Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – czerwiec 2018r. (sesja 27 czerwiec 2018 r.)w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.06.25

  1 czerwiec (Olsztyn) – spotkanie z Warmińsko – Mazurskim Konserwatorem Zabytków nt. pozwolenia konserwatorskiego na wykonanie prac w ramach projektu zagospodarowania b. boiska Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie a także remontu cz. sal lekcyjnych w tej szkole, w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast CITTASLOW,

  1-3 czerwiec ( Orneta) – udział w obchodach DNI ORNETY 2018,

  04 czerwiec (Pasłęk) – wyjazd do schroniska dla bezdomnych zwierząt w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy schroniskiem a Gminą Orneta  w celu dostosowania warunków opieki  nad zwierzętami bezdomnymi do wymagań ustawowych.         

  05 czerwiec ( Warszawa ) – konferencja w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod tytułem „Sfinansujemy sport w Twojej Gminie”. Konferencja zorganizowana przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki , Akademickiego Związku Sportowego , Polskiego Związku Narciarskiego oraz Fundacji Polskie Orły i Fundacji Kibica. Zaprezentowany został nowy projekt finansowania sportu „Sportbonus” – największa akcja społeczna wspierania sportu.

  Wśród prelegentów wystąpili znani sportowcy i trenerzy , m.in. : Otylia Jędrzejczak , Maciej Szczęsny, Apoloniusz Tajner i Jerzy Engel. W konferencji wzięło udział ponad 200 przedstawicieli samorządów z całej Polski.

  06 czerwiec (Orneta) – spotkanie z zarządem klubu MKS Błękitni Orneta nt. zmian w zarządzie klubu od nowego sezonu rozgrywek w piłce nożnej,

  11 czerwiec (Lidzbark Warmiński) – udział w spotkaniu zespołu ds. ekonomii społecznej w sprawie możliwości  tworzenia spółdzielni socjalnych na terenie naszej gminy,

  11 czerwiec (Orneta) – spotkanie w Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie z młodzieżą realizującą wspólny projekt z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło terenowe w Ornecie pt. Koalicja młodzi dla Ornety,

  12 czerwiec (Orneta) – spotkanie z projektantem  dokumentacji „nowych kwater” na cmentarzu komunalnym ( tzw. nowy cmentarz) oraz rozbudowy kaplicy cmentarnej na „ tzw. starym cmentarzu”,

  14 czerwiec (Dobre Miasto) – podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Dni Dziedzictwa”- wpisanego do Lokalnej Strategii Działania Stowarzyszenia „Warmiński Zakątek” oraz   udział w  sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek podsumowujące 2017 rok i 2-letnią kadencję organów stowarzyszenia. Do Zarządu , Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zostali wybrani również przedstawiciele gminy Orneta.

  15 czerwiec (Orneta) – spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji nt. podpisania porozumienia na współfinansowanie zakupu  nowych radiowozów  na potrzeby Komisariatu Policji w Ornecie oraz przekazania przez Komendę Wojewódzką Policji  w Olsztynie samochodu na potrzeby UM Orneta,

  15 czerwiec (Biały Dwór) – spotkanie z zarządem niemieckiego oddziału Joanitów, pomagających finansowo i rzeczowo mieszkańcom naszej gminy,

  16 czerwiec (Lidzbark Warmiński) – udział w ceremonii otwarcia oraz zamknięcia powiatowych zawodów  drużyn pożarniczych (4 drużyny reprezentowały naszą gminę – OSP Mingajny wygrały te zawody i będą reprezentować powiat lidzbarski na wojewódzkich zawodach, które odbędą się    we wrześniu br.,

  17 czerwiec (Chwalęcin) – udział w uroczystej mszy z okazji 290- rocznicy konsekracji kościoła w Chwalęcinie oraz udział I Warmińskim Pikniku Myśliwskim,

  18 czerwiec (Orneta) – przekazanie placu budowy przy ul. Plac Wolności 7, naprzeciwko pomnika św. Jana Pawła II, gdzie rozpoczęły się prace budowlane mające na celu rewitalizację nawierzchni oraz budowę mini placu zabaw,

  19 czerwiec (Orneta) – udział w uroczystościach odpustowych Parafii Greckokatolickiej p.w. błogosławionego Omelana Kowcza w Ornecie oraz udział w peregrynacji (tzw. „pielgrzymce”) relikwii św. Jozafata Kuncewicza,

  20 czerwiec (Orneta) – spotkanie z dyrektorem Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie nt. realizacji wspólnego projektu unijnego,  aktywizującego mieszkańców gminy Orneta,

  21 czerwiec (Warszawa) – udział w forum dialogu mieszkaniowego  zorganizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego nt. możliwości wsparcia inwestycji mieszkaniowych dla gmin oraz Diagnoza usług finansowych oferowanych dla różnych segmentów klientów, nowe narzędzia wspierające finansowanie inwestycji mieszkaniowych (m.in.  kasy budowlane, wsparcie kredytów dla rodzin wielodzietnych),

  22 czerwiec (Elbląg) – spotkanie z dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu nt. zbliżających się wyborów samorządowych,

  22 czerwiec (Orneta) – spotkanie z Warmińsko – Mazurskim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie nt. uzgodnień dotyczących projektu zagospodarowania boiska szkolnego oraz remontu cz. sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr. 1 w Ornecie,

   

  20, 22 czerwiec (Orneta – Bogatyńskie) – przekazanie placów budów pod realizację inwestycji: budowa drogi gminnej asfaltowej wraz z mostem do miejscowości Bogatyńskie oraz  prac rewitalizacyjnych na terenie OSiR przy  PoloMarkecie i boisku bocznym w celu wykonania dużego placu zabaw.

   

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  przyjęcia mieszkańców, spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek,. Spotkanie z mieszkańcami Karbowa, Henrykowa, spotkanie z dziećmi z przedszkola nr. 1 w Ornecie, udział w paraspartakiadzie osób niepełnosprawnych zorganizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, udział w otwarciu i zamknięciu XII maratonu wędkarskiego zorganizowanego prze Polski Związek Wędkarski koło terenowe w Ornecie, udział w imprezie pn. Noc Świętojańska zorganizowanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie”,

 • Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" będzie przeprowadzać nabory z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 2 do 16 lipca 2018 roku

  2018.06.25

  a) rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR - start-up (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=431);

  b) tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=427);

  c) tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR, współpracujących w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu, produktów i usług lokalnych (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=428);

  d) Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=429);

  e) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=430)."

 • Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "PWIK" Sp. z o.o.

  2018.06.08

  SZANOWNI PAŃSTWO! 

  W związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami i brakiem opadów atmosferycznych oraz w powiązaniu z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi ujęcia miejskiego w Ornecie ( występuje ograniczona zdolność filtrów do oczyszczania wody) zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.
  W szczególności prosimy o niepodlewanie wodą z sieci wodociągowej działek, terenów rekreacyjnych, trawników, mycia samochodów, napełniania basenów oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych do czasu poprawy sytuacji meteorologicznej.
  Przypominamy, że istnienie absolutny zakaz poboru wody z hydrantów dla celów niezwiązanych z zabezpieczeniem przeciw pożarowym.
  Niestety w związku z zaistniałą sytuacją mogą występować spadki ciśnień, pogorszenie się stanu wody ( barwa, mętność) lub też braki wody!
  Dziękujemy.

  Zarząd PWiK Sp. z o.o.

 • DISCOVER EU MŁODZIEŻ PODRÓŻUJE PO EUROPIE NOWY PROJEKT UNII EUROPEJSKIEJ SKIEROWANY DO MŁODZIEŻY

  2018.05.18

  DISCOVER EU
  MŁODZIEŻ PODRÓŻUJE PO EUROPIE
  NOWY PROJEKT UNII EUROPEJSKIEJ SKIEROWANY DO MŁODZIEŻY
  Powstała nowa inicjatywa Unii Europejskiej: DiscoverEU, która oferuje 18-letnim obywatelom UE możliwość odkrywania swojego kontynentu. Z budżetem w wysokości 12 milionów euro w 2018 roku, działanie to, oparte na wniosku Parlamentu Europejskiego, ma dać 15 000 młodych ludzi możliwość podróżowania po Europie tego lata, aby odkryć bogate dziedzictwo kulturowe kontynentu, nawiązać kontakt z innymi ludźmi, zapoznać się z innymi kulturami i odkryć to, co jednoczy Europę. Uczestnicy mogą podróżować do 30 dni i mogą odwiedzić od 1 do 4 zagranicznych miejsc docelowych. Podczas rundy aplikacyjnej, aby wybrać pierwszych 15 000 podróżnych, osoby zainteresowane będą musiały złożyć wniosek w ciągu dwóch tygodni w miesiącu czerwcu 2018 r. Za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieży the European Youth Portal (https://europa.eu/youth/eu%20_pl). Wnioskodawcy muszą mieć ukończone 18 lat w dniu 1 lipca 2018 r., być obywatelem UE i być przygotowanym do wyjazdu tego lata. Jury dokona ostatecznej selekcji pierwszych 15 000 odbiorców. Druga runda wniosków być może zostanie ogłoszona w drugiej połowie 2018 r. w oparciu o pozostały budżet i informacje zwrotne od uczestników podróżujących tego lata. Więcej szczegółów na temat tej inicjatywy zostanie opublikowanych w połowie maja na stronie Europejskiego portalu młodzieżowego https://europa.eu/youth/travelling_pl.

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – kwiecień 2018r. (sesja 25 kwiecień 2018 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.04.23

  5 kwiecień 2018 r. (Orneta) – spotkanie z kierownikiem PKS Elbląg O/Orneta, nt. przesunięcia ogrodzenia na teren zajmowany przez PKS w związku z zainteresowaniem mieszkańców postawieniem garaży,
   

  6 kwiecień (Orneta) – spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Orneta nt. podpisania porozumienia (listu intencyjnego) na wspólną realizację inwestycji drogowej, w przyszłym roku,
   

  6 kwiecień (Lidzbark Warmiński) – udział w Targach Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim,
   

  12 kwiecień (Orneta)- uroczyste otwarcie Orlika lekkoatletycznego przy Gimnazjum nr. 2 w Ornecie,
   

  13 kwiecień (Lubomino) – spotkanie Wójtów , Burmistrzów oraz Starosty lidzbarskiego w Urzędzie Gminy Lubomino nt. wniosków złożonych do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – min. na modernizację drogi Krzykały Augustyny do granicy z powiatem braniewskim,
   

  16 kwiecień (Olsztyn) – udział w programie telewizyjnym Punkt Widzenia TVP Olsztyn – na temat funkcjonowania Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w programie wziął również udział Prezes WMSSE w Olsztynie,
   

  19 kwiecień (Orneta) – spotkanie z komendantem komisariatu Policji w Ornecie nt. wsparcia naszego miasta przez absolwentów szkół policyjnych   poprzez odbycie praktyki w Ornecie, w miesiącach letnich,
   

  19 kwiecień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami mieszkańców z ulicy Kwiatowej (Osiedle mieszkaniowe) nt.  kontynuacji - wspólnej budowy parkingu ,
   

  19 kwiecień (Krosno) – spotkanie z prezesem oraz członkiem zarządu warmińskiego klubu motocyklowego Drager nt. organizacji tegorocznej Motomajówki ,
   

  21 kwiecień (Krynica Morska)  -   udział w XX leciu  Spotkań Trzeźwościowych  wspieranych  środkami finansowymi pochodzącymi z  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   

  23 kwiecień (Orneta) – spotkanie ze starostą lidzbarskim nt. remontów dróg na terenie naszej gminy.

  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie, Pasłęku,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w sesji młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie, rozdanie nagród w zawodach wędkarskich organizowanych przez koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Ornecie,
  Udział w rozdaniu nagród dla uczestników wiosennego turnieju tańca towarzyskiego, spotkanie z mieszkańcami Mingajn – PGR nt. drogi gminnej,
   

    

Stronicowanie

Banery

Stopka