Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – wrzesień 2018 r. (sesja 26 wrzesień 2018 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.09.25

  1 wrzesień (Mingajny) – udział w Dożynkach naszej gminy,


  3 wrzesień (Bażyny) – udział we mszy świętej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej 25 rocznicę budowy nowej szkoły w Bażynach oraz upamiętniającej zasługi dla Polski patrona szkoły św. Jana Pawła II,


  4 wrzesień (Orneta) – spotkanie z władzami Stowarzyszenia MOTOKLUB Orneta nt. organizacji w przyszłym roku Mistrzostw Polski w Motocrossie na torze w Ornecie (teren toru motocrossowego, b. lotnisko),
  5 wrzesień (Orneta) – spotkanie z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Orneta nt. współpracy w tworzeniu projektów na 2019 rok,


  7 wrzesień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem ENERGA Oświetlenie nt. podłączenia dodatkowego punktu świetlnego na doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja z ulicą Przemysłową w Ornecie,


  10 wrzesień (Orneta) – spotkanie z urzędnikiem wyborczym odpowiedzialnym za prawidłowość przeprowadzenia wyborów samorządowych w naszej gminie ,


  13 wrzesień (Olsztyn ) – podpisanie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na wsparcie naszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt (kwota to 43.000 zł),


  17 wrzesień (D. Miasto) – udział w zebraniu zarządu i rady Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek,


  18 wrzesień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem firmy proponującej wspólny projekt – budowę  stacji ładowania pojazdów samochodowych na prąd,


  19 wrzesień (Orneta) – udział w spotkaniu organizowanym przez Poradnię psychologiczno – pedagogiczną w Ornecie z dyrektorem ds. nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz z dyrektorami poradni z powiatu elbląskiego, ostródzkiego, bartoszyckiego,


  21 wrzesień (Orneta) – spotkanie z dyrektorami orneckich placówek oświatowych nt. realizowanego projektu przez Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie pt. Żywe muzeum gminy Orneta


  22 wrzesień (Orneta) – udział w otwarciu Dni dziedzictwa Ornety, imprezy plenerowej z dofinansowaniem LGD Warmiński Zakątek,

  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie oraz w Braniewie,  przyjęcia mieszkańców, spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w powiatowych dożynkach w Stoczku Klasztornym, udział w wojewódzkich zawodach drużyn pożarniczych OSP w Lidzbarku Warmińskim, spotkanie z mieszkańcami Woli Lipeckiej – wybór sołtysa, udział w otwarciu i dekoracji zwycięzców szkolnych biegów na stadionie OSiR w Ornecie,
   

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – lipiec/sierpień 2018r. (sesja 29 sierpień 2018 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.08.27

  02 lipiec (Gmina Orneta) – objazd  realizowanych przez Gminę Orneta inwestycji podczas wspólnego  posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie,


  10 lipiec (Orneta) – udział w posiedzeniu  Gminnej Rady Seniorów,

  11 lipiec – 30 lipiec – przebywałem na urlopie,

  24 lipiec- 05 sierpień (Orneta – Lidzbark Warmiński) – udział w obchodach gminnych i powiatowych Święta Policji,

  26 lipiec (Lidzbark Warmiński) – udział w sesji rady powiatu lidzbarskiego,

  06 sierpnia (Mingajny) – spotkanie organizacyjne w sprawie Dożynek 2018,

  07 sierpień (Lidzbark Warmiński) – udział w posiedzeniu  powiatowej radzie  rynku pracy,

  14 sierpień (Orneta) – udział w radzie budowy drogi gminnej asfaltowej do msc. Bogatyńskie,

  14 sierpień (Orneta) – odbiór drogi gminnej po remoncie do msc. Krosno z Ornety,

  15 sierpień (Krosno) – udział w święcie  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Maryjnym w Krośnie,

  16 sierpnia (Orneta) – posiedzenie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF),

  19 sierpień (Orneta) – spotkanie z Burmistrzem Bleicherode Frankiem Rostkiem, który przebywał na urlopie z rodziną w naszej gminie,

  20 sierpień (Orneta) – spotkanie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych na temat otrzymanego dofinansowania przez gminę Orneta w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020 pt. Młodzi Genialni. Innowacyjna edukacja w gminie Orneta. Realizacja projektu  z przeznaczeniem min. na zakup pomocy dydaktycznych oraz organizacja wyjazdów edukacyjnych  dla uczniów i nauczycieli. Kwota dofinansowania to :  795 tysięcy złotych, program będzie realizowany w naszych szkołach w latach 2018 -2020,

  22 sierpień (Dobre Miasto ) – spotkanie z Prezesem Lokalnej Grupy Działania nt. uzyskania pozytywnej oceny wniosku wybranego do realizacji przez  LGD Warmiński Zakątek w wysokości 85 tysięcy złotych min. na remont korytarza  głównego i I piętra , w Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chruściela oraz budowę podnośnika pionowego (windę)   na scenę  uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych. To rozwiązanie ułatwi wejście na scenę osobom niepełnosprawnym i starszym,

  23 sierpień (Orneta) – spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych gminy Orneta nt. organizacji roku szkolnego 2018/2019.

  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie oraz w Braniewie,  przyjęcia mieszkańców, spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w obchodach 70 lecia OSP Henrykowo, udział w rozpoczęciu zawodów motocrossowych w Ornecie, udział w memoriale Wędkarskim im. Stanisława Pateckiego, udział w rodzinnym pikniku wędkarskim, spotkanie z mieszkańcami Woli Lipeckiej, udział w dożynkach wiejskich w Bażynach, udział w 8 Cykladzie Warmińskiej, zlocie rowerzystów w msc. Krosno, udział w posiedzeniach organów (zarządu i rady) Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek.
   

 • LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2

  2018.07.31

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

  w terminie od 1 do 16 sierpnia 2018 roku na:

  a) Wzmocnienie Kapitału Społecznego: Poprawa Funkcjonalności Lokalnych Centrów Animacji (link:http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=453)

  b) Działania na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych (link:http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=454)”

   

   

   

 • Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

  2018.07.08

  Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" uchwaliło zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju - szczegóły: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=strategia/strategia&cat_id=6"

 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Côtes d’Armor w Saint-Brieuc (Francja, region Bretania) poszukuje kandydatów na ośmiomiesięczny staż w ramach Wolontariatu Europejskiego EVS (Erasmus+).

  2018.07.03

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Côtes d’Armor w Saint-Brieuc (Francja, region Bretania) poszukuje kandydatów na ośmiomiesięczny staż w ramach Wolontariatu Europejskiego EVS (Erasmus+).

  Staż potrwa od 1 października 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. „Tematyką” pobytu będzie Unia Europejska - animacja, informacja oraz promocja. Kandydaci muszą być w wieku od 17 do 30 lat i wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego bądź francuskiego.

  Ze środków programu Erasmus+ pokrywane są wszystkie podstawowe koszty związane z projektem wolontariatu. Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz dostęp do wszelkiego potrzebnego transportu lokalnego. Mogą także otrzymać kieszonkowe oraz dofinansowanie na kurs języka obcego. Podczas pobytu za granicą wolontariusze są objęci ubezpieczeniem.

  Więcej informacji na stronie Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie lub w Departamencie Współpracy Międzynarodowej pod nr telefonu 89 52 19 819.

Stronicowanie

Banery

Stopka