Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego

  2019.05.14

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Ornety uprzejmie zawiadamia, że pary małżeńskie, które w 2019 r. będą obchodzić Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego mogą składać wnioski o nadanie medalu do Urzędu Stanu Cywilnego w Ornecie w terminie do dnia 24.06.2019 r.

  Odznaczenie Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

  Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody.

  Uroczystości wręczania odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie organizowane są przez Urząd Miejski w Ornecie. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie wręcza Burmistrz Ornety.

  Wniosek o nadanie medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dostępny jest w biurze Urzędu Stanu Cywilnego w Ornecie (ul. Plac Wolności 26, 11-130 Orneta, kamieniczka C) oraz w budynku Głównym Urzędu Miejskiego w Ornecie.

                                                                                                              Burmistrz Ornety

                                                                                                             Ireneusz Popiel

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – kwiecień 2019r. (sesja 24 kwiecień 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.04.19

  2 kwiecień (Orneta) – udział w sesji młodzieżowej rady miejskiej w Ornecie,

  3 kwiecień (Orneta) – spotkanie z pracownikami oświaty nt. rozpoczęcia się strajku w naszej gminie,

  4 kwiecień (Orneta) – spotkanie z przedsiębiorcą wykonującym prace remontowe w budynkach Zgromadzenia zakonnego sióstr Katarzynek w Ornecie, poruszono kwestie możliwości zatrudnienia  mieszkańców naszej gminy,

  8 kwiecień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami Motoklubu Orneta, nt. organizacji Mistrzostw Polski  w Motocrossie, które odbędą się w dniu 8-9 czerwca br.  na torze motocrossowym w Ornecie (byłe lotnisko),

  12 kwiecień (Malbork) – udział w święcie 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku,

  16 kwiecień (Lidzbark Warmiński) – spotkanie ze starostą lidzbarskim nt. sytuacji nauczycieli kończących pracę w Gimnazjum nr 1 w Ornecie,

  17 kwiecień (Olsztyn)  - odebranie promesy zapewniającej współfinansowanie zakupu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Samorządu Województwa nowego ciężkiego samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie,

  18 kwiecień (Olsztyn) – udział w spotkaniu w siedzibie CITTASLOW nt. pozyskania kolejnych „ bez konkursowych”  pieniędzy  w Ponadlokalnym Programie Rewitalizacji (bez konieczności udziału  w konkursie RPO) – kwota, którą udało się pozyskać to kwota 1 milion 200 tysięcy złotych.

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w wojewódzkich halowych Igrzyskach Samorządowych o  Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na hali OSiR w Ornecie, udział w uroczystości przygotowanej przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ornecie im. majora Henryka Sucharskiego pt. Katyń – ocalić od zapomnienia, udział w walnym zebraniu koła pszczelarzy    w Ornecie, udział w zarządzie OSP  Orneta, udział w otwarciu i rozdaniu nagród wiosennego konkursu tańca w hali OSiR w Ornecie , udział w otwarciu zawodów rozpoczynających sezon wędkarskim na jeziorze mieczowym zorganizowanych przez Polski Związek Wędkarski , koło terenowe w Ornecie,

 • Dyżur konsultanta Funduszy Europejskich

  2019.04.15

  Szanowni Państwo,

   

  Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 9.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskim w Ornecie odbędzie
  się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
  Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy  
  w godzinach 9:30–12:00.

   

  Adres siedziby:

  Urząd Miejski w Ornecie

  ul. Plac Wolności 26

  11-130 Orneta

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  telefon: 89 512 54 84

   

   

  „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”

   

   

 • Nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od 1 KWIETNIA 2019 r.

  2019.04.05
 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – marzec 2019 r. (sesja 27 marzec 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.03.25

  7 marzec (Orneta) – spotkanie z siostrami zakonnymi ze zgromadzenia św. Katarzyny w sprawie remontu domu zakonnego w Ornecie oraz adaptacji budynku byłej fabryki tytoniu przy ul. Browarnej na „ dom dla księży i sióstr emerytów”,

  8 marzec (Orneta) – spotkanie z  komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przekazania nieodpłatnie samochodu drabiny na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie,

  11 marzec (Orneta) – spotkanie z zespołem ds. reformy oświaty w gminie Orneta, powołanym zarządzeniem Burmistrza Ornety ,

  12 marzec (Orneta) – spotkanie z władzami Olsztyńskiego Klubu Rajdowego nt. ’rajdów” samochodowych na naszym b. lotnisku wojskowym,

  15 marzec (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Zakonu  Joanitów podsumowujące 10 lat współpracy z Gminą Orneta,

  16 marzec (Bażyny) – udział we mszy świętej z okazji 10-lecia posługi kapłańskiej w parafii Bażyny ks. Tomasza Kocińskiego,

  18 marzec (Orneta) – spotkanie z Dyrektorami MGOPS, MDK nt. pisania „miękkiego projektu” na potrzeby remontu boiska sportowego oraz 6 sal w Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie im. mjr. Henryka Sucharskiego ,

  21 marzec (Orneta) – wstępna analiza arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych z terenu Gminy Orneta,

  21 marzec (Olsztyn) – udział w uroczystym wręczeniu promesy przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego. Promesa (po otrzymaniu środków finansowych) będzie wykorzystana na sfinansowanie dokumentacji celem zabezpieczenia osuwiska skarpy przy ulicy Mickiewicza w Ornecie,

  22 marzec (Dobre Miasto) – udział w spotkaniu szkoły liderów pracujących lokalnie, budowania więzi, sieci połączeń oraz poszerzania horyzontu myślenia strategicznego o mieście i regionie z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z demografii, kurczącej się gospodarki czy odpływu wykwalifikowanych pracowników do dużych ośrodków miejskich, a także starzenia się społeczeństwa,

  22 marzec (Lidzbark Warmiński) – spotkanie wójtów , burmistrzów ze starostą lidzbarskim nt. bieżącej współpracy,

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Mingajnach, spotkanie ze wspólnotą mieszkaniową w Henrykowie.

Stronicowanie

Banery

Stopka