Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – luty 2022r. (sesja 23 luty 2022 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2022.02.21

  7 luty (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami mieszkańców ulicy Polnej, Sucharskiego, Zarzecznej i innych ulic w obrębie ulicy Polnej na temat podłączenia do sieci cieplnej VEOLIA domów i mieszkań. W spotkaniu uczestniczył dyrektor regionalny firmy VEOLIA Północ,

  8 luty (Orneta) – spotkanie z radnymi Rady Miejskiej w Ornecie na temat wniosków do POLSKIEGO Ładu,

  9 luty (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami małych przedsiębiorców wokół starego miasta nt. rosnących cen za odpady komunalne,

  10 luty (Orneta) – spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Ornecie nt. bieżącej współpracy,

  10 luty (Orneta) – spotkanie z komendantem Powiatowym Policji w Lidzbarku Warmińskim nt. wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu,

  10 luty (Orneta) – spotkanie z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej nt. podpisania porozumienia o współpracy w zakresie pomocy w momencie wystąpienia na terenie gminy sytuacji kryzysowych,

  11 luty (Orneta) – spotkanie z audytorem wewnętrznym nt. kontroli wewnętrznej w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

  15 luty (Orneta ) - udział w zarządzie gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych   w Ornecie nt. nowej ustawy wspierającej strażaków ochotników,

  16 luty (udział  on line) – w zarządzie Stowarzyszenia Polskie Miasta CITTASLOW nt. działań promocyjnych oraz ustalenia terminu spotkania członków zarządu z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego nt. nowych środków finansowych przynależnych bez konieczności ubiegania się o nie w konkursie Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji,

  17 luty (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami klubu sportowego  UKS Piorun Orneta, ELITE FIGHT Club Lidzbark Warmiński nt. organizacji w Ornecie mistrzostw Warmii i Mazur w Boksie,

  18 luty (Lidzbark Warmiński) – udział w zarządzie powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ,

   

  Sprawy  bieżące: ,

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie i w Olsztynie,  spotkanie z sołtysami z Gminy Orneta, zakończenie halowych rozgrywek w piłce nożnej, udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia otwartych mistrzostw Ornety w strzelaniu precyzyjnym.

 • Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie.

  2022.02.21

  Zarządzenie Nr RO.0050.18.2022 Burmistrza Ornety z dnia 21.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie (pobierz)

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – styczeń 2022r. (sesja 26 grudzień 2022 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2022.01.24

  4 styczeń (Orneta) - udział w Inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej kolejnej kadencji,

  5 styczeń (on line) – spotkanie z dyrektorem Polskiej Sieci Miast Cittaslow nt. wniosków do Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji z Gminy Orneta (zamiana rewitalizacji ratusza i SP1) na rewitalizację budynku przy ulicy Mickiewicza 1 w Ornecie,

  10 styczeń (Orneta) – spotkanie z radnymi Rady Miejskiej w Ornecie nt. wniosków dedykowanych do Polskiego Ładu,

  11 styczeń (Orneta) – spotkanie z pracownikami merytorycznymi nt. składania wniosków do Polskiego Ładu , ustalenie harmonogramu działań po spotkaniu z Radnymi Rady Miejskiej w Ornecie,

  11 styczeń (Orneta) – udział w podsumowaniu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej Urzędu Miejskiego w Ornecie,

  13 styczeń (On – line) – udział w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego na temat audytu wykonanego w naszym urzędzie odnośnie bezpieczeństwa danych,

  13 styczeń (Lidzbark Warmiński) – udział w konwencie starostów Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

  17 styczeń (Orneta) – spotkanie  z członkami zarządu Stowarzyszenia Reduta na temat bieżącej współpracy,

  19 styczeń (on – line) – spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko Mazurskiego Panem Gustawem Markiem Brzezinem nt. środków finansowych w nowym okresie finansowania,

  20 styczeń (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami zarządu fundacji LEGIA Warszawa nt. współpracy dotyczącej chęci stworzenia w Ornecie zajęć sportowych dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy (6-7 latki),

  21 styczeń (Orneta) – spotkanie z mieszkańcami ulicy Polnej nt. chęci podłączenia do ciepłociągu  VEOLIA, ustalono harmonogram działań związanych z ww. pomysłem,

  Sprawy  bieżące: ,

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie, sołtysami z Gminy Orneta, spotkanie z mieszkańcami Bażyn, udział w radzie budowy , projektu docieplenia budynku Centrum Kultury,

 • Informacja dotycząca programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

  2021.11.23

  Szanowni Państwo,


  W związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Orneta, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Orneta (rodziców/opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów, ubiegających się o sprzęt komputerowy), którzy złożyli oświadczenia w powyższym programie i nie dostarczyli dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w państwowym przedsiębiorstwie gospodarstwie rolnym, o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.
  Złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia krewnego ucznia w linii prostej (rodzica, dziadka, pradziadka itp.) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.

  Weryfikacja nastąpi poprzez przekazanie np.:


  • zaświadczenia o zatrudnieniu w PPGR;
  • świadectwa pracy z PPGR;
  • legitymacji służbowej lub inne;
  • dokumentów pochodzących z ZUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR;
  • dokumentów pochodzących z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i inne.

  Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w SekretariacieUrzędu Miejskiegow Ornecie, 11-130 Orneta, ul. Plac Wolności 26 w terminie do 10 grudnia 2021 r. do godziny 14:00.


  W przypadku braku dostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.
  W przypadku osób, które nie dostarczą żadnych dokumentów Gmina Orneta będzie musiała wystąpić do KOWR o informację. Informacje te posłużą do uzyskania potwierdzenia zatrudnienia z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, jednak czas oczekiwania na odpowiedź może być znacznie dłuższa niż termin jaki gmina otrzymała na weryfikację Państwa oświadczeń w związku z czym prosimy o samodzielne uzupełnienie dokumentacji. 

  Telefon do kontaktu: 607 714 808


  Informujemy, że za realizację konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” odpowiedzialne jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa i to CPPC wprowadza wszystkie zmiany w dokumentacji konkursowej

 • Sprawozdanie Burmistrza Ornety z prac między sesjami Rady Miejskiej - listopad2021r. (sesja 24 listopad 2021 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2021.11.19

  2 listopad (Orneta) – udział w sesji podsumowującej kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie,

  3 listopad (Orneta-Olsztyn) – spotkanie on line zorganizowane przez Zarząd CITTASLOW z Panią  Jolantą Piotrowską Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego nt. projektów społecznych realizowanych w kontekście Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,

  4 listopad (Orneta) – uczestnictwo w pogrzebie śp. Pani Małgorzaty Szuba wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie,

  5 listopad (Orneta) – powierzenie p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr. 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie Panu Łukaszowi Kowalczuk,

  11 listopad (Orneta) – udział we mszy świętej i uroczystościach patriotycznych przy Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu komunalnym w Ornecie z okazji Narodowego Święta Niepodległości,

  15 listopad (Orneta) – spotkanie z kierownikami oraz pracownikami na temat projektu budżetu na 2022 rok  oraz sprawy bieżące,

  17 listopad (Orneta) – uczestnictwo we mszy świętej w intencji mieszkańców Gminy Orneta z okazji święta patronki naszego miasta św. Elżbiety Węgierskiej,

  22 listopad (Orneta-Olsztyn) – udział on line  w zarządzie Polskiej Sieci Miast CITTASLOW,

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie, udział w przeglądach gwarancyjnych inwestycji, spotkania z mieszkańcami.

Stronicowanie

Banery

Stopka