Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2022.03.07

  GMINA ORNETA OTRZYMAŁA

  977.500 zł 

    NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

  DLA 391 DZIECI

  Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PPGR.

   

  Burmistrz Ornety pragnie poinformować, że Gmina Orneta otrzymała dofinansowanie w kwocie 977.500 zł na zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne/laptopy) dla 391 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Środki pochodzą z grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ma on zwiększyć dostępność mieszkańców terenów popegeerowskich min. do komputerów. Projekt finansowany jest ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  W tej chwili trwają przygotowania do realizacji i wdrożenia projektu, podpisania umowy na dofinansowanie ze stroną rządową, weryfikacja złożonych dokumentów, a następnie Gmina Orneta ogłosi przetarg na dostarczenie komputerów (do 2.500 zł za jeden komputer).

  W odpowiednim czasie Gmina Orneta będzie się kontaktować ze wszystkimi osobami, które zostały zakwalifikowane do ww. programu.

 • Sprawdź jakość powietrza w Ornecie.

  2019.12.23

  W dniu 23.12.2019 r. Urząd Miejski w Ornecie zamontował czujnik do analizy jakości powietrza. Stację do pomiaru pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, oraz wilgotności i temperatury umieszczono na budynku ratusza.

  Stan powietrza śledzić można na stronie:  https://smogtok.com/probeCurrent/3091

Stronicowanie

Banery

Stopka