Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – kwiecień 2021r. (sesja 28 kwiecień 2021 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2021.04.26

  30 marzec (Orneta) – spotkanie z Prezesem PWiK sp. z o.o. oraz z dwoma firmami pogrzebowymi z Ornety na temat korzystania z kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Ornecie,  w spotkaniu wzięli również udział ksiądz proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Ornecie a także radny Rady Miejskiej w Ornecie , p .Adam Kaczmarek inicjator spotkania,

  1, 14 kwiecień (Orneta- Olsztyn) – spotkanie on line z wojewodą warmińsko – mazurskim na temat tworzenia masowych punktów szczepień w powiatach naszego województwa,

  1,2,6 kwiecień (Orneta) – spotkania z lekarzami prowadzącymi przychodnie zdrowia w Ornecie nt. pomocy przy organizacji masowego punktu szczepień w Ornecie jako punktu obsługi medycznej bez którego gmina nie mogła być zgłoszona do programu masowych szczepień, nie uzyskaliśmy takiej akceptacji ze strony  orneckich przychodni,

  9 kwiecień (Orneta) – spotkanie z dyrektorem szpitala oraz wicestarostą lidzbarskim nt.  porozumienia dotyczącego przejęcia roli punktu obsługi medycznej przez szpital w Lidzbarku Warmińskim w punkcie szczepień masowych/populacyjnych w Ornecie gdyby taki powstał, rozmowa dotyczyła także wymogów dotyczących wyposażenia punktu w hali OSiR w Ornecie,
  w spotkaniu uczestniczył zastępca Burmistrza Ornety – jednocześnie Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Ornecie Andrzej Gierlof,

  15,19,20 kwiecień (Orneta)– spotkanie on line z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego  im. Bojowników o Polskość Warmii w Ornecie , nt. nurtujących młodzież problemów  i przedstawienie bieżącej sytuacji w naszym mieście i gminie pod kątem  min.  sytuacji epidemiologicznej w Ornecie , zadań inwestycyjnych ,

  16 kwiecień (Orneta – Lidzbark Warmiński) – spotkanie on line z Wicestarostą lidzbarskim wójtami , burmistrzami z terenu powiatu lidzbarskiego nt. planów zrównoważonej mobilności  w wymiarze międzygminnym, część warsztatowa  obejmująca priorytetyzację najważniejszych zagadnień dla powiatu lidzbarskiego i poszczególnych gmin w podziale na obszary tematyczne, min.  transport zbiorowy , bezpieczeństwo ruchu drogowego, rozwój kolejnictwa na bazie modernizowanej linii kolejowej Braniewo – Olsztyn przez Ornetę, dokument , który w przyszłości powstanie przyda się przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działania gmin w różnych zakresach,

   19 kwiecień (Orneta) – przekazanie placu budowy wykonawcy boiska , terenu rekreacyjno – sportowego ( boisko wielofunkcyjne, elementy skyteparku ,  bieżnia, bieżnia i zeskok do  skoku w dal, plac zabaw dla dzieci, tor rolkowy, siłownia zewnętrzna dla dorosłych i młodzieży)  przy Szkole Podstawowej nr 1 im. majora Henryka Sucharskiego. Pieniądze na ten cel  pozyskaliśmy
  z Ponadlokalnego programu rewitalizacji w ramach krajowej sieci miast CITTASLOW
  w wysokości 1 milion 322 tysiące złotych . Planowany termin wykonania to grudzień 2021 r.

  13, 21, 27 kwiecień (Orneta) – udział w spotkaniu on-line wójtów, burmistrzów z terenu powiatu lidzbarskiego ze starostą lidzbarskim nt. funduszu dróg samorządowych, punktu szczepień masowych/populacyjnych,

  21 kwiecień (Orneta) – udział w spotkaniu organizowanym przez firmę GIAP sp. z o.o. on-line nt. zaawansowanych rozwiązań dla administracji dotyczących usprawnienia funkcjonowania urzędu poprzez np. wysyłanie e-puapem zaświadczeń, wypisów , wyrysów z planu przestrzennego zagospodarowania dla mieszkańców bez konieczności  wizyty mieszkańca w ratuszu. Gmina Orneta realizuje projekt unijny:  rozwój systemów informatycznych w gminie Orneta etap II na który otrzymaliśmy środki z Unii Europejskiej, który przewiduje min. zakup takiego systemu,

  23 kwiecień (Orneta) – przekazanie placu budowy dla wykonawcy remontu salki gimnastycznej, kilku sal lekcyjnych , wc, wymiana stolarki okiennej PCV w remontowanych salach, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej  , montaż elektrycznego krzesełka schodowego,           w Szkole Podstawowej nr 1 im . majora Henryka Sucharskiego w Ornecie, pieniądze na ten cel, pozyskaliśmy z Ponadlokalnego programu rewitalizacji w ramach krajowej sieci miast CITTASLOW, w wysokości  678 tysięcy złotych termin wykonania to grudzień 2021 r.

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie.

  Burmistrz Ornety

                                                                                                            Ireneusz Popiel

 • Informacja dotycząca szczepień osób obłożnie chorych w domach

  2021.02.19

   

  Szczepienia obłożnie chorych pacjentów w domach

   

  Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 11 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

   

  Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień, potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach.

   

  Szczepienie w domu dla konkretnych pacjentów

  Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. To tzw. pacjenci leżący.

  Punty wyjazdowe uzupełniły sieć punktów populacyjnych, które mają zespoły mobilne, gotowe do szczepienia pacjentów w miejscu zamieszkania. Punkty wyjazdowe nie będą zatem zastępować zespołów mobilnych z populacyjnych punktów, a wspierać ich pracę.

  Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonymi komunikacyjnie przygotowany jest transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne.

  Sprawdź, jak skorzystać z organizowanego przez gminy specjalnego transportu na szczepienia  

   

  Pacjent potrzebuje szczepienia w domu? Powinien skontaktować się ze swoim POZ

   

  Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych.

  Oznacza to, że na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie, np. przez infolinię 989.

  Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej. Jeśli pacjent lub jego opiekun skontaktują się z punktem wyjazdowym, ten skieruje takiego pacjenta lub opiekuna w pierwszej kolejności do POZ / pielęgniarki opieki długoterminowej, ponieważ to właśnie lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu.

   

  Szczepienie pacjentów w domu – krok po kroku

  1. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni).
  2. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.
  3. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza / pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta.
  4. Jeśli lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.
  5. Lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.
  6. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.
  7. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

  Procedura szczepienia wyjazdowego jest więc zbliżona do szczepienia w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy jest przygotowany, aby pomóc pacjentom w domu.

   

   

   

  ABC szczepień wyjazdowych

  • Zespół mobilny populacyjnego punktu szczepień – ma go stacjonarny punkt szczepień. Zespół szczepi pacjentów, którzy zapisali się na szczepienie w populacyjnym punkcie szczepień i ze względu na stan zdrowia wymagają szczepienia w domu. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
  • Wyjazdowy punkt szczepień – szczepi pacjentów w domu. Dotyczy to osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień (tzw. pacjent leżący). Jest wsparciem dla mobilnych zespołów przy populacyjnych punktach szczepień. Chory umawia się na szczepienie wyłącznie przez swoją poradnię POZ lub pielęgniarkę opieki długoterminowej. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
  • Transport do punktu szczepień – to specjalny transport, organizowany przez samorządy lokalne. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnościami i te, które nie zdołają  samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (np. ze względu na wykluczenie komunikacyjne). To bezpłatny transport z domu do punktu szczepień i z powrotem.

   

   

 • Ankieta do koncepcji strategicznej Cittaslow

  2021.02.17

  Szanowni Państwo!


  W związku z opracowywaniem przez miasta – członków Sieci Cittaslow Koncepcji Rozwoju Strategicznego Miast Sieci Cittaslow woj. warmińsko-mazurskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.

   

  Ankieta (pobierz)

 • Burmistrz Ornety informuje o uruchomieniu infolinii dot. organizacji transportu do punktu szczepień dla osób niepełnosprawnych i mających ograniczone możliwości własnego dojazdu.

  2021.01.14

 • Sprawdź jakość powietrza w Ornecie.

  2019.12.23

  W dniu 23.12.2019 r. Urząd Miejski w Ornecie zamontował czujnik do analizy jakości powietrza. Stację do pomiaru pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, oraz wilgotności i temperatury umieszczono na budynku ratusza.

  Stan powietrza śledzić można na stronie:  https://smogtok.com/probeCurrent/3091

Stronicowanie

Banery

Stopka