Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych.

  2022.06.29

  List (pobierz)

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – czerwiec 2022r. (sesja 29 czerwiec 2022 r.)w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2022.06.28

  1, 6, 27 czerwiec (Orneta- Zastawna – Ukraina) – spotkanie on line z przedstawicielami miasta partnerskiego Zastawna,

  3 czerwiec – udział w festiwalu piosenki religijnej zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie,

  7 czerwiec (Orneta)- spotkanie organizacyjne z pracownikami odpowiedzialnym za organizację Dni Ornety nt. przygotowań do obchodów Święta Ornety,

  7 czerwiec (Orneta) – spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Orneta , nt. bieżącej współpracy,

  8 czerwiec (Dobre Miasto) – udział w Zarządzie oraz Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania , Warmiński Zakątek,

  10-12 czerwiec (Orneta) – otwarcie oraz udział w obchodach Dni Ornety,

  13 czerwiec (Orneta)  -spotkanie ze starostą lidzbarskim nt. wspólnego remontu ulicy Podgórnej w Ornecie, 13 czerwiec (Orneta- Warszawa) – spotkanie on line z przedstawicielem Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego nt. aspektów korzyści i zagrożeń w tworzeniu Gminnych Programów Rewitalizacji zastępujących Lokalne Programy Rewitalizacji,

  14 czerwiec (Olsztyn) – podpisanie umowy  z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie  w wysokości 5.000 zł na bieżące działania Koła Gospodyń Wiejskich  z Krosna,

  15 czerwiec (Olsztyn) – spotkanie z wicewojewodą Warmińsko – Mazurskim  nt. problemów związanych  z przygotowywaniem się do sezonu grzewczego na Warmii i Mazurach,

  17-19 czerwiec (Orneta) – otwarcie oraz wręczenie nagród podczas Mistrzostw Polski Pływających Modeli Redukcyjnych klas NS na jeziorze mieczowym w Ornecie.

  21 czerwiec (Henrykowo) – udział w spotkaniu organizacyjnym nt. Dożynek gminnych  2022 , które w tym roku odbędą się w Henrykowie,

  23 czerwiec (Orneta) – udział w uroczystym  zakończeniu roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr. 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie,

  24 czerwiec (Orneta) – udział w uroczystym nabożeństwie z okazji 15 lecia kapłaństwa Księdza Romana Storoniaka , proboszcza parafii Greckokatolickiej im. Omelana Kowcza, odpuście parafialnym,

  27 czerwiec (Orneta) – spotkanie z komendantem Hufca ZHP Orneta nt. bieżącej współpracy,

  27 czerwiec (Lidzbark Warmiński) – spotkanie ze starostą lidzbarskim nt. remontu ulicy Warmińskiej w Ornecie.

   

  Sprawy  bieżące: ,

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie ,  spotkanie z sołtysami oraz przewodniczącymi rad osiedli z Gminy Orneta, udział w Festiwalu piosenki religijnej, spotkanie z mieszkańcami Opinu w sprawie odtworzenia punktów granicznych drogi gminnej, zebranie ze wspólnotami mieszkaniowymi ulic Aleja Wojska Polskiego, Olsztyńska, 1-go Maja, nt. remontów i podłączeń do centralnego ogrzewania VEOLIA,

  Spotkanie ze Stowarzyszeniem Reduta nt. bieżącej współpracy, udział w spotkaniu zarządu, pracowników i  klientów firmy SUPROS z Bakałarzewa, udział w Nocy Świętojańskiej  , wydarzeniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Ornecianie.

 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Orneta na lata 2023-2030

  2022.06.23

  Sprawozdanie (pobierz)

 • Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Ornecie.

  2022.05.20

  Zarządzenie Nr RO.0050.47.2022 Burmistrza Ornety z dnia 20.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Ornecie (pobierz)

 • Podpisanie Umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

  2022.05.11

  Szanowni Państwo

  Burmistrz Ornety Informuje, iż złożone przez  Gminę Orneta  dokumenty niezbędne do podpisania Umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, zostały poprawnie zweryfikowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W związku z powyższym, umowa została podpisana i wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. W ramach ww. Grantu Gmina Orneta zakupi sprzęt komputerowy (laptopy oraz komputery stacjonarne) dla 391 osób na łączną kwotę - 977.500,00 zł.  O wszelkich innych działaniach a w szczególności o etapie przekazywania sprzętu uczniom, będą Państwo informowani indywidualnie.

Stronicowanie

Banery

Stopka