Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Ogłoszenie Burmistrza Ornety w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla miasta Orneta ul. Elbląska

  2024.01.17

  Orneta, 17.01.2024r.

  OGŁOSZENIE


  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w mieście Orneta - teren przy ulicy Elbląskiej (działki nr 5/2, nr 7/1 i część działki nr 7/4, obr. 4 Miasto Orneta)
  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z poz. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ornecie Uchwały Nr BRM.0007.38.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w mieście Orneta - teren przy ulicy Elbląskiej (działki nr 5/2, nr 7/1 i część działki nr 7/4, obr. 4 miasto Orneta).
  Wnioski do plan miejscowego należy składać do Burmistrza Ornety, ul. Plac Wolności 26, 11-130 Orneta w terminie do dnia 16 lutego 2024 r. (21 dni) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
  Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją „(ochrona danych osobowych)” zawartą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ornecie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź pod numerem tel. 55 22-10-231.

  Burmistrz Ornety

 • Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - edycja 2023

  2023.12.27

  Link do informacji (pobierz)

 • Uwaga Komunikat

  2023.12.22

  Informujemy, że w dniu  23.12.2023 r. punkt PSZOK przy ul. Dworcowej 27 będzie nieczynny.
  Zapraszamy w środę 27.12.2023r. od godz.8:00 do 14:00.

 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2024-2028”

  2023.12.20

  Zarządzenie (pobierz)

 • Ogłoszenie dot. otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w latach 2024-2028.

  2023.11.20

  Zarządzenie Burmistrza (pobierz)

  Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na ŚDS (pobierz)

  Załącznik nr 1 - karta oceny  formalnej oferty (pobierz)

  Załącznik nr 2 - karta oceny merytorycznej oferty (pobierz)

   

Stronicowanie

Banery

Stopka