Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "PWIK" Sp. z o.o.

  2018.06.08

  SZANOWNI PAŃSTWO! 

  W związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami i brakiem opadów atmosferycznych oraz w powiązaniu z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi ujęcia miejskiego w Ornecie ( występuje ograniczona zdolność filtrów do oczyszczania wody) zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.
  W szczególności prosimy o niepodlewanie wodą z sieci wodociągowej działek, terenów rekreacyjnych, trawników, mycia samochodów, napełniania basenów oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych do czasu poprawy sytuacji meteorologicznej.
  Przypominamy, że istnienie absolutny zakaz poboru wody z hydrantów dla celów niezwiązanych z zabezpieczeniem przeciw pożarowym.
  Niestety w związku z zaistniałą sytuacją mogą występować spadki ciśnień, pogorszenie się stanu wody ( barwa, mętność) lub też braki wody!
  Dziękujemy.

  Zarząd PWiK Sp. z o.o.

 • DISCOVER EU MŁODZIEŻ PODRÓŻUJE PO EUROPIE NOWY PROJEKT UNII EUROPEJSKIEJ SKIEROWANY DO MŁODZIEŻY

  2018.05.18

  DISCOVER EU
  MŁODZIEŻ PODRÓŻUJE PO EUROPIE
  NOWY PROJEKT UNII EUROPEJSKIEJ SKIEROWANY DO MŁODZIEŻY
  Powstała nowa inicjatywa Unii Europejskiej: DiscoverEU, która oferuje 18-letnim obywatelom UE możliwość odkrywania swojego kontynentu. Z budżetem w wysokości 12 milionów euro w 2018 roku, działanie to, oparte na wniosku Parlamentu Europejskiego, ma dać 15 000 młodych ludzi możliwość podróżowania po Europie tego lata, aby odkryć bogate dziedzictwo kulturowe kontynentu, nawiązać kontakt z innymi ludźmi, zapoznać się z innymi kulturami i odkryć to, co jednoczy Europę. Uczestnicy mogą podróżować do 30 dni i mogą odwiedzić od 1 do 4 zagranicznych miejsc docelowych. Podczas rundy aplikacyjnej, aby wybrać pierwszych 15 000 podróżnych, osoby zainteresowane będą musiały złożyć wniosek w ciągu dwóch tygodni w miesiącu czerwcu 2018 r. Za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieży the European Youth Portal (https://europa.eu/youth/eu%20_pl). Wnioskodawcy muszą mieć ukończone 18 lat w dniu 1 lipca 2018 r., być obywatelem UE i być przygotowanym do wyjazdu tego lata. Jury dokona ostatecznej selekcji pierwszych 15 000 odbiorców. Druga runda wniosków być może zostanie ogłoszona w drugiej połowie 2018 r. w oparciu o pozostały budżet i informacje zwrotne od uczestników podróżujących tego lata. Więcej szczegółów na temat tej inicjatywy zostanie opublikowanych w połowie maja na stronie Europejskiego portalu młodzieżowego https://europa.eu/youth/travelling_pl.

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – kwiecień 2018r. (sesja 25 kwiecień 2018 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.04.23

  5 kwiecień 2018 r. (Orneta) – spotkanie z kierownikiem PKS Elbląg O/Orneta, nt. przesunięcia ogrodzenia na teren zajmowany przez PKS w związku z zainteresowaniem mieszkańców postawieniem garaży,
   

  6 kwiecień (Orneta) – spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Orneta nt. podpisania porozumienia (listu intencyjnego) na wspólną realizację inwestycji drogowej, w przyszłym roku,
   

  6 kwiecień (Lidzbark Warmiński) – udział w Targach Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim,
   

  12 kwiecień (Orneta)- uroczyste otwarcie Orlika lekkoatletycznego przy Gimnazjum nr. 2 w Ornecie,
   

  13 kwiecień (Lubomino) – spotkanie Wójtów , Burmistrzów oraz Starosty lidzbarskiego w Urzędzie Gminy Lubomino nt. wniosków złożonych do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – min. na modernizację drogi Krzykały Augustyny do granicy z powiatem braniewskim,
   

  16 kwiecień (Olsztyn) – udział w programie telewizyjnym Punkt Widzenia TVP Olsztyn – na temat funkcjonowania Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w programie wziął również udział Prezes WMSSE w Olsztynie,
   

  19 kwiecień (Orneta) – spotkanie z komendantem komisariatu Policji w Ornecie nt. wsparcia naszego miasta przez absolwentów szkół policyjnych   poprzez odbycie praktyki w Ornecie, w miesiącach letnich,
   

  19 kwiecień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami mieszkańców z ulicy Kwiatowej (Osiedle mieszkaniowe) nt.  kontynuacji - wspólnej budowy parkingu ,
   

  19 kwiecień (Krosno) – spotkanie z prezesem oraz członkiem zarządu warmińskiego klubu motocyklowego Drager nt. organizacji tegorocznej Motomajówki ,
   

  21 kwiecień (Krynica Morska)  -   udział w XX leciu  Spotkań Trzeźwościowych  wspieranych  środkami finansowymi pochodzącymi z  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   

  23 kwiecień (Orneta) – spotkanie ze starostą lidzbarskim nt. remontów dróg na terenie naszej gminy.

  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie, Pasłęku,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w sesji młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie, rozdanie nagród w zawodach wędkarskich organizowanych przez koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Ornecie,
  Udział w rozdaniu nagród dla uczestników wiosennego turnieju tańca towarzyskiego, spotkanie z mieszkańcami Mingajn – PGR nt. drogi gminnej,
   

    

 • Informacja

  2018.04.10

  W związku z wejściem w życie z dniem 01 kwietnia 2018 roku ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz. 651) wnioski o szacowanie szkód łowieckich i ustalenie wysokości odszkodowania należy składać do Gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. 
      


  z up. Burmistrza
  Andrzej Gierlof
  Z-ca Burmistrza
   

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – marzec 2018 r. (sesja 28 marzec 2018 r.)w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.03.26

  1 marzec (Orneta) – spotkanie z członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej „Warmia”  nt. przejęcia dróg osiedlowych, 

  2 marzec (Orneta) – spotkanie z dyrektorem VEOLIA Północ nt. inwestycji rozbudowy sieci cieplnej w naszym mieście,

  6 marzec (Orneta) – udział w walnym zebraniu spółek wodnych,

  6 marzec (Dobre Miasto )  - udział w walnym zebraniu lokalnej grupy działania Warmiński Zakątek podsumowującej 2017 rok,

  7 marzec (Orneta) – spotkanie z członkami Izby Gospodarczej w Ornecie, spotkanie min. nt. problemów w funkcjonowaniu firm związanych z brakiem wykwalifikowanej kadry mimo chęci zatrudniania osób,

  13 marzec (Orneta) – spotkanie z projektantem oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Ornecie nt. realizacji inwestycji  zagospodarowanie plaży miejskiej wraz z budową fontanny i kina letniego, budowa placu zabaw oraz rewitalizacja ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, 

  14 marzec (Olsztyn) – udział w walnym Zebraniu CITTASLOW, 

  19 marzec (Elbląg) – udział w szkoleniu z  wdrażania Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Ornecie,

  20 marzec( Orneta) – spotkanie z przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej ul. Kwiatowa              w sprawie wykonania kolejnego etapu budowy parkingu na osiedlu, 

  21 marzec (Orneta) – udział w kolejnej radzie budowy dotyczącej inwestycji drogowej do wsi Bogatyńskie wraz z budową mostu,

  21 marzec (Orneta) – udział w uroczystej sesji podczas której wręczono dwóm mieszkańcom Ornety tytuł Honorowy obywatel Gminy Orneta,

  23 marzec (Pieniężno) – spotkanie wójtów , burmistrzów, starostów z terenu powiatu braniewskiego i lidzbarskiego z przedstawicielami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego , z przedstawicielami Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Lasów Państwowych na temat złego stanu dróg gruntowych,

  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie, Braniewie, Dobrym Mieście,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Mingajnach, udział w obchodach XX lecia Fan Clubu Disco Polo w Ornecie, udział w koncercie Szewczenkowskim w Lidzbarku Warmińskim, udział w Misterium Męki Pańskiej przygotowanej przez ornecką młodzież, udział w Wojewódzkich Halowych Igrzyskach Samorządowych         w Orzyszu.
   

Stronicowanie

Banery

Stopka