Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Łagodzenie ograniczeń związanych z funkcjonowaniem targowiska "Mój Rynek" przy ul. Wodnej w Ornecie

  2020.05.04

  Zarządzenie nr RO.0050.54.2020 Burmistrza Ornety z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie łagodzenia ograniczeń związanych z funkcjonowaniem targowiska "Mój Rynek" przy ul. Wodnej w Ornecie (pobierz)

  Zarządzenie Nr RO.0050.57.2020 Burmistrza Ornety z dnia 06 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie łagodzenia ograniczeń związanych z funkcjonowaniem targowiska „Mój Rynek” przy ul. Wodnej w Ornecie (pobierz)

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – marzec, kwiecień 2020r. (sesja 29 kwiecień 2020 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2020.04.27

  04 marzec (Orneta) – spotkanie z właścicielem Gabinetu Stomatologicznego w Ornecie nt. podpisania porozumienia dotyczącego zastosowania profilaktyki stomatologicznej dla dzieci z terenu Gminy Orneta (gminnych placówek oświatowych), 

  05 marzec (Orneta) – udział w przeglądzie gwarancyjnym lokali socjalnych znajdujących się w byłym budynku szkoleniowym b. Jednostki Wojskowej,
   

  09 marzec (Olsztyn) – udział w spotkaniu przedstawicieli miast - członków spółki Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie nt. przyjęcia działki i zwiększenie tym samym udziałów miasta Olsztyn, co skutkowałoby „monopolizacją decyzji Olsztyna w każdej sprawie”,
   

  09 marzec (Olsztyn) – spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie nt. nieodpłatnego przekazania na potrzeby Gminy Orneta samochodu Volkswagen Caddy,
   

  12 marzec (Lidzbark Warmiński) – udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. stanu zagrożenia epidemii koronawirusa,
   

  13 marzec (Lubomino) – spotkanie Wójtów , Burmistrzów ze starostą lidzbarskim nt. bieżącej współpracy i wspólnych inwestycji, (powstaje  porozumienie pomiędzy gminą Orneta a Powiatem Lidzbarskim nt. remontu drogi powiatowej Krzykały – do granicy z powiatem braniewskim, odcinek drogi w Nowym Dworze – remont w 2020 roku  oraz remont ulicy Warmińskiej w 2021 roku), 
   

  16 marzec (Orneta) – spotkanie kierowników gminnych jednostek oraz dyrektorów placówek oświatowych a także pracowników gminy odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe nt . bieżącej sytuacji związanej z koronawirusem,
   

  19, 26 marzec (Orneta) –  rozmowy  z przedstawicielem dużej firmy zainteresowanej budową zakładu produkcyjnego w Ornecie (zainteresowanie 60 ha ),
   

  24 marzec (Olsztyn) – dostarczenie 150 maseczek uszytych przez mieszkanki Ornety do szpitala dziecięcego w Olsztynie,
   

  8 kwiecień – telekonferencja – udział w posiedzeniu zarządu Polskiej Sieci Miast CITTASLOW,
   

  16 kwiecień (Orneta) – odbiór prac związanych z uporządkowaniem terenu po inwestycji zagospodarowania terenu nad jeziorem mieczowym w Ornecie,

  23 kwiecień (Orneta) – spotkanie z przedsiębiorcami – przewoźnikami nt. pomocy gminy w rozwiązaniu problemu braku możliwości dowożenia dzieci i młodzieży do gminnych placówek oświatowych,
   

  23 kwiecień (Orneta)– podpisanie umowy z wykonawcą na budowę „parku miejskiego” w Ornecie,
   

  16 marzec -27 kwiecień –  - EPIDEMIA: codzienna praca związana z przygotowywaniem zarządzeń, odpowiedzi na pisma, zakup środków ochrony osobistej, zakup i dystrybucja ok. 7500 sztuk maseczek dla mieszkańców Gminy Orneta, (podziękowania dla pracowników MDK, TBS, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i żołnierzy WOT oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie – którzy włączyli się w dystrybucję maseczek,  przekazanie kilkudziesięciu kombinezonów na potrzeby walki z COVID-19 ratownikom medycznym z Ornety oraz Straży Pożarnej i Policji,  wymiana korespondencji i kontakt z wojewódzkim, powiatowym, gminnym „ sztabem kryzysowym” oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, bieżący kontakt z Komendą Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim, Komisariatem Policji w Ornecie , Strażą Miejską w Ornecie,  Ochotniczą Strażą Pożarną w Ornecie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ornecie – warte podkreślenia jest bardzo duże zaangażowanie pracowników MGOPS, którzy od samego początku epidemii, mimo obaw o swoje zdrowie i życie oraz zdrowie i życie bliskich tak jak Straż Miejska, urzędnicy UM Orneta i inne służby są cały czas blisko ludzi.
  28 kwiecień (Olsztyn) – odbiór samochodu Volkswagen Caddy otrzymanego nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udzielenie ślubu młodej parze z terenu Gminy Orneta, udzielanie informacji telefonicznych i pomoc w załatwianiu spraw dla mieszkańców Gminy Orneta.
                                      

  Burmistrz Ornety
                                      Ireneusz Popiel

 • Apel do mieszkańców i przedsiębiorców

  2020.03.25

  apel

 • Apel do Mieszkańców Ornety

  2020.03.18

  f8BirwLhCx7G4IAAAAASUVORK5CYII=

   

   

   

  MIESZKAŃCY ORNETY!

           W związku z występowaniem „koronawirusa” w Polsce apeluję o odpowiedzialne i racjonalne zachowanie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich mieszkańców Ornety. Apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

  To trudny czas, w którym musimy wykazać się odpowiedzialnością, dyscypliną, ale także empatią i wsparciem. Nie należy ulegać panice, ale konieczne jest wykonanie każdego działania, aby ograniczyć ryzyko zakażenia. Pamiętajmy o częstym myciu rąk, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległości (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

  Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

  Namawiam Państwa do pozostania w domach zawsze, gdy tylko ich opuszczenie nie jest bezwzględnie konieczne.

  Ten apel kieruję szczególnie do Seniorów.

  Osoby starsze powinny ograniczyć swoje wizyty w miejscach, które skupiają dużą liczbę ludzi np. w supermarketach czy aptekach. Nie każda z tych osób może liczyć na pomoc rodziny. Postarajmy się podtrzymać dobry klimat SĄSIEDZKIEJ SAMOPOMOCY                i zaoferujmy wsparcie w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków bądź załatwieniu codziennych spraw. Okażmy pomoc i wsparcie tym, którzy w tej szczególnie trudnej sytuacji najbardziej jej potrzebują. Nie bądźmy obojętni! Każda taka inicjatywa dla osób starszych jest bezcenna.

  SENIORZY!

  Poproście o pomoc w codziennych czynnościach takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych                 i pocztowych członków rodziny, sąsiadów.

  Możecie też zwrócić się o pomoc do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie codziennie w godzinach 7.00 – 13.00 tel. 55 242 16 27


  Gorąco wierzę, że przetrwamy ten czas bez uszczerbku, zjednoczeni, solidarni i wzmocnieni wzajemną troską i empatią. Życzę Państwu jak najserdeczniej zdrowia i spokoju.

  BURMISTRZ ORNETY

  IRENEUSZ POPIEL

 • INFORMACJA DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ORNECIE

  2020.03.13

  INFORMACJA DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
  W ORNECIE

  Szanowni Państwo!

  Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus COVID-19, („koronawirus”), w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o zdrowie pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie i osób korzystających z naszych usług wprowadza się następujące środki zapobiegawcze:

  1. Ogranicza się wizyty klientów w obiekcie MGOPS do niezbędnego minimum, a bezpośrednieskładanie korespondencji i dokumentów należy ograniczyć do sytuacji szczególnie uzasadnionych.

  2. Zachęca się klientów aby wszelkie sprawy załatwiać:
   - drogą telefoniczną :
  sekretariat tel. 55 242 16 27
  świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny tel. 55 242 17 93 fax.55 242 17 93
  świadczenie wychowawcze tel. 55 230 40 68 fax.55 242 17 93

  - lektroniczną: e-mail: mgops_orneta@poczta.onet.pl

  -ePUAP: /mgops_orneta/skrytka lub /mgops_orneta/SkrytkaESP

  - lub jeżeli to możliwe w późniejszym terminie.

  3. PILNE!!! Wypłaty gotówkowe w kasie Ośrodka wykonywane będą do odwołania w godzinach
  10.00 - 14.00. Ze względu na dynamiczną sytuację i zagrożenie przerwaniem ciągłości pracy kasy ośrodka -
  klientów pobierających świadczenia w kasie MGOPS PROSIMY O PRZEKAZANIE AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH KONT W BANKU W CELU BEZGOTÓWKOWEGO PRZEKAZYWANIA ŚWIADCZEŃ !!!
  Oświadczenie dot. przekazania świadczeń na konto bankowe prosimy przesyłać listownie na adres Miejsko -
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ul. 1-go Maja 6 11-130 Orneta, poprzez platformę ePUAP, e-mail:
  mgops_orneta@poczta.onet.pl lub pozostawienie w kasie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Ornecie. Druki do pobrania na stronie www.orneta.naszops.pl w załączniku:
  http://www.orneta.naszops.pl/img/upload/files/751584018179-1.pdf

  4. Przyjmowanie klientów w godzinach urzędowania MGOPS odbywać się będzie wyłącznie w
  oznaczonym pokoju na parterze. Wejście do MGOPS wyłącznie od strony ulicy 1 Maja. Część
  pomieszczeń całkowicie niedostępna dla klientów. Oczekując na spotkanie z pracownikiem ośrodka, ze
  względu na własne bezpieczeństwo prosimy zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

  5. Pracownicy socjalni i asystenci rodziny będą wykonywać pracę w terenie tylko w niezbędnym
  zakresie. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie w tym ustalone zostanie, czy kontakt osobisty
  jest niezbędny. W przypadku konieczności wizyty w środowisku prosimy o informowanie pracowników o
  ewentualnym wystąpieniu w rodzinie chorób: grypy, przeziębień, innych chorób zakaźnych. Do załatwiania
  spraw w Ośrodku prosimy delegować członków rodziny, którzy nie wykazują oznak chorobowych.

  6. Maksymalną ilość osób mogących jednorazowo przebywać w budynku ogranicza się do 4. Prosimy o
  niezabieranie ze sobą osób towarzyszących oraz dzieci.

  7. W ramach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków dyrektor MGOPS oraz z-ca dyrektora będą
  udzielali informacji wyłącznie telefonicznie (w środy od godz.: 10:00 – 13:00) tel. 55 242 23 95,
  tel. 55 242 23 96.

  INNE
  1. Wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin w mieszkaniach chronionych MGOPS, a mieszkańcom
  ogranicza się wyjścia do niezbędnego minimum - do końca marca.

  2. Do dnia 27 marca zamyka się działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej Ul. 1 Maja 41.

  3. Do dnia 27 marca zamyka się działalność Klubu Integracji Społecznej Ul. 1 Maja 6, odwołuje się
  wszystkie grupowe zajęcia prowadzone w ramach projektów unijnych realizowanych przez MGOPS.

  4. W miesiącu marcu wstrzymuje się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
  Żywnościowa 2014 – 2020. Kolejny termin wydawania żywności – kwiecień 2020. Dokładna data będzie
  ogłoszona na stronie www.orneta.naszops.pl

  5. Do dnia 27 marca zamyka się Stację Johannitów Ul. 1. Maja 6

  6. Stołówka w MGOPS funkcjonuje normalnie w godzinach 12.00 – 14.00, z ograniczeniem przebywania
  maksymalnie 4 osób w pomieszczeniu.

  7. Usługi opiekuńcze – ze względu na niedobór personalny prosimy osoby, które są w stanie
  zrezygnować, bądź ograniczyć czasowo korzystanie z pomocy opiekunek aby rozważyły taką
  możliwość. Prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym tel. 55 242 16 27.
  APELUJEMY DO RODZIN aby zainicjowały w tym tym trudnym okresie pomoc osobom
  potrzebującym opieki, seniorom we własnym zakresie. Przy niedoborze personalnym wśród
  opiekunek, pozwoli nam to zabezpieczyć niezbędne usługi osobom zupełnie samotnym i wymagającym
  bezwzględnej pomocy w egzystencji.
  Prosimy o zrozumienie, zachowanie spokoju i zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi w serwisie
  internetowym www.orneta.naszops.pl

  Dołożymy wszelkich starań, żeby wszyscy mieszkańcy mogli skorzystać z usług MGOPS oraz aby czuli się
  bezpiecznie.

  DYREKTOR
  MIEJSKO GMINNEGO

Stronicowanie

Banery

Stopka