Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – wrzesień 2019r. (sesja 25 wrzesień 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.09.23

   

  2 wrzesień (Orneta) – udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020    w Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie,

  3 wrzesień (Orneta) – spotkanie z pracownikami Miejsko Gminnego Ośrodka oraz nowym dyrektorem MGOPS w Ornecie nt. bieżącej współpracy,

  7 wrzesień (Pilnik) – udział w Dożynkach Powiatu lidzbarskiego,

  8 wrzesień (Wola Lipecka) – przeprowadzenie wyborów sołtysa wsi Wola Lipecka,

  11 wrzesień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami ORLEN na temat zainteresowania budową stacji paliw w Ornecie,

  11 wrzesień (Orneta) – spotkanie zarządu OSP Orneta nt. organizacji uroczystości przekazania nowego ciężkiego samochodu strażackiego przekazanego przez gminę Orneta do służby  w OSP Orneta,

  12 wrzesień (Orneta) – spotkanie zespołu ds. oświaty na temat reorganizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Orneta od roku szkolnego 2020/2021

  14 wrzesień (Orneta ) – udział w Dożynkach gminy Orneta,

  17 wrzesień (Orneta) – spotkanie  z Policją , Strażą Miejską, Dyrektorem MGOPS nt. działań mających na celu umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym podopiecznego MGOPS, stwarzającego zagrożenie dla otoczenia,

  18 wrzesień (Orneta) – udział w radzie budowy – „Zagospodarowanie plaży miejskiej”,

  24 wrzesień (Warszawa)*  - wyjazd do fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego na spotkanie w sprawie upamiętnienia byłych mieszkańców Ornety ( przed II wojną światową),

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, spotkanie z radą sołecką Henrykowa w sprawie podziału funduszu sołeckiego, spotkanie ze strażakami OSP Mingajny na temat przekazania samochodu strażackiego typu Jelcz na potrzeby OSP Mingajny, udział w posiedzeniach Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie, udział w posiedzeniu Rady Seniorów, udział w narodowym czytaniu zorganizowanym przez Bibliotekę  Publiczną Miasta i Gminy Orneta, udział w Dniach dziedzictwa Ornety,

   

   

 • Akcja wystawka - wyrzucamy graty z chaty (wrzesień 2019r.)

  2019.09.09

  Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych (pobierz)

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – lipiec - sierpień 2019r. (sesja 28 sierpień 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.08.23

  1 lipiec (Giżycko) – odbiór obrazów na wystawę w galerii ART.-NOVA w Ornecie,

  1 lipiec (Orneta) – udział w wyjazdowym posiedzeniu wspólnych komisji Rady Miejskiej w Ornecie, wizytującym inwestycje prowadzone przez Gminę Orneta,

  1 lipiec (Orneta) – udział w spotkaniu radnych Rady Miejskiej w Ornecie oraz radnych Powiatu Lidzbarskiego na temat bieżącej współpracy,

  2 lipiec (Bażyny) – uczestnictwo w odbiorze prac rozbiórki wiaduktu kolejowego przed miejscowością Bażyny, materiał pozyskany z rozbiórki (skruszony) w ilości 800 ton tłucznia został rozwieziony na drogi gminne w rejonie sołectwa Bażyny indywidualnie przez rolników oraz radnego Ryszarda Ferenca, najwyższe słowa uznania za społeczną pracę dla wszystkich którzy przyczynili się do tego , że gmina nie musiała wydawać swoich środków finansowych na rozwiezienie tłucznia,

  8 lipiec (Orneta) – spotkanie z przedsiębiorcami zainteresowanymi kupnem działki na strefie ekonomicznej,

  11 lipiec (Orneta) – udział w odbiorze prac gwarancyjnych na strefie ekonomicznej,

  12-14 lipiec (Orneta)-  udział w obchodach święta miasta DNI ORNETY 2019,

  15-16 lipiec (Bielsko Biała) – podpisanie umowy na zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego SCANIA na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie, z dofinansowaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego,

  18 lipiec (Orneta) – spotkanie z wykonawcą inwestycji na plaży miejskiej w Ornecie na temat postępu prac i harmonogramu tych prac,

  22 lipiec- 09 sierpień – urlop z rodziną w Gdańsku!!!!

  29 lipiec (Dobre Miasto )- udział w posiedzeniu Rady,  Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek,

  31 lipiec (Lidzbark Warmiński) – udział w powiatowych obchodach Święta Policji,

  12 sierpień (Orneta) – spotkanie z pracownikami PWiK w Ornecie w sprawie opłat pobieranych na targowisku miejskim w Orneccie,

  13 sierpień (Braniewo) – odbiór samochodu strażackiego marki IVECO na potrzeby OSP Bażyny, pozyskany samochód jest w bardzo dobrym stanie technicznym lepszym od obecnego będącego na stanie OSP Bażyny, samochód otrzymaliśmy nieodpłatnie w ramach przyjaźni pomiędzy dwoma miastami Braniewa i Ornety,

  19 sierpień (Orneta) – udział w negocjacjach cenowych z firmą  ENERGA Oświetlenie na temat ceny energii w naszej gminie obowiązujących do końca lutego 2020 roku, podwyżka cen to blisko 9 %,

  20 sierpień (Orneta) – spotkanie z prezesem Spółdzielni Lokatorsko Własnościowej Warmia w Ornecie na temat  minimalnej  korekty planu przestrzennego zagospodarowania na jednej z działek będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni,

  20 sierpień (Mingajny) – spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami na temat braku zgody organu prowadzącego na otwarcie pierwszej klasy w Szkole Podstawowej w Mingajnach w roku szkolnym 2019/2020,

  **** 27 sierpnia (Olsztyn) – nastąpi wyjazd wspólnie z radnymi Rady Miejskiej w Ornecie orz dyrektorami placówek oświatowych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie,

  **** 28 sierpień (Olsztyn) – nastąpi podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu SCANIA na potrzeby OSP Orneta, otrzymane dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego to kwota 50 tysięcy złotych,

  **** 29 sierpień (Bielsko Biała) – nastąpi wyjazd po samochód strażacki wraz ze strażakami zatrudnionymi w naszej jednostce OSP w Ornecie,

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, spotkanie  z mieszkańcami i radą sołecką wsi Karkajmy oraz radnym RM w Ornecie Pawłem Skowyrskim z Karkajm w sprawie  organizacji dożynek w tej miejscowości.

 • Zwolnienie z podatku dochodowego dla Przedsiębiorców planujących inwestycje

  2019.06.27

  W dniu  27 czerwca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Podczas spotkania omówione zostały nowe, bardziej korzystne zasady i kryteria przydzielania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego - nawet do 70% wartości inwestycji.

  Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski, w tym również na terenach inwestycyjnych położonych przy ulicy Przemysłowej oraz ulicy Przedsiębiorczej w Ornecie, wchodzących w skład Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Orneta. Z pomocy publicznej mogą również korzystać przedsiębiorcy na nieruchomościach położonych poza granicami specjalnej strefy ekonomicznej (również na terenach będących własnością przedsiębiorstw, np. w aktualnie funkcjonującym zakładzie), Inwestycja może, ale nie musi być związana z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

  Prezentacja ze spotkania (pobierz)

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – czerwiec 2019r. (sesja 26 czerwiec 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.06.25

  5 czerwiec (Orneta) – spotkanie z kustoszem Sanktuarium Maryjnego w Krośnie na temat rezygnacji z zajmowanego mieszkania  (Plebanii) przez księdza Michała Rosengard w związku  z przejściem do mieszkania znajdującego się w konwikcie Sanktuarium,

  6  czerwiec (Orneta) – udział w walnym zebraniu spółki gminnej -  PWiK sp. z o.o. podsumowującym 2018 rok,

  10 czerwca (Lidzbark Warmiński) – spotkanie ze starostą lidzbarskim na temat ewentualnego wynajęcia sal lekcyjnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr. 4 w Ornecie     w roku szkolnym 2019/2020 oraz od 2020 roku,

  11 czerwiec (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich nt. remontów odcinkowych ( wymiana asfaltu) na drodze wojewódzkiej 507 – Orneta- Dobre Miasto,  w  2020 roku, z ewentualnym wsparciem finansowym  gminy Orneta,

  15 czerwiec (Bażyny) – udział w obchodach 70 -lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej    w Bażynach,

  17 czerwiec (Orneta) – udział w odbiorze trzech ulic (Olsztyńskiej , Mostowej, Przemysłowej – drogi osiedlowe) po wymianie nawierzchni asfaltowej,

  18 czerwiec (Orneta) – otwarcie ofert na zakup ciężkiego samochodu na potrzeby OSP Orneta, Otrzymane   dofinansowanie : 450 tysięcy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  i Administracji, 50.000 tysięcy Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

  18 czerwiec (Lidzbark Warmiński) – udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „Dom Warmiński”

  22 czerwiec ( Bażyny) – spotkanie z wykonawcą robót rozbiórkowych wiaduktu w Bażynach

  23 czerwiec (Bogatyńskie) – udział w otwarciu nowej drogi od wsi Bogatyńskie do drogi wojewódzkiej 513 na Elbląg.

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w Warmińsko – Mazurskich dniach rodziny     w Henrykowie, udział w sesji Rady Seniorów, udział w spartakiadzie sportowej osób niepełnosprawnych, otwarcie II rundy Mistrzostw  Polski w Motocrossie na orneckim torze motocrossowym, udział w otwarciu II pikniku myśliwskiego, udział w rozpoczęciu balu gimnazjalnego i ósmoklasisty, udział w procesji Bożego Ciała (budowa ołtarza przy ratuszu), udział w imprezie pt. Noc Świętojańska zorganizowanego przez Stowarzyszenie Ornecianie.

Stronicowanie

Banery

Stopka