatowych nt. rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023,

  26 sierpień (Orneta) – spotkanie z firmą PGN w sprawie waloryzacji kosztów usług świadczonych przez firmę,

  27 sierpień (Orneta) – udział w Dożynkach Gminy Orneta,

  27 sierpień (Orneta) – spotkanie z Prezesem PWiK sp. z o.o. nt. uzbrojenia działek przy ul. Dąbrowskiego, (od  ul.  mjr Henryka Sucharskiego),

  29 sierpień (Gmina Gietrzwałd) – udział w Walnym Zebraniu Polskiej Sieci Miast Cittaslow,

  30 sierpień (Orneta) – spotkanie z odchodzącym z parafii  prawosławnej pw. Św. Mikołaja w Ornecie księdzem Dariuszem.

   

  Sprawy  bieżące: ,

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie ,  spotkanie z sołtysami oraz przewodniczącymi rad osiedli          z Gminy Orneta, udział w spotkaniu z działaczami i rodzicami zawodników MKS Błękitni Orneta, spotkanie z przedstawicielami Reduta Orneta, udział w otwarciu strzelnicy w budynku OSiR Orneta, udzielenie ślubu. Spotkanie z przedstawicielem klubu bokserskiego  nt. organizacji gali boksu zawodowego w przyszłym roku.

 • List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych.

  2022.06.29

  List (pobierz)

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – czerwiec 2022r. (sesja 29 czerwiec 2022 r.)w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2022.06.28

  1, 6, 27 czerwiec (Orneta- Zastawna – Ukraina) – spotkanie on line z przedstawicielami miasta partnerskiego Zastawna,

  3 czerwiec – udział w festiwalu piosenki religijnej zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie,

  7 czerwiec (Orneta)- spotkanie organizacyjne z pracownikami odpowiedzialnym za organizację Dni Ornety nt. przygotowań do obchodów Święta Ornety,

  7 czerwiec (Orneta) – spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Orneta , nt. bieżącej współpracy,

  8 czerwiec (Dobre Miasto) – udział w Zarządzie oraz Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania , Warmiński Zakątek,

  10-12 czerwiec (Orneta) – otwarcie oraz udział w obchodach Dni Ornety,

  13 czerwiec (Orneta)  -spotkanie ze starostą lidzbarskim nt. wspólnego remontu ulicy Podgórnej w Ornecie, 13 czerwiec (Orneta- Warszawa) – spotkanie on line z przedstawicielem Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego nt. aspektów korzyści i zagrożeń w tworzeniu Gminnych Programów Rewitalizacji zastępujących Lokalne Programy Rewitalizacji,

  14 czerwiec (Olsztyn) – podpisanie umowy  z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie  w wysokości 5.000 zł na bieżące działania Koła Gospodyń Wiejskich  z Krosna,

  15 czerwiec (Olsztyn) – spotkanie z wicewojewodą Warmińsko – Mazurskim  nt. problemów związanych  z przygotowywaniem się do sezonu grzewczego na Warmii i Mazurach,

  17-19 czerwiec (Orneta) – otwarcie oraz wręczenie nagród podczas Mistrzostw Polski Pływających Modeli Redukcyjnych klas NS na jeziorze mieczowym w Ornecie.

  21 czerwiec (Henrykowo) – udział w spotkaniu organizacyjnym nt. Dożynek gminnych  2022 , które w tym roku odbędą się w Henrykowie,

  23 czerwiec (Orneta) – udział w uroczystym  zakończeniu roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr. 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie,

  24 czerwiec (Orneta) – udział w uroczystym nabożeństwie z okazji 15 lecia kapłaństwa Księdza Romana Storoniaka , proboszcza parafii Greckokatolickiej im. Omelana Kowcza, odpuście parafialnym,

  27 czerwiec (Orneta) – spotkanie z komendantem Hufca ZHP Orneta nt. bieżącej współpracy,

  27 czerwiec (Lidzbark Warmiński) – spotkanie ze starostą lidzbarskim nt. remontu ulicy Warmińskiej w Ornecie.

   

  Sprawy  bieżące: ,

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie ,  spotkanie z sołtysami oraz przewodniczącymi rad osiedli z Gminy Orneta, udział w Festiwalu piosenki religijnej, spotkanie z mieszkańcami Opinu w sprawie odtworzenia punktów granicznych drogi gminnej, zebranie ze wspólnotami mieszkaniowymi ulic Aleja Wojska Polskiego, Olsztyńska, 1-go Maja, nt. remontów i podłączeń do centralnego ogrzewania VEOLIA,

  Spotkanie ze Stowarzyszeniem Reduta nt. bieżącej współpracy, udział w spotkaniu zarządu, pracowników i  klientów firmy SUPROS z Bakałarzewa, udział w Nocy Świętojańskiej  , wydarzeniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Ornecianie.

 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Orneta na lata 2023-2030

  2022.06.23

  Sprawozdanie (pobierz)

Stronicowanie

Banery

Stopka