Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

  2022.11.28

  Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Ornecie, ul. Plac Wolności 26, 11-130 Orneta w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

  Wniosek (pobierz)

 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Orneta na lata 2023-2030

  2022.06.23

  Sprawozdanie (pobierz)

 • Podpisanie Umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

  2022.05.11

  Szanowni Państwo

  Burmistrz Ornety Informuje, iż złożone przez  Gminę Orneta  dokumenty niezbędne do podpisania Umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, zostały poprawnie zweryfikowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W związku z powyższym, umowa została podpisana i wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. W ramach ww. Grantu Gmina Orneta zakupi sprzęt komputerowy (laptopy oraz komputery stacjonarne) dla 391 osób na łączną kwotę - 977.500,00 zł.  O wszelkich innych działaniach a w szczególności o etapie przekazywania sprzętu uczniom, będą Państwo informowani indywidualnie.

 • 2022.03.07

  GMINA ORNETA OTRZYMAŁA

  977.500 zł 

    NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

  DLA 391 DZIECI

  Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PPGR.

   

  Burmistrz Ornety pragnie poinformować, że Gmina Orneta otrzymała dofinansowanie w kwocie 977.500 zł na zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne/laptopy) dla 391 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Środki pochodzą z grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ma on zwiększyć dostępność mieszkańców terenów popegeerowskich min. do komputerów. Projekt finansowany jest ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  W tej chwili trwają przygotowania do realizacji i wdrożenia projektu, podpisania umowy na dofinansowanie ze stroną rządową, weryfikacja złożonych dokumentów, a następnie Gmina Orneta ogłosi przetarg na dostarczenie komputerów (do 2.500 zł za jeden komputer).

  W odpowiednim czasie Gmina Orneta będzie się kontaktować ze wszystkimi osobami, które zostały zakwalifikowane do ww. programu.

Stronicowanie

Banery

Stopka