Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • PROGRAM WSPARCIE DLA RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

  2021.10.20

  Burmistrz Ornety zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

  Wsparciem mogą być objęci uczniowie szkół podstawowych i średnich, pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (PPGR). Zgodnie z warunkami programu są to uczniowie, których krewny w linii prostej (wstępny) tj. jeden rodziców (opiekunów prawnych), dziadków lub pradziadków był pracownikiem któregoś ze zlikwidowanych PPGR:


  Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

  Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie OŚWIADCZENIA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy lub OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ  – które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę Orneta wraz z Zgodą na przetwarzanie danych osobowych.


  W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM INFORMUJEMY, ŻE PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 22 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
   
  OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO LUB UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ PROSIMY SKŁADAĆ DO WYZNACZONEGO TERMINU BEZPOŚREDNIO W URZĘDZIE MIEJSKIM W ORNECIE.

  Więcej o programie na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – maj 2021r. (sesja 26 maj 2021 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2021.05.24

  3 maj (Orneta) – udział w uroczystej mszy świętej w kościele  pw. Św, Jana Chrzciciela w Ornecie za ojczyznę z okazji 230 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja ,

  4 maj (Orneta) – udział w obchodach Dnia Strażaka (apel, msza święta w intencji strażaków),

  5 maj (Olsztyn) – spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie nt. porozumienia w sprawie przekazania samochodu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w  Mingajnach  z zasobu PSP w Lidzbarku Warmińskim,

  6 maj (Orneta) – narada dyrektorów placówek oświatowych on line, nt. bieżącej sytuacji w placówkach,  inwestycji unijnych realizowanych obecnie w trzech placówkach (wymiana dachów, docieplenie budynków – Przedszkole nr 1 i Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bażynach, remonty sal lekcyjnych,  budowa boiska  oraz architektury sportowo rekreacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 1 , im. mjr Henryka Sucharskiego w Ornecie,

  6 maj (Orneta) – podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji geotechniczno -budowlanej zabezpieczenia osuwiska przy ulicy Mickiewicza w Ornecie,

  5,12,26 maj (Orneta – Lidzbark W.) – spotkanie on line ze starostą lidzbarskim oraz wójtami i Burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego , nt. min.  spraw związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, remontów i utrzymania czystości i porządku oraz wniosku Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie,

  12 maja (Orneta – Mingajny) – spotkanie on-line  z sołtysem oraz radnym Rady Miejskiej w Ornecie Panem Krzysztofem Widerskim z Mingajn w sprawie propozycji związanej z zagospodarowaniem budynku po byłej szkole,

  13 maj (Orneta ) – spotkanie z Dyrektorem Regionu Veolia Północ Sp. z o.o. Panem Danielem Domerackim nt. realizacji inwestycji podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, która obszarem obejmować będzie ulice: Warmińską, Sadową, Braniewską  oraz Aleję Wojska Polskiego. Łączna ilość budynków które zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej będzie wynosiła około 60  budynków w tym budynek znajdujący się przy ul. Braniewskiej – Gminne mieszkania socjalne.

  14 maj (Orneta) – spotkanie z Dyrektorem MDK oraz księgowymi nt. ustalenia harmonogramu prac związanych z połączeniem Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Domu Kultury w Ornecie,

  18 maj (Lidzbark Warmiński) – obchody powiatowe Dnia Strażaka w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim,

  20 maj (Olsztyn) – udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki ZGOK  w Olsztynie nt. udzielenia absolutorium zarządowi spółki.

   25 maj** (Orneta) – udział w Zgromadzeniu Wspólników Spółki PWik w Ornecie podsumowującej 2020 rok.

     

  ** spotkanie odbędzie się po komisji wspólnej RM w dniu 24 maja 2021 r.

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie, spotkanie z trenerem klubu sportowego OLYMPIA w sprawie utworzenia sekcji karate w Ornecie, uczestnictwo w radzie budowy zagospodarowania terenu (boiska , mini skate park, bieżni lekkoatletycznej, przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie, spotkanie z mieszkańcami Opinu, zebranie wspólnoty mieszkaniowej z ulicy Aleja Wojska Polskiego,

  Burmistrz Ornety

                                                                                                            Ireneusz Popiel

 • Informacja dotycząca szczepień osób obłożnie chorych w domach

  2021.02.19

   

  Szczepienia obłożnie chorych pacjentów w domach

   

  Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 11 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

   

  Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień, potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach.

   

  Szczepienie w domu dla konkretnych pacjentów

  Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. To tzw. pacjenci leżący.

  Punty wyjazdowe uzupełniły sieć punktów populacyjnych, które mają zespoły mobilne, gotowe do szczepienia pacjentów w miejscu zamieszkania. Punkty wyjazdowe nie będą zatem zastępować zespołów mobilnych z populacyjnych punktów, a wspierać ich pracę.

  Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonymi komunikacyjnie przygotowany jest transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne.

  Sprawdź, jak skorzystać z organizowanego przez gminy specjalnego transportu na szczepienia  

   

  Pacjent potrzebuje szczepienia w domu? Powinien skontaktować się ze swoim POZ

   

  Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych.

  Oznacza to, że na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie, np. przez infolinię 989.

  Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej. Jeśli pacjent lub jego opiekun skontaktują się z punktem wyjazdowym, ten skieruje takiego pacjenta lub opiekuna w pierwszej kolejności do POZ / pielęgniarki opieki długoterminowej, ponieważ to właśnie lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu.

   

  Szczepienie pacjentów w domu – krok po kroku

  1. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni).
  2. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.
  3. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza / pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta.
  4. Jeśli lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.
  5. Lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.
  6. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.
  7. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

  Procedura szczepienia wyjazdowego jest więc zbliżona do szczepienia w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy jest przygotowany, aby pomóc pacjentom w domu.

   

   

   

  ABC szczepień wyjazdowych

  • Zespół mobilny populacyjnego punktu szczepień – ma go stacjonarny punkt szczepień. Zespół szczepi pacjentów, którzy zapisali się na szczepienie w populacyjnym punkcie szczepień i ze względu na stan zdrowia wymagają szczepienia w domu. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
  • Wyjazdowy punkt szczepień – szczepi pacjentów w domu. Dotyczy to osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień (tzw. pacjent leżący). Jest wsparciem dla mobilnych zespołów przy populacyjnych punktach szczepień. Chory umawia się na szczepienie wyłącznie przez swoją poradnię POZ lub pielęgniarkę opieki długoterminowej. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
  • Transport do punktu szczepień – to specjalny transport, organizowany przez samorządy lokalne. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnościami i te, które nie zdołają  samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (np. ze względu na wykluczenie komunikacyjne). To bezpłatny transport z domu do punktu szczepień i z powrotem.

   

   

 • Burmistrz Ornety informuje o uruchomieniu infolinii dot. organizacji transportu do punktu szczepień dla osób niepełnosprawnych i mających ograniczone możliwości własnego dojazdu.

  2021.01.14

 • Sprawdź jakość powietrza w Ornecie.

  2019.12.23

  W dniu 23.12.2019 r. Urząd Miejski w Ornecie zamontował czujnik do analizy jakości powietrza. Stację do pomiaru pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, oraz wilgotności i temperatury umieszczono na budynku ratusza.

  Stan powietrza śledzić można na stronie:  https://smogtok.com/probeCurrent/3091

Stronicowanie

Banery

Stopka