Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – listopad-grudzień 2018r. (sesja 27 grudzień 2018 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.12.18

  2 listopad (Orneta) – spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Ornecie nt. bezpieczeństwa Gminy w sytuacji nieobecności w pracy większości policjantów,

  5 listopad (Orneta) – spotkanie z Prezesem TBS Administrator sp. z o.o. w Ornecie oraz administratorami nt. bieżącej pracy spółki i planów inwestycyjnych w zasobach zarządzanych wspólnot,

  7 listopad (Orneta) – spotkanie z mieszkańcami ul. Żelaznej , Zaułek Ciasny ul. Alei Wojska Polskiego  z udziałem Dyrektora VEOLIA Północ (firmy ciepłowniczej) , w sprawie podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej nowych odbiorców,

  8 listopad (Orneta) – udział w spotkaniu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie z udziałem Komendant Powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim . Podczas spotkania nasze jednostki OSP z Gminy  otrzymały sprzęt, niezbędny w codziennej pracy. Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości (wniosek złożyliśmy w lipcu br. ) o wartości ok.  43.000 zł,

  8 listopad (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem dzierżawcy rolnego S. HIPP (Przedsiębiorcy z Niemiec) , w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz gminy w podziękowaniu za inwestycję : Budowa drogi gminnej wraz z przebudową mostu do msc. Bogatyńskie od drogi wojewódzkiej 513,

  10 listopad (Biały Dwór) – spotkanie z mieszkańcami nt. remontu drogi wewnętrznej na osiedlu domków jednorodzinnych,

  10 listopad (Orneta) – wręczenie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie jednej parze małżeńskiej – mieszkańców Ornety,

  11 listopad (Orneta) – udział w centralnych uroczystościach obchodów gminnych 100 – lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę (msza święta, odsłonięcie tablicy  przed ratuszem miejskim upamiętniającej 100 – lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę, uroczystości patriotyczne przed grobem Nieznanego Żołnierza , pomniku sybiraków i tablicy upamiętniającej pilotów , którzy zginęli służąc w 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Ornecie, udział w koncercie laureatów konkursu pieśni patriotycznych zorganizowanych

  przez Uniwersytet III Wieku w Ornecie),

   

  13 listopad (Pasłęk) – spotkanie z burmistrzem Pasłęka nt. funkcjonowania systemu do obsługi obrad Sesji Rady Miejskiej w Pasłęku pod kątem zakupu sprzętu do obsługi sesji w naszym mieście – wymiana doświadczeń,

  14 listopad (Olsztyn) – udział w nagraniu promującym nasze miasto w TV Kopernik Olsztyn, nie zapłaciliśmy za ten materiał – gratis,

  15 listopad (Orneta) – spotkanie z kierownikami referatów i samodzielnymi stanowiskami zajmującymi się inwestycjami , zamówieniami publicznymi, finansami nt. priorytetów inwestycyjnych w gminie Orneta,  w ramach potencjalnych środków do pozyskania z Krajowej Sieci Miast CITTASLOW oraz RPO na kolejne lata,

  21 listopad (Orneta) – udział  w spotkaniu z pracownikami MGOPS w Ornecie z okazji dnia pracownika socjalnego,

  22 listopad (Lidzbark Warmiński) – udział w sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego,

  27 listopad (Orneta) – udział w Inauguracji Roku Kulturalnego zorganizowanej przez MDK w Ornecie,

  28 listopad, 12 grudzień (Olsztyn) – udział w Walnym Zebraniu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie nt. ceny śmieci, kategorycznie sprzeciwiliśmy  się podwyżce cen śmieci proponowanej przez Prezesa spółki ZGOK

  29 listopad (Reszel) – udział w Walnym zebraniu Międzynarodowej sieci miast CITTASLOW nt . wyboru koordynatora tej sieci z Polski, walne zebranie Krajowej Sieci Miast Cittaslow planowane jest na styczeń 2019 r.,

  4 grudzień (Orneta) – spotkanie z burmistrzem Miłakowa nt. współpracy naszych miast,

  10 grudzień (Orneta) – spotkanie z pracownikami Urzędu Miejskiego nt. organizacji pracy,

  11 grudzień (Dobre Miasto) – udział w posiedzeniu konwentu wójtów , burmistrzów gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek w Dobrym Mieście,

  11 grudzień (Olsztyn) – spotkanie z wicemarszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego nt. prognozy podwyżki na odpady zmieszane sugerowanej przez ZGOK Olsztyn, przedstawiliśmy stanowczy sprzeciw dla podwyżek cen dla przyjmowanych przez ZGOK odpadów zmieszanych z terenu gmin członkowskich, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilku samorządów lokalnych wybranych podczas walnego zebrania ZGOK jako przedstawicieli 37 gmin członkowskich tej spółki,

  13 grudzień (Orneta) – udział w posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie,

  14 grudzień (Lidzbark Warmiński ) – udział w uroczystym przekazaniu nowego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim,

  16 grudzień (Orneta) – udział we mszy świętej podczas której nastąpiło odsłonięcie obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej , który powrócił po renowacji na swoje dawne miejsce w ołtarzu głównym Kościoła Parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela. Gmina Orneta współfinansowała renowację obrazu dzięki przychylności Przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej poprzedniej kadencji,

  17-20 grudzień (Orneta) – spotkanie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych nt. budżetów placówek na 2019 rok,

   

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie i w Olsztynie,  przyjęcia mieszkańców, spotkanie                                           z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w spotkaniach opłatkowych organizacji pozarządowych, jednostkach organizacyjnych gminy, grupach AA, udział w gminnych obchodach 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę,  udział w wystawie twórczości podopiecznych i opiekunów Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Ornecie. Projekt pod hasłem: "Co fruwa i hasa po naszych lasach", udział w posumowaniu projektów realizowanych w MDK w Ornecie (min. muzeum żywej historii Ornety, działamy kulturalnie, młodzi – koalicja dla Ornety, czytanie bajek  dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie na zaproszenie opiekuna biblioteki z tej szkoły, udział w rozstrzygnięciu konkursu strażackiego zorganizowanego w naszych placówkach oświatowych.

 • ORNECKA KARTA SENIORA

  2018.12.05

  Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Orneta powyżej 60 roku życia.

  Posiadacze Orneckiej Karty Seniora mogą korzystać z ofert, ulg, zniżek i promocji, które zostaną przygotowane dla nich przez instytucje gminne oraz prywatne firmy.

  Karta wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku przedłożonego do Urzędu Miejskiego w Ornecie. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ornecie oraz w siedzibie Urzędu (kam. C, parter)

  (Formularze-kliknij)

 • Akcja wystawka - wyrzucamy graty z chaty

  2018.12.03

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miesiącu grudzień 2018 r. 

  (kliknij)

 • Sesje Rady Miejskiej w Ornecie - na żywo.

  2018.11.27

  Urząd Miejski informuję, że Sesje Rady Miejskiej w Ornecie będą transmitowane na żywo. Transmisje obrad z Sesji Rady Miejskiej odbywać się będą poprzez serwis YouTube na kanale "Gmina Orneta". Dostęp do kanału możliwy jest poprzez serwis YouTube, stronę internetową www.orneta.pl -> zakładka "Wideo-Sesje Rady Miejskiej, Wydarzenia" oraz stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej zakładka "Rada Miejska w Ornecie" (menu po prawej stronie, na końcu).
               Jednocześnie zachęcamy wszystkich do subskrypcji kanału "Gmina Orneta" w serwisie YouTube, dzięki któremu będziecie Państwo mogli na bieżąco śledzić wszystkie wydarzenia w naszej gminie.

   

 • LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2

  2018.10.30

  "Informujemy, że LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od 5 do 20 listopada 2018 roku na:

   

  a) Wzmocnienie Kapitału Społecznego: Poprawa Funkcjonalności Lokalnych Centrów Animacji (szczegóły pod linkiem: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=490)

  b) Działania na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych (szczegóły pod linkiem: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=491)"

Stronicowanie

Banery

Stopka