Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce

  2020.03.09

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

  Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

  Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

  W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

  Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

  Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

  Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

  Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

  grafika,miniatura,178,-.jpg

   

 • Uroczystość Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

  2020.05.26

  Burmistrz Ornety uprzejmie zawiadamia, że pary małżeńskie, które w 2020 r. będą obchodzić Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego mogą składać wnioski o nadanie medalu do Urzędu Stanu Cywilnego w Ornecie w terminie do dnia 17.07.2020 r.

  Odznaczenie Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

  Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody.

  Uroczystości wręczania odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie organizowane są przez Urząd Miejski w Ornecie. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie wręcza Burmistrz Ornety.

 • Informacja w sprawie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Orneta

  2020.05.05

  Informacja w sprawie  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

  w Gminie Orneta

   

  Szanowni Państwo.

  Informuję, że po analizie uwzględniającej aspekty sanitarne, organizacyjne, a także po konsultacjach z dyrektorami jednostek, podjąłem decyzję o dalszym zamknięciu gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 6 maja do 24 maja 2020r.

  W podjęciu takiej decyzji utwierdziły mnie również opinie wyrażane bezpośrednio przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. W sytuacji kiedy każdego dnia przybywa w naszym kraju osób zarażonych i ofiar wirusa nie możemy sobie pozwolić na działania w jakikolwiek sposób zwiększające ryzyko zarażenia, a za takie uznaję otwarcie przedszkoli  i żłobków.

  Zamknięcie przedszkoli i żłobków w przypadku, gdy rodzice pracują jest sporym utrudnieniem, jednak najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, przede wszystkim dzieci, jak również nauczycieli i personelu – stąd taka decyzja.

  Niektóre wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczą przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować, np. wykładzina podłogowa. Wymuszają one na  nas podjęcie decyzji dotyczących zerwania wykładzin w salach.                       

  W takiej sytuacji nie wyobrażam sobie, żeby dzieci, które większość czasu spędzają na podłodze bawiąc się, miały siedzieć na zimnych panelach czy też co gorsza, na innym zimnym podłożu.

  W sytuacji ustąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub zmiany uzgodnień Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących świadczenia usług przedszkolnych, natychmiast podejmiemy działania co do otwarcia przedszkoli.

   

                                                                                                            Burmistrz Ornety

                                                                                                              Ireneusz Popiel

 • Łagodzenie ograniczeń związanych z funkcjonowaniem targowiska "Mój Rynek" przy ul. Wodnej w Ornecie

  2020.05.04

  Zarządzenie nr RO.0050.54.2020 Burmistrza Ornety z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie łagodzenia ograniczeń związanych z funkcjonowaniem targowiska "Mój Rynek" przy ul. Wodnej w Ornecie (pobierz)

  Zarządzenie Nr RO.0050.57.2020 Burmistrza Ornety z dnia 06 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie łagodzenia ograniczeń związanych z funkcjonowaniem targowiska „Mój Rynek” przy ul. Wodnej w Ornecie (pobierz)

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – marzec, kwiecień 2020r. (sesja 29 kwiecień 2020 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2020.04.27

  04 marzec (Orneta) – spotkanie z właścicielem Gabinetu Stomatologicznego w Ornecie nt. podpisania porozumienia dotyczącego zastosowania profilaktyki stomatologicznej dla dzieci z terenu Gminy Orneta (gminnych placówek oświatowych), 

  05 marzec (Orneta) – udział w przeglądzie gwarancyjnym lokali socjalnych znajdujących się w byłym budynku szkoleniowym b. Jednostki Wojskowej,
   

  09 marzec (Olsztyn) – udział w spotkaniu przedstawicieli miast - członków spółki Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie nt. przyjęcia działki i zwiększenie tym samym udziałów miasta Olsztyn, co skutkowałoby „monopolizacją decyzji Olsztyna w każdej sprawie”,
   

  09 marzec (Olsztyn) – spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie nt. nieodpłatnego przekazania na potrzeby Gminy Orneta samochodu Volkswagen Caddy,
   

  12 marzec (Lidzbark Warmiński) – udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. stanu zagrożenia epidemii koronawirusa,
   

  13 marzec (Lubomino) – spotkanie Wójtów , Burmistrzów ze starostą lidzbarskim nt. bieżącej współpracy i wspólnych inwestycji, (powstaje  porozumienie pomiędzy gminą Orneta a Powiatem Lidzbarskim nt. remontu drogi powiatowej Krzykały – do granicy z powiatem braniewskim, odcinek drogi w Nowym Dworze – remont w 2020 roku  oraz remont ulicy Warmińskiej w 2021 roku), 
   

  16 marzec (Orneta) – spotkanie kierowników gminnych jednostek oraz dyrektorów placówek oświatowych a także pracowników gminy odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe nt . bieżącej sytuacji związanej z koronawirusem,
   

  19, 26 marzec (Orneta) –  rozmowy  z przedstawicielem dużej firmy zainteresowanej budową zakładu produkcyjnego w Ornecie (zainteresowanie 60 ha ),
   

  24 marzec (Olsztyn) – dostarczenie 150 maseczek uszytych przez mieszkanki Ornety do szpitala dziecięcego w Olsztynie,
   

  8 kwiecień – telekonferencja – udział w posiedzeniu zarządu Polskiej Sieci Miast CITTASLOW,
   

  16 kwiecień (Orneta) – odbiór prac związanych z uporządkowaniem terenu po inwestycji zagospodarowania terenu nad jeziorem mieczowym w Ornecie,

  23 kwiecień (Orneta) – spotkanie z przedsiębiorcami – przewoźnikami nt. pomocy gminy w rozwiązaniu problemu braku możliwości dowożenia dzieci i młodzieży do gminnych placówek oświatowych,
   

  23 kwiecień (Orneta)– podpisanie umowy z wykonawcą na budowę „parku miejskiego” w Ornecie,
   

  16 marzec -27 kwiecień –  - EPIDEMIA: codzienna praca związana z przygotowywaniem zarządzeń, odpowiedzi na pisma, zakup środków ochrony osobistej, zakup i dystrybucja ok. 7500 sztuk maseczek dla mieszkańców Gminy Orneta, (podziękowania dla pracowników MDK, TBS, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i żołnierzy WOT oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie – którzy włączyli się w dystrybucję maseczek,  przekazanie kilkudziesięciu kombinezonów na potrzeby walki z COVID-19 ratownikom medycznym z Ornety oraz Straży Pożarnej i Policji,  wymiana korespondencji i kontakt z wojewódzkim, powiatowym, gminnym „ sztabem kryzysowym” oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, bieżący kontakt z Komendą Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim, Komisariatem Policji w Ornecie , Strażą Miejską w Ornecie,  Ochotniczą Strażą Pożarną w Ornecie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ornecie – warte podkreślenia jest bardzo duże zaangażowanie pracowników MGOPS, którzy od samego początku epidemii, mimo obaw o swoje zdrowie i życie oraz zdrowie i życie bliskich tak jak Straż Miejska, urzędnicy UM Orneta i inne służby są cały czas blisko ludzi.
  28 kwiecień (Olsztyn) – odbiór samochodu Volkswagen Caddy otrzymanego nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udzielenie ślubu młodej parze z terenu Gminy Orneta, udzielanie informacji telefonicznych i pomoc w załatwianiu spraw dla mieszkańców Gminy Orneta.
                                      

  Burmistrz Ornety
                                      Ireneusz Popiel

Stronicowanie

Banery

Stopka