Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Zarządzenie Nr RO.0050.53.2019 Burmistrza Ornety z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ornecie.

Zarządzenie Nr RO.0050.52.2019 Burmistrza Ornety z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Ornecie

"MŁODZI - GENIALNI. Innowacyjna edukacja w Gminie Orneta"

Wnioski o stypendium Burmistrza Ornety za wysokie wyniki w nauce oraz w zakresie twórczości artystycznej należy składać w terminie do końca lutego 2019 r.

Wnioski do pobrania oraz regulamin umieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ornecie (BIP)

http://orneta-umig.bip-wm.pl/public/popup.php?id_menu_item=83865

Banery

Stopka