Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2

  2018.10.30

  "Informujemy, że LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od 5 do 20 listopada 2018 roku na:

   

  a) Wzmocnienie Kapitału Społecznego: Poprawa Funkcjonalności Lokalnych Centrów Animacji (szczegóły pod linkiem: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=490)

  b) Działania na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych (szczegóły pod linkiem: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=491)"

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – wrzesień 2018 r. (sesja 26 wrzesień 2018 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.09.25

  1 wrzesień (Mingajny) – udział w Dożynkach naszej gminy,


  3 wrzesień (Bażyny) – udział we mszy świętej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej 25 rocznicę budowy nowej szkoły w Bażynach oraz upamiętniającej zasługi dla Polski patrona szkoły św. Jana Pawła II,


  4 wrzesień (Orneta) – spotkanie z władzami Stowarzyszenia MOTOKLUB Orneta nt. organizacji w przyszłym roku Mistrzostw Polski w Motocrossie na torze w Ornecie (teren toru motocrossowego, b. lotnisko),
  5 wrzesień (Orneta) – spotkanie z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Orneta nt. współpracy w tworzeniu projektów na 2019 rok,


  7 wrzesień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem ENERGA Oświetlenie nt. podłączenia dodatkowego punktu świetlnego na doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja z ulicą Przemysłową w Ornecie,


  10 wrzesień (Orneta) – spotkanie z urzędnikiem wyborczym odpowiedzialnym za prawidłowość przeprowadzenia wyborów samorządowych w naszej gminie ,


  13 wrzesień (Olsztyn ) – podpisanie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na wsparcie naszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt (kwota to 43.000 zł),


  17 wrzesień (D. Miasto) – udział w zebraniu zarządu i rady Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek,


  18 wrzesień (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem firmy proponującej wspólny projekt – budowę  stacji ładowania pojazdów samochodowych na prąd,


  19 wrzesień (Orneta) – udział w spotkaniu organizowanym przez Poradnię psychologiczno – pedagogiczną w Ornecie z dyrektorem ds. nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz z dyrektorami poradni z powiatu elbląskiego, ostródzkiego, bartoszyckiego,


  21 wrzesień (Orneta) – spotkanie z dyrektorami orneckich placówek oświatowych nt. realizowanego projektu przez Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie pt. Żywe muzeum gminy Orneta


  22 wrzesień (Orneta) – udział w otwarciu Dni dziedzictwa Ornety, imprezy plenerowej z dofinansowaniem LGD Warmiński Zakątek,

  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie oraz w Braniewie,  przyjęcia mieszkańców, spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w powiatowych dożynkach w Stoczku Klasztornym, udział w wojewódzkich zawodach drużyn pożarniczych OSP w Lidzbarku Warmińskim, spotkanie z mieszkańcami Woli Lipeckiej – wybór sołtysa, udział w otwarciu i dekoracji zwycięzców szkolnych biegów na stadionie OSiR w Ornecie,
   

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – lipiec/sierpień 2018r. (sesja 29 sierpień 2018 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2018.08.27

  02 lipiec (Gmina Orneta) – objazd  realizowanych przez Gminę Orneta inwestycji podczas wspólnego  posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie,


  10 lipiec (Orneta) – udział w posiedzeniu  Gminnej Rady Seniorów,

  11 lipiec – 30 lipiec – przebywałem na urlopie,

  24 lipiec- 05 sierpień (Orneta – Lidzbark Warmiński) – udział w obchodach gminnych i powiatowych Święta Policji,

  26 lipiec (Lidzbark Warmiński) – udział w sesji rady powiatu lidzbarskiego,

  06 sierpnia (Mingajny) – spotkanie organizacyjne w sprawie Dożynek 2018,

  07 sierpień (Lidzbark Warmiński) – udział w posiedzeniu  powiatowej radzie  rynku pracy,

  14 sierpień (Orneta) – udział w radzie budowy drogi gminnej asfaltowej do msc. Bogatyńskie,

  14 sierpień (Orneta) – odbiór drogi gminnej po remoncie do msc. Krosno z Ornety,

  15 sierpień (Krosno) – udział w święcie  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Maryjnym w Krośnie,

  16 sierpnia (Orneta) – posiedzenie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF),

  19 sierpień (Orneta) – spotkanie z Burmistrzem Bleicherode Frankiem Rostkiem, który przebywał na urlopie z rodziną w naszej gminie,

  20 sierpień (Orneta) – spotkanie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych na temat otrzymanego dofinansowania przez gminę Orneta w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020 pt. Młodzi Genialni. Innowacyjna edukacja w gminie Orneta. Realizacja projektu  z przeznaczeniem min. na zakup pomocy dydaktycznych oraz organizacja wyjazdów edukacyjnych  dla uczniów i nauczycieli. Kwota dofinansowania to :  795 tysięcy złotych, program będzie realizowany w naszych szkołach w latach 2018 -2020,

  22 sierpień (Dobre Miasto ) – spotkanie z Prezesem Lokalnej Grupy Działania nt. uzyskania pozytywnej oceny wniosku wybranego do realizacji przez  LGD Warmiński Zakątek w wysokości 85 tysięcy złotych min. na remont korytarza  głównego i I piętra , w Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chruściela oraz budowę podnośnika pionowego (windę)   na scenę  uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych. To rozwiązanie ułatwi wejście na scenę osobom niepełnosprawnym i starszym,

  23 sierpień (Orneta) – spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych gminy Orneta nt. organizacji roku szkolnego 2018/2019.

  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie oraz w Braniewie,  przyjęcia mieszkańców, spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w obchodach 70 lecia OSP Henrykowo, udział w rozpoczęciu zawodów motocrossowych w Ornecie, udział w memoriale Wędkarskim im. Stanisława Pateckiego, udział w rodzinnym pikniku wędkarskim, spotkanie z mieszkańcami Woli Lipeckiej, udział w dożynkach wiejskich w Bażynach, udział w 8 Cykladzie Warmińskiej, zlocie rowerzystów w msc. Krosno, udział w posiedzeniach organów (zarządu i rady) Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek.
   

 • LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2

  2018.07.31

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

  w terminie od 1 do 16 sierpnia 2018 roku na:

  a) Wzmocnienie Kapitału Społecznego: Poprawa Funkcjonalności Lokalnych Centrów Animacji (link:http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=453)

  b) Działania na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych (link:http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=454)”

   

   

   

 • Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

  2018.07.08

  Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" uchwaliło zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju - szczegóły: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=strategia/strategia&cat_id=6"

Stronicowanie

Banery

Stopka