Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – listopad 2019r. (sesja 27 listopad 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.11.25

  5 listopad (Orneta) – udział w spotkaniu z mieszkańcami Woli Lipeckiej nt. lokalizacji terenu na boisko i plac zabaw,

  5 listopad (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornecie,  nt. ewentualnego przekazania na potrzeby WTZ budynku izby chorych w b. jednostce wojskowej,

  6 listopad (Krosno)spotkanie z mieszkańcami Krosna nt. likwidacji części  etatu w świetlicy wiejskiej oraz nowych zasadach funkcjonowania świetlicy,

  6 listopad (Orneta) – spotkanie z Dyrektorem OSiR , MDK oraz przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie nt. organizacji I Orneckiego Biegu Niepodległościowego z okazji           101 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę,

  7 listopad (Orneta) – udział w odbiorze stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr. 1  im. Majora Henryka Sucharskiego w Ornecie,

  9 listopada (Orneta – Krosno) – udział w I Orneckim Biegu Niepodległościowym,

  11 listopad (Orneta) – udział w uroczystych  gminnych obchodach z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez  Polskę (msza święta, przemarsz do grobu nieznanego żołnierza, koncert w kościele św. Jana Chrzciciela w Ornecie podsumowujący projekt realizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie, ognisko),

  12 listopad (Orneta) – udział w rozpoczęciu procedury odbiorowej zagospodarowania plaży miejskiej w Ornecie,

  13 listopad (Lidzbark Warmiński) – udział w spotkaniu z prezesem ZGOK nt. podwyżek cen  śmieci dla samorządów w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia przez rząd RP  i zwiększenia innych kosztów,

  13 listopad (Orneta) – audyt zewnętrzny dotyczący utrzymania ważności certyfikatów potwierdzających zgodność z systemem zarządzania z  wg. normy ISO 9001-2015 i normy antykorupcyjnej ISO 37001,

  14 listopad (Orneta) – spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie nt. zorganizowania pielgrzymki do Krosna z okazji obchodów wojewódzkich Dnia Strażaka

  17 listopad (Orneta) – udział we mszy świętej w intencji Ornety, w dniu święta patronki Ornety św. Elżbiety Węgierskiej,

  20 listopad (Bażyny) - spotkanie z mieszkańcami Bażyn nt. likwidacji  części etatu w świetlicy wiejskiej oraz nowych zasadach funkcjonowania świetlicy,

  21 listopad (Mingajny) - spotkanie z mieszkańcami Mingajn nt. likwidacji  części etatu w świetlicy wiejskiej oraz nowych zasadach funkcjonowania świetlicy,

  21 listopad (Orneta) – spotkanie z Przedstawicielami Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie nt. zorganizowania konferencji w Ornecie pt. „Niewidzialna prowincja czy super nowa”,

  Pokazanie małego miasta jako przestrzeni do rozwoju a nie udawadnianie wielkomiejskości,

  25 listopad (Olsztyn) – spotkanie z Warmińsko Mazurskim Kuratorem Oświaty na temat wsparcia w  finansowaniu oświaty w gminie Orneta,

  25 listopad (Olsztyn) – spotkanie z Warmińsko Mazurskim Konserwatorem Zabytków nt. zalania asfaltem nawierzchni ulicy Sienkiewicza.

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w naradzie dyrektorów placówek oświatowych gminy Orneta, udział w czytaniu lektur w Szkole Podstawowej nr. 1 im. Majora Henryka Sucharskiego , udział w spotkaniu z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego małżeństwa z Ornety na ich zaproszenie, udział w Orneta Slow Art. Festiwal w Miejskim Domu Kultury w Ornecie, udział w przeglądzie małych form artystycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym w Ornecie, spotkanie z mieszkańcami Białego Dworu.

   

                                                                                                            Burmistrz Ornety

                                                                                                            Ireneusz Popiel

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – październik 2019r. (sesja 30 październik 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.10.29

  01 październik (Orneta)  -  spotkanie z policją oraz prezesem klubu MKS Błękitni Orneta,

  nt. zachowania kibiców naszego klubu i kar porządkowych wymierzonych przez Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej, oraz nt. zabezpieczenia stadionu , teren OSiR,

  01 październik (Lidzbark Warmiński) – spotkanie ze starostą lidzbarskim nt. kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do specjalnego ośrodka   szkolno – wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim,

  03 październik (Orneta)- spotkanie z firmą ENERGA Oświetlenie w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Orneta,

  06 październik (Orneta) – udział w uroczystości przekazania ciężkiego samochodu pożarniczego SCANIA na potrzeby OSP Orneta,

  08 październik (Olsztyn) – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko Mazurskiego nt. projektu pt. Park Miejski w Ornecie,

  11 październik (Lidzbark Warmiński) – udział w powiatowym Dniu Edukacji Narodowej i powiatowym spotkaniu z talentem,

  14 październik (Orneta) – spotkanie z sołtysem msc. Krosno nt. funkcjonowania świetlicy w tej miejscowości,

  18 październik (Orneta) – udział w inauguracji roku kulturalnego oraz obchodach 50- lecia istnienia zespołu ORNECIANIE,

  18 październik (Orneta)  - spotkanie z przedstawicielem Zgromadzenia sióstr św. Katarzyny w Ornecie nt. remontu budynków zgromadzenia oraz tarasów zewnętrznych w powiązaniu z rewitalizacją parku miejskiego w Ornecie,

  21 październik (Orneta) – udział w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie,

  24 październik (Lidzbark Warmiński) – udział w podsumowaniu  edycji Szkoły Liderów

  25 październik (Orneta) – spotkanie w sprawie pomocy rodzinie, która pozostaje w trudnej sytuacji po zakazie użytkowania, przebywania w mieszkania, po zawaleniu stropu.

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w naradzie dyrektorów placówek oświatowych gminy Orneta, udział w uroczystościach 70 lecia koła łowieckiego Czajka, spotkanie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Ornecie, administracji i obsługi placówek oświatowych gminy Orneta , oraz pracownikami OSiR w Ornecie, udział w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej numer 4 w Ornecie, udział w uroczystości przekazania karmy dla bezdomnych psów przez dzieci w Przedszkolu nr. 1 w Ornecie, udział w otwarciu i dekorowaniu zwycięzców turnieju BOCCIA zorganizowanego przez Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Ornecie, udział w Walnym Zebraniu Uniwersytetu III wieku w Ornecie, udział w apelu z okazji Dnia Edukacji, udział w losowaniu miejsc przedsiębiorców , którzy chcą handlować kwiatami , zniczami w dniu 1 listopada br., udział w otwarciu zawodów strzeleckich w hali OSiR w Ornecie, udział w obchodach z okazji Międzynarodowego Dnia osób starszych zorganizowanych przez Związek Emerytów, Rencistów i Emerytów w Ornecie.

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – wrzesień 2019r. (sesja 25 wrzesień 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.09.23

   

  2 wrzesień (Orneta) – udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020    w Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie,

  3 wrzesień (Orneta) – spotkanie z pracownikami Miejsko Gminnego Ośrodka oraz nowym dyrektorem MGOPS w Ornecie nt. bieżącej współpracy,

  7 wrzesień (Pilnik) – udział w Dożynkach Powiatu lidzbarskiego,

  8 wrzesień (Wola Lipecka) – przeprowadzenie wyborów sołtysa wsi Wola Lipecka,

  11 wrzesień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami ORLEN na temat zainteresowania budową stacji paliw w Ornecie,

  11 wrzesień (Orneta) – spotkanie zarządu OSP Orneta nt. organizacji uroczystości przekazania nowego ciężkiego samochodu strażackiego przekazanego przez gminę Orneta do służby  w OSP Orneta,

  12 wrzesień (Orneta) – spotkanie zespołu ds. oświaty na temat reorganizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Orneta od roku szkolnego 2020/2021

  14 wrzesień (Orneta ) – udział w Dożynkach gminy Orneta,

  17 wrzesień (Orneta) – spotkanie  z Policją , Strażą Miejską, Dyrektorem MGOPS nt. działań mających na celu umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym podopiecznego MGOPS, stwarzającego zagrożenie dla otoczenia,

  18 wrzesień (Orneta) – udział w radzie budowy – „Zagospodarowanie plaży miejskiej”,

  24 wrzesień (Warszawa)*  - wyjazd do fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego na spotkanie w sprawie upamiętnienia byłych mieszkańców Ornety ( przed II wojną światową),

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, spotkanie z radą sołecką Henrykowa w sprawie podziału funduszu sołeckiego, spotkanie ze strażakami OSP Mingajny na temat przekazania samochodu strażackiego typu Jelcz na potrzeby OSP Mingajny, udział w posiedzeniach Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie, udział w posiedzeniu Rady Seniorów, udział w narodowym czytaniu zorganizowanym przez Bibliotekę  Publiczną Miasta i Gminy Orneta, udział w Dniach dziedzictwa Ornety,

   

   

 • Akcja wystawka - wyrzucamy graty z chaty (wrzesień 2019r.)

  2019.09.09

  Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych (pobierz)

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – lipiec - sierpień 2019r. (sesja 28 sierpień 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.08.23

  1 lipiec (Giżycko) – odbiór obrazów na wystawę w galerii ART.-NOVA w Ornecie,

  1 lipiec (Orneta) – udział w wyjazdowym posiedzeniu wspólnych komisji Rady Miejskiej w Ornecie, wizytującym inwestycje prowadzone przez Gminę Orneta,

  1 lipiec (Orneta) – udział w spotkaniu radnych Rady Miejskiej w Ornecie oraz radnych Powiatu Lidzbarskiego na temat bieżącej współpracy,

  2 lipiec (Bażyny) – uczestnictwo w odbiorze prac rozbiórki wiaduktu kolejowego przed miejscowością Bażyny, materiał pozyskany z rozbiórki (skruszony) w ilości 800 ton tłucznia został rozwieziony na drogi gminne w rejonie sołectwa Bażyny indywidualnie przez rolników oraz radnego Ryszarda Ferenca, najwyższe słowa uznania za społeczną pracę dla wszystkich którzy przyczynili się do tego , że gmina nie musiała wydawać swoich środków finansowych na rozwiezienie tłucznia,

  8 lipiec (Orneta) – spotkanie z przedsiębiorcami zainteresowanymi kupnem działki na strefie ekonomicznej,

  11 lipiec (Orneta) – udział w odbiorze prac gwarancyjnych na strefie ekonomicznej,

  12-14 lipiec (Orneta)-  udział w obchodach święta miasta DNI ORNETY 2019,

  15-16 lipiec (Bielsko Biała) – podpisanie umowy na zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego SCANIA na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie, z dofinansowaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego,

  18 lipiec (Orneta) – spotkanie z wykonawcą inwestycji na plaży miejskiej w Ornecie na temat postępu prac i harmonogramu tych prac,

  22 lipiec- 09 sierpień – urlop z rodziną w Gdańsku!!!!

  29 lipiec (Dobre Miasto )- udział w posiedzeniu Rady,  Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek,

  31 lipiec (Lidzbark Warmiński) – udział w powiatowych obchodach Święta Policji,

  12 sierpień (Orneta) – spotkanie z pracownikami PWiK w Ornecie w sprawie opłat pobieranych na targowisku miejskim w Orneccie,

  13 sierpień (Braniewo) – odbiór samochodu strażackiego marki IVECO na potrzeby OSP Bażyny, pozyskany samochód jest w bardzo dobrym stanie technicznym lepszym od obecnego będącego na stanie OSP Bażyny, samochód otrzymaliśmy nieodpłatnie w ramach przyjaźni pomiędzy dwoma miastami Braniewa i Ornety,

  19 sierpień (Orneta) – udział w negocjacjach cenowych z firmą  ENERGA Oświetlenie na temat ceny energii w naszej gminie obowiązujących do końca lutego 2020 roku, podwyżka cen to blisko 9 %,

  20 sierpień (Orneta) – spotkanie z prezesem Spółdzielni Lokatorsko Własnościowej Warmia w Ornecie na temat  minimalnej  korekty planu przestrzennego zagospodarowania na jednej z działek będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni,

  20 sierpień (Mingajny) – spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami na temat braku zgody organu prowadzącego na otwarcie pierwszej klasy w Szkole Podstawowej w Mingajnach w roku szkolnym 2019/2020,

  **** 27 sierpnia (Olsztyn) – nastąpi wyjazd wspólnie z radnymi Rady Miejskiej w Ornecie orz dyrektorami placówek oświatowych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie,

  **** 28 sierpień (Olsztyn) – nastąpi podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu SCANIA na potrzeby OSP Orneta, otrzymane dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego to kwota 50 tysięcy złotych,

  **** 29 sierpień (Bielsko Biała) – nastąpi wyjazd po samochód strażacki wraz ze strażakami zatrudnionymi w naszej jednostce OSP w Ornecie,

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, spotkanie  z mieszkańcami i radą sołecką wsi Karkajmy oraz radnym RM w Ornecie Pawłem Skowyrskim z Karkajm w sprawie  organizacji dożynek w tej miejscowości.

Stronicowanie

Banery

Stopka