Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2

  2018.07.31

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

  w terminie od 1 do 16 sierpnia 2018 roku na:

  a) Wzmocnienie Kapitału Społecznego: Poprawa Funkcjonalności Lokalnych Centrów Animacji (link:http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=453)

  b) Działania na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych (link:http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=454)”

   

   

   

 • Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

  2018.07.08

  Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" uchwaliło zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju - szczegóły: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=strategia/strategia&cat_id=6"

 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Côtes d’Armor w Saint-Brieuc (Francja, region Bretania) poszukuje kandydatów na ośmiomiesięczny staż w ramach Wolontariatu Europejskiego EVS (Erasmus+).

  2018.07.03

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Côtes d’Armor w Saint-Brieuc (Francja, region Bretania) poszukuje kandydatów na ośmiomiesięczny staż w ramach Wolontariatu Europejskiego EVS (Erasmus+).

  Staż potrwa od 1 października 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. „Tematyką” pobytu będzie Unia Europejska - animacja, informacja oraz promocja. Kandydaci muszą być w wieku od 17 do 30 lat i wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego bądź francuskiego.

  Ze środków programu Erasmus+ pokrywane są wszystkie podstawowe koszty związane z projektem wolontariatu. Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz dostęp do wszelkiego potrzebnego transportu lokalnego. Mogą także otrzymać kieszonkowe oraz dofinansowanie na kurs języka obcego. Podczas pobytu za granicą wolontariusze są objęci ubezpieczeniem.

  Więcej informacji na stronie Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie lub w Departamencie Współpracy Międzynarodowej pod nr telefonu 89 52 19 819.

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – czerwiec 2018r. (sesja 27 czerwiec 2018 r.)w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.06.25

  1 czerwiec (Olsztyn) – spotkanie z Warmińsko – Mazurskim Konserwatorem Zabytków nt. pozwolenia konserwatorskiego na wykonanie prac w ramach projektu zagospodarowania b. boiska Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie a także remontu cz. sal lekcyjnych w tej szkole, w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast CITTASLOW,

  1-3 czerwiec ( Orneta) – udział w obchodach DNI ORNETY 2018,

  04 czerwiec (Pasłęk) – wyjazd do schroniska dla bezdomnych zwierząt w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy schroniskiem a Gminą Orneta  w celu dostosowania warunków opieki  nad zwierzętami bezdomnymi do wymagań ustawowych.         

  05 czerwiec ( Warszawa ) – konferencja w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod tytułem „Sfinansujemy sport w Twojej Gminie”. Konferencja zorganizowana przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki , Akademickiego Związku Sportowego , Polskiego Związku Narciarskiego oraz Fundacji Polskie Orły i Fundacji Kibica. Zaprezentowany został nowy projekt finansowania sportu „Sportbonus” – największa akcja społeczna wspierania sportu.

  Wśród prelegentów wystąpili znani sportowcy i trenerzy , m.in. : Otylia Jędrzejczak , Maciej Szczęsny, Apoloniusz Tajner i Jerzy Engel. W konferencji wzięło udział ponad 200 przedstawicieli samorządów z całej Polski.

  06 czerwiec (Orneta) – spotkanie z zarządem klubu MKS Błękitni Orneta nt. zmian w zarządzie klubu od nowego sezonu rozgrywek w piłce nożnej,

  11 czerwiec (Lidzbark Warmiński) – udział w spotkaniu zespołu ds. ekonomii społecznej w sprawie możliwości  tworzenia spółdzielni socjalnych na terenie naszej gminy,

  11 czerwiec (Orneta) – spotkanie w Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie z młodzieżą realizującą wspólny projekt z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło terenowe w Ornecie pt. Koalicja młodzi dla Ornety,

  12 czerwiec (Orneta) – spotkanie z projektantem  dokumentacji „nowych kwater” na cmentarzu komunalnym ( tzw. nowy cmentarz) oraz rozbudowy kaplicy cmentarnej na „ tzw. starym cmentarzu”,

  14 czerwiec (Dobre Miasto) – podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Dni Dziedzictwa”- wpisanego do Lokalnej Strategii Działania Stowarzyszenia „Warmiński Zakątek” oraz   udział w  sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek podsumowujące 2017 rok i 2-letnią kadencję organów stowarzyszenia. Do Zarządu , Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zostali wybrani również przedstawiciele gminy Orneta.

  15 czerwiec (Orneta) – spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji nt. podpisania porozumienia na współfinansowanie zakupu  nowych radiowozów  na potrzeby Komisariatu Policji w Ornecie oraz przekazania przez Komendę Wojewódzką Policji  w Olsztynie samochodu na potrzeby UM Orneta,

  15 czerwiec (Biały Dwór) – spotkanie z zarządem niemieckiego oddziału Joanitów, pomagających finansowo i rzeczowo mieszkańcom naszej gminy,

  16 czerwiec (Lidzbark Warmiński) – udział w ceremonii otwarcia oraz zamknięcia powiatowych zawodów  drużyn pożarniczych (4 drużyny reprezentowały naszą gminę – OSP Mingajny wygrały te zawody i będą reprezentować powiat lidzbarski na wojewódzkich zawodach, które odbędą się    we wrześniu br.,

  17 czerwiec (Chwalęcin) – udział w uroczystej mszy z okazji 290- rocznicy konsekracji kościoła w Chwalęcinie oraz udział I Warmińskim Pikniku Myśliwskim,

  18 czerwiec (Orneta) – przekazanie placu budowy przy ul. Plac Wolności 7, naprzeciwko pomnika św. Jana Pawła II, gdzie rozpoczęły się prace budowlane mające na celu rewitalizację nawierzchni oraz budowę mini placu zabaw,

  19 czerwiec (Orneta) – udział w uroczystościach odpustowych Parafii Greckokatolickiej p.w. błogosławionego Omelana Kowcza w Ornecie oraz udział w peregrynacji (tzw. „pielgrzymce”) relikwii św. Jozafata Kuncewicza,

  20 czerwiec (Orneta) – spotkanie z dyrektorem Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie nt. realizacji wspólnego projektu unijnego,  aktywizującego mieszkańców gminy Orneta,

  21 czerwiec (Warszawa) – udział w forum dialogu mieszkaniowego  zorganizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego nt. możliwości wsparcia inwestycji mieszkaniowych dla gmin oraz Diagnoza usług finansowych oferowanych dla różnych segmentów klientów, nowe narzędzia wspierające finansowanie inwestycji mieszkaniowych (m.in.  kasy budowlane, wsparcie kredytów dla rodzin wielodzietnych),

  22 czerwiec (Elbląg) – spotkanie z dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu nt. zbliżających się wyborów samorządowych,

  22 czerwiec (Orneta) – spotkanie z Warmińsko – Mazurskim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie nt. uzgodnień dotyczących projektu zagospodarowania boiska szkolnego oraz remontu cz. sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr. 1 w Ornecie,

   

  20, 22 czerwiec (Orneta – Bogatyńskie) – przekazanie placów budów pod realizację inwestycji: budowa drogi gminnej asfaltowej wraz z mostem do miejscowości Bogatyńskie oraz  prac rewitalizacyjnych na terenie OSiR przy  PoloMarkecie i boisku bocznym w celu wykonania dużego placu zabaw.

   

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  przyjęcia mieszkańców, spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek,. Spotkanie z mieszkańcami Karbowa, Henrykowa, spotkanie z dziećmi z przedszkola nr. 1 w Ornecie, udział w paraspartakiadzie osób niepełnosprawnych zorganizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, udział w otwarciu i zamknięciu XII maratonu wędkarskiego zorganizowanego prze Polski Związek Wędkarski koło terenowe w Ornecie, udział w imprezie pn. Noc Świętojańska zorganizowanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie”,

 • Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" będzie przeprowadzać nabory z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 2 do 16 lipca 2018 roku

  2018.06.25

  a) rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR - start-up (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=431);

  b) tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=427);

  c) tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR, współpracujących w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu, produktów i usług lokalnych (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=428);

  d) Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=429);

  e) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=430)."

Stronicowanie

Banery

Stopka