Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – lipiec - sierpień 2019r. (sesja 28 sierpień 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.08.23

  1 lipiec (Giżycko) – odbiór obrazów na wystawę w galerii ART.-NOVA w Ornecie,

  1 lipiec (Orneta) – udział w wyjazdowym posiedzeniu wspólnych komisji Rady Miejskiej w Ornecie, wizytującym inwestycje prowadzone przez Gminę Orneta,

  1 lipiec (Orneta) – udział w spotkaniu radnych Rady Miejskiej w Ornecie oraz radnych Powiatu Lidzbarskiego na temat bieżącej współpracy,

  2 lipiec (Bażyny) – uczestnictwo w odbiorze prac rozbiórki wiaduktu kolejowego przed miejscowością Bażyny, materiał pozyskany z rozbiórki (skruszony) w ilości 800 ton tłucznia został rozwieziony na drogi gminne w rejonie sołectwa Bażyny indywidualnie przez rolników oraz radnego Ryszarda Ferenca, najwyższe słowa uznania za społeczną pracę dla wszystkich którzy przyczynili się do tego , że gmina nie musiała wydawać swoich środków finansowych na rozwiezienie tłucznia,

  8 lipiec (Orneta) – spotkanie z przedsiębiorcami zainteresowanymi kupnem działki na strefie ekonomicznej,

  11 lipiec (Orneta) – udział w odbiorze prac gwarancyjnych na strefie ekonomicznej,

  12-14 lipiec (Orneta)-  udział w obchodach święta miasta DNI ORNETY 2019,

  15-16 lipiec (Bielsko Biała) – podpisanie umowy na zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego SCANIA na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie, z dofinansowaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego,

  18 lipiec (Orneta) – spotkanie z wykonawcą inwestycji na plaży miejskiej w Ornecie na temat postępu prac i harmonogramu tych prac,

  22 lipiec- 09 sierpień – urlop z rodziną w Gdańsku!!!!

  29 lipiec (Dobre Miasto )- udział w posiedzeniu Rady,  Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek,

  31 lipiec (Lidzbark Warmiński) – udział w powiatowych obchodach Święta Policji,

  12 sierpień (Orneta) – spotkanie z pracownikami PWiK w Ornecie w sprawie opłat pobieranych na targowisku miejskim w Orneccie,

  13 sierpień (Braniewo) – odbiór samochodu strażackiego marki IVECO na potrzeby OSP Bażyny, pozyskany samochód jest w bardzo dobrym stanie technicznym lepszym od obecnego będącego na stanie OSP Bażyny, samochód otrzymaliśmy nieodpłatnie w ramach przyjaźni pomiędzy dwoma miastami Braniewa i Ornety,

  19 sierpień (Orneta) – udział w negocjacjach cenowych z firmą  ENERGA Oświetlenie na temat ceny energii w naszej gminie obowiązujących do końca lutego 2020 roku, podwyżka cen to blisko 9 %,

  20 sierpień (Orneta) – spotkanie z prezesem Spółdzielni Lokatorsko Własnościowej Warmia w Ornecie na temat  minimalnej  korekty planu przestrzennego zagospodarowania na jednej z działek będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni,

  20 sierpień (Mingajny) – spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami na temat braku zgody organu prowadzącego na otwarcie pierwszej klasy w Szkole Podstawowej w Mingajnach w roku szkolnym 2019/2020,

  **** 27 sierpnia (Olsztyn) – nastąpi wyjazd wspólnie z radnymi Rady Miejskiej w Ornecie orz dyrektorami placówek oświatowych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie,

  **** 28 sierpień (Olsztyn) – nastąpi podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu SCANIA na potrzeby OSP Orneta, otrzymane dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego to kwota 50 tysięcy złotych,

  **** 29 sierpień (Bielsko Biała) – nastąpi wyjazd po samochód strażacki wraz ze strażakami zatrudnionymi w naszej jednostce OSP w Ornecie,

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, spotkanie  z mieszkańcami i radą sołecką wsi Karkajmy oraz radnym RM w Ornecie Pawłem Skowyrskim z Karkajm w sprawie  organizacji dożynek w tej miejscowości.

 • Zwolnienie z podatku dochodowego dla Przedsiębiorców planujących inwestycje

  2019.06.27

  W dniu  27 czerwca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Podczas spotkania omówione zostały nowe, bardziej korzystne zasady i kryteria przydzielania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego - nawet do 70% wartości inwestycji.

  Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski, w tym również na terenach inwestycyjnych położonych przy ulicy Przemysłowej oraz ulicy Przedsiębiorczej w Ornecie, wchodzących w skład Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Orneta. Z pomocy publicznej mogą również korzystać przedsiębiorcy na nieruchomościach położonych poza granicami specjalnej strefy ekonomicznej (również na terenach będących własnością przedsiębiorstw, np. w aktualnie funkcjonującym zakładzie), Inwestycja może, ale nie musi być związana z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

  Prezentacja ze spotkania (pobierz)

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – czerwiec 2019r. (sesja 26 czerwiec 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.06.25

  5 czerwiec (Orneta) – spotkanie z kustoszem Sanktuarium Maryjnego w Krośnie na temat rezygnacji z zajmowanego mieszkania  (Plebanii) przez księdza Michała Rosengard w związku  z przejściem do mieszkania znajdującego się w konwikcie Sanktuarium,

  6  czerwiec (Orneta) – udział w walnym zebraniu spółki gminnej -  PWiK sp. z o.o. podsumowującym 2018 rok,

  10 czerwca (Lidzbark Warmiński) – spotkanie ze starostą lidzbarskim na temat ewentualnego wynajęcia sal lekcyjnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr. 4 w Ornecie     w roku szkolnym 2019/2020 oraz od 2020 roku,

  11 czerwiec (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich nt. remontów odcinkowych ( wymiana asfaltu) na drodze wojewódzkiej 507 – Orneta- Dobre Miasto,  w  2020 roku, z ewentualnym wsparciem finansowym  gminy Orneta,

  15 czerwiec (Bażyny) – udział w obchodach 70 -lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej    w Bażynach,

  17 czerwiec (Orneta) – udział w odbiorze trzech ulic (Olsztyńskiej , Mostowej, Przemysłowej – drogi osiedlowe) po wymianie nawierzchni asfaltowej,

  18 czerwiec (Orneta) – otwarcie ofert na zakup ciężkiego samochodu na potrzeby OSP Orneta, Otrzymane   dofinansowanie : 450 tysięcy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  i Administracji, 50.000 tysięcy Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

  18 czerwiec (Lidzbark Warmiński) – udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „Dom Warmiński”

  22 czerwiec ( Bażyny) – spotkanie z wykonawcą robót rozbiórkowych wiaduktu w Bażynach

  23 czerwiec (Bogatyńskie) – udział w otwarciu nowej drogi od wsi Bogatyńskie do drogi wojewódzkiej 513 na Elbląg.

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w Warmińsko – Mazurskich dniach rodziny     w Henrykowie, udział w sesji Rady Seniorów, udział w spartakiadzie sportowej osób niepełnosprawnych, otwarcie II rundy Mistrzostw  Polski w Motocrossie na orneckim torze motocrossowym, udział w otwarciu II pikniku myśliwskiego, udział w rozpoczęciu balu gimnazjalnego i ósmoklasisty, udział w procesji Bożego Ciała (budowa ołtarza przy ratuszu), udział w imprezie pt. Noc Świętojańska zorganizowanego przez Stowarzyszenie Ornecianie.

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI  RADY MIEJSKIEJ – maj 2019r. 

  2019.05.27

  SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY

  Z PRAC   MIĘDZY SESJAMI  RADY MIEJSKIEJ – maj 2019r.                                

  w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

   

  3 maj (Orneta) – udział we mszy świętej w intencji ojczyzny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja,

  4 maj (Orneta) – udział w gminnych obchodach z okazji dnia strażaka,

  6 maj (Orneta) – spotkanie z przedsiębiorcami ze Szwecji w sprawie zainteresowania zakupem przez nich działki na Strefie Ekonomicznej,

  6 maj (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie zainteresowania doprowadzeniem gazu ziemnego do Ornety,

  7 maj (Braniewo) – udział w certyfikacji zaprzyjaźnionego Urzędu Miejskiego w Braniewie, który chce przystąpić do Krajowej sieci miast CITTASLOW. Orneta była miastem wprowadzającym          w procedurze przyjęcia do sieci,

  8 maj (Orneta) – odbyły się warsztaty dla przedstawicieli 10 miast Warmii i Mazur, członków miast CITTASLOW,

  8 maj (Orneta) – złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów z okazji Dnia Zwycięstwa pod grobem Nieznanego Żołnierza oraz pomnikiem Sybiraków oraz pod tablicą upamiętniającą pilotów z 29 pułku lotnictwa  myśliwskiego stacjonującego w Ornecie do 1968 roku,

  9 maj (Orneta) – spotkanie zespołu ds. oświaty nt. przygotowań do gminnej reformy oświaty. Dyrektorzy szkół mają do dnia 17 czerwca przygotować kilka wariantów zmian w oświacie, po to by zespół w miesiącu sierpniu wypracował gotowy materiał do Rady Miejskiej, która do końca 2019 roku/ styczeń 2020, przeanalizuje  projekt uchwały dotyczący reformy oświaty   w gminie Orneta,

  10 maj (Bogatyńskie) – udział w odbiorze technicznym drogi do msc. Bogatyńskie wraz z budową mostu na rzece Drwęca Warmińska,

  14 – 15 maj (Lubawa) – udział w spotkaniu Burmistrzów miast CITTASLOW w sprawie nowej perspektywy finansowej dla miast w pozakonkursowych pewnych pieniądzach , które otrzymamy po raz kolejny z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

  16 maj (Orneta) – udział w negocjacjach z przedstawicielami ENERGA Oświetlenie nt. cen  za oświetlenie w Gminie Orneta,

  20 maj ( Orneta) – udział w Walnym Zebraniu spółki TBS Administrator w Ornecie,

  20 maj (Orneta) – udział w Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie,

  24 maj (Nadarzyn k. Warszawy) udział w Akademii Infrasport, podczas targów GO ACTIV SPORT. Podczas Akademii rozmawiano o roli infrastruktury sportowej, promocji i zdrowego stylu życia, finansowania inwestycji sportowo- rekreacyjnych i nowych trendów w budownictwie sportowym,

  25 maj (Orneta) – udział w uroczystej Gali z okazji 70 lecia istnienia MKS Błękitni Orneta,

  26 maj (Henrykowo) – udział w uroczystej mszy świętej z okazji święceń kapłańskich naszego mieszkańca Gminy ks. Mateusza Pstrągowskiego,

  27 maj (Olsztyn) – spotkanie z konserwatorem zabytków nt. wydania decyzji zezwalającej na remont okien (wymianę) w Szkole Podstawowej nr. 1 w Ornecie im. mjr Henryka Sucharskiego.

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornecie, udział w rozpoczęciu oraz ceremonii rozdania nagród podczas turnieju policyjnych drużyn piłkarskich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, udział w Orneckiej Nocy Muzeów, Udział w Motomajówce, święcie motocyklistów zorganizowanym przez Klub motocyklowy DRAGER, udział w powiatowym zarządzie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych , powitanie uczestników Rajdu Trzech Koron, udział w rozpoczęciu i dekoracji najlepszych drużyn podczas turnieju młodzieżowych drużyn piłkarskich z  województwa Warmińsko – Mazurskiego, udział  w uroczystości z okazji dni rodzicielstwa zastępczego,  spotkanie z mieszkańcami dzierżawiącymi ogródki na terenie inwestycji Budowa Parku Miejskiego w Ornecie , wzdłuż kanału F od MGOPS  do jeziora.

   

   

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – kwiecień 2019r. (sesja 24 kwiecień 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.04.19

  2 kwiecień (Orneta) – udział w sesji młodzieżowej rady miejskiej w Ornecie,

  3 kwiecień (Orneta) – spotkanie z pracownikami oświaty nt. rozpoczęcia się strajku w naszej gminie,

  4 kwiecień (Orneta) – spotkanie z przedsiębiorcą wykonującym prace remontowe w budynkach Zgromadzenia zakonnego sióstr Katarzynek w Ornecie, poruszono kwestie możliwości zatrudnienia  mieszkańców naszej gminy,

  8 kwiecień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami Motoklubu Orneta, nt. organizacji Mistrzostw Polski  w Motocrossie, które odbędą się w dniu 8-9 czerwca br.  na torze motocrossowym w Ornecie (byłe lotnisko),

  12 kwiecień (Malbork) – udział w święcie 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku,

  16 kwiecień (Lidzbark Warmiński) – spotkanie ze starostą lidzbarskim nt. sytuacji nauczycieli kończących pracę w Gimnazjum nr 1 w Ornecie,

  17 kwiecień (Olsztyn)  - odebranie promesy zapewniającej współfinansowanie zakupu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Samorządu Województwa nowego ciężkiego samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie,

  18 kwiecień (Olsztyn) – udział w spotkaniu w siedzibie CITTASLOW nt. pozyskania kolejnych „ bez konkursowych”  pieniędzy  w Ponadlokalnym Programie Rewitalizacji (bez konieczności udziału  w konkursie RPO) – kwota, którą udało się pozyskać to kwota 1 milion 200 tysięcy złotych.

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w wojewódzkich halowych Igrzyskach Samorządowych o  Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na hali OSiR w Ornecie, udział w uroczystości przygotowanej przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ornecie im. majora Henryka Sucharskiego pt. Katyń – ocalić od zapomnienia, udział w walnym zebraniu koła pszczelarzy    w Ornecie, udział w zarządzie OSP  Orneta, udział w otwarciu i rozdaniu nagród wiosennego konkursu tańca w hali OSiR w Ornecie , udział w otwarciu zawodów rozpoczynających sezon wędkarskim na jeziorze mieczowym zorganizowanych przez Polski Związek Wędkarski , koło terenowe w Ornecie,

Stronicowanie

Banery

Stopka