Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Wyrzucamy graty z chaty - nowy harmonogram !

  2022.12.02

  Lp.

  Rejon

   Grudzień

  1.

  Henrykowo, Nowy Dwór, Kumajny, Wola Lipecka, Krosno

   

  9

  2.

  Bażyny, Chwalęcin, Krzykały, Dąbrówka, Augustyny, Osetnik, Gieduty, Ostry Kamień, Lejławki Wielkie, Lejławki Małe

   

  12

  3.

  Biały Dwór, Opin, Karbowo, Klusajny, Drwęczno

   

  13

  4.

  Mingajny, Miłkowo, Wojciechowo, Karkajmy, Bogatyńskie

   

  15

  5.

  MIASTO ORNETA

   

  20

  Podczas zbiórki odbierane będą:
  meble, dywany, wykładziny, sprzęt AGD, RTV i inne tego typu wielkogabarytowe sprzęty.

   

  ODBIÓR ODPADÓW Z TERENÓW WIEJSKICH – WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM
  ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM

  ODPADY PROSIMY WYSTAWIAĆ PRZY PUNKTACH  ZBIÓRKI ODPADÓW LUB PRZED POSESJĘ 
  DO  GODZ. 6.00 RANO

  ODPADY WIELKOGABARYTOWE NIEWYSTAWIONE W WW. TERMINACH NALEŻY DOSTARCZYĆ
  DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY
  UL. DWORCOWEJ 27 W ORNECIE

   

  PGN Sp. z o.o. tel. 534 721 222

          782 028 787
          55 242 00 15 wew. 22

   

  Urząd Miejski w Ornecie tel. (55) 22 10 232

 • Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

  2022.11.28

  Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Ornecie, ul. Plac Wolności 26, 11-130 Orneta w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

  Wniosek (pobierz)

 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Orneta na lata 2023-2030

  2022.06.23

  Sprawozdanie (pobierz)

 • Podpisanie Umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

  2022.05.11

  Szanowni Państwo

  Burmistrz Ornety Informuje, iż złożone przez  Gminę Orneta  dokumenty niezbędne do podpisania Umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, zostały poprawnie zweryfikowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W związku z powyższym, umowa została podpisana i wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. W ramach ww. Grantu Gmina Orneta zakupi sprzęt komputerowy (laptopy oraz komputery stacjonarne) dla 391 osób na łączną kwotę - 977.500,00 zł.  O wszelkich innych działaniach a w szczególności o etapie przekazywania sprzętu uczniom, będą Państwo informowani indywidualnie.

 • Gdzie złożyć wniosek o świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy?

  2022.03.25

  Od 16 marca 2022 roku osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni.

   

  Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Ornecie (ul. Plac Wolności 26) w Biurze Obsługi Klienta (główne wejście do Urzędu).

   

  Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania.

   

  Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy).

   

  Świadczenia nie otrzyma osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie (np. zapłata przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to również opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu). Składając wniosek o rekompensatę 40 zł należy złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

   

  Istnieje możliwość w szczególnie uzasadnionych przypadkach podwyższenia kwoty 40 zł jak i wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia.

   

  Ważne!

  Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 55 22 10 207

   

  Wniosek o świadczenie pieniężne (pobierz)

  Karta osoby przyjętej do zakwaterowania (pobierz)

Stronicowanie

Banery

Stopka