Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – czerwiec 2019r. (sesja 26 czerwiec 2019 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2019.06.25

  5 czerwiec (Orneta) – spotkanie z kustoszem Sanktuarium Maryjnego w Krośnie na temat rezygnacji z zajmowanego mieszkania  (Plebanii) przez księdza Michała Rosengard w związku  z przejściem do mieszkania znajdującego się w konwikcie Sanktuarium,

  6  czerwiec (Orneta) – udział w walnym zebraniu spółki gminnej -  PWiK sp. z o.o. podsumowującym 2018 rok,

  10 czerwca (Lidzbark Warmiński) – spotkanie ze starostą lidzbarskim na temat ewentualnego wynajęcia sal lekcyjnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr. 4 w Ornecie     w roku szkolnym 2019/2020 oraz od 2020 roku,

  11 czerwiec (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich nt. remontów odcinkowych ( wymiana asfaltu) na drodze wojewódzkiej 507 – Orneta- Dobre Miasto,  w  2020 roku, z ewentualnym wsparciem finansowym  gminy Orneta,

  15 czerwiec (Bażyny) – udział w obchodach 70 -lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej    w Bażynach,

  17 czerwiec (Orneta) – udział w odbiorze trzech ulic (Olsztyńskiej , Mostowej, Przemysłowej – drogi osiedlowe) po wymianie nawierzchni asfaltowej,

  18 czerwiec (Orneta) – otwarcie ofert na zakup ciężkiego samochodu na potrzeby OSP Orneta, Otrzymane   dofinansowanie : 450 tysięcy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  i Administracji, 50.000 tysięcy Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

  18 czerwiec (Lidzbark Warmiński) – udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „Dom Warmiński”

  22 czerwiec ( Bażyny) – spotkanie z wykonawcą robót rozbiórkowych wiaduktu w Bażynach

  23 czerwiec (Bogatyńskie) – udział w otwarciu nowej drogi od wsi Bogatyńskie do drogi wojewódzkiej 513 na Elbląg.

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w Warmińsko – Mazurskich dniach rodziny     w Henrykowie, udział w sesji Rady Seniorów, udział w spartakiadzie sportowej osób niepełnosprawnych, otwarcie II rundy Mistrzostw  Polski w Motocrossie na orneckim torze motocrossowym, udział w otwarciu II pikniku myśliwskiego, udział w rozpoczęciu balu gimnazjalnego i ósmoklasisty, udział w procesji Bożego Ciała (budowa ołtarza przy ratuszu), udział w imprezie pt. Noc Świętojańska zorganizowanego przez Stowarzyszenie Ornecianie.

 • Zwolnienie z podatku dochodowego dla Przedsiębiorców planujących inwestycje

  2019.06.12

       Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z Gminy Orneta na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Podczas spotkania omówione zostaną nowe, bardziej korzystne zasady i kryteria przydzielania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego - nawet do 70% wartości inwestycji.
       Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski, w tym również na terenach inwestycyjnych położonych przy ulicy Przemysłowej oraz ulicy Przedsiębiorczej w Ornecie, wchodzących w skład Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Orneta. Z pomocy publicznej mogą również korzystać przedsiębiorcy na nieruchomościach położonych poza granicami specjalnej strefy ekonomicznej (również na terenach będących własnością przedsiębiorstw, np. w aktualnie funkcjonującym zakładzie), Inwestycja może, ale nie musi być związana z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.
       Podczas spotkania przedstawiona zostanie również prezentacja na temat „Rozwoju sieci gazowej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego” (Polska Spółka Gazownictwa), w tym możliwości gazyfikacji Ornety.
       Szczegółowe informacje zostaną przekazane na spotkaniu, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie.

  Załącznik (pobierz)

 • Zaproszenie do składania ofert w zakresie gastronomii, na zasadzie wyłączności.

  2019.05.29

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  -  informacja ogólna


  1.    Oferta dotyczy obsługi imprezy plenerowej – pn. Dni Ornety 2019 w zakresie gastronomii, na zasadzie wyłączności.                  

  Miejsce i termin imprezy: 
  12-13.07.2019 r. –  plac przy Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Ornecie, ul. Sportowa 7

  2.    W ramach realizowanej usługi oferent winien zapewnić:
  •    miejsca siedzące za stołami pod zadaszeniem lub parasolami dla konsumentów (min. ilość 400 miejsc)
  •    sprzedaż piwa (do 4,5%)  i napojów bezalkoholowych w naczyniach plastikowych
  •    sprzedaż gastronomiczną z wykorzystaniem naczyń plastikowych
  •    wygrodzenie miejsca punktów sprzedaży i konsumpcji
  •    zachowanie czystości na obszarze konsumpcji i sprzedaży

  3.    Szczegółowe warunki konkursu na wyłączną obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej 
  Dni Ornety 2019 w dniach 12-13.06.2019 roku określa załącznik do zaproszenia.
  Można się z nimi również zapoznać na stronie internetowej www.orneta.pl oraz na stanowisku ds. promocji, turystyki i sportu, pok. nr 9 (tel. 55/2210209) w Urzędzie Miejskim w Ornecie.

  4.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim w Ornecie, Plac Wolności 26  11-130 Orneta lub za pośrednictwem Poczty na ten sam  adres /decyduje data wpływu oferty do sekretariatu UM/. 

  5.    Oferty przyjmowane będą do dnia 19.06.2019 r.  


                                                                                                                                                                 Z up. Burmistrza Ornety
                                                                                                                                                                                 Andrzej Gierlof
                                                                                                                                                                         (podpis nieczytelny)


  Warunki konkursu (pobierz)

  Formularz oferty (pobierz)

 • Urząd Miejski w Ornecie poszukuje kandydatów do pracy w Punkcie Informacji Turystycznej.

  2019.05.29

  Urząd Miejski w Ornecie poszukuje kandydatów do pracy w Punkcie Informacji Turystycznej

  Wymagania:

  – ukończone 18 lat

  – znajomość minimum jednego języka obcego: angielski, niemiecki (poziom średnio zaawansowany lub wyżej),

  – dyspozycyjność,

  – wysoka kultura osobista,

  – samodzielność.

  Znajomość oferty turystycznej i atrakcji regionu oraz zagadnień turystycznych będzie dodatkowym atutem i ułatwieniem w późniejszej pracy.

  Obowiązki: udzielanie informacji (m.in. mieszkańcom, turystom zagranicznym i krajowym), pomoc i porada, tłumaczenia, gromadzenie i weryfikowanie danych, aktualizacja, utrzymanie porządku w miejscu pracy, inne zadania – w zależności od potrzeb.

  Miejsce pracy: Praca biurowa w punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Rycerskiej oraz w Galerii Dziedzictwa Ornety  

  Czas pracy: zatrudnienie na umowę zlecenie od 10.06 do 30.08.2019 r.; w godz. 10.00 – 17.00 w dni powszednie ; praca także w soboty, niedziele i święta 10.00-16.00

  Godziny pracy mogą ulec zmianie ze względu na natężenie ruchu turystycznego.

  Wynagrodzenie: umowa zlecenie – stawka godzinowa

  Termin składania ofert (cv+list motywacyjny): 06.06.2019 r.

  Miejsce składania ofert: Sekretariat, Urząd Miejski w Ornecie, ul. Plac Wolności 26 bądź mailowo: promocja@orneta.pl

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI  RADY MIEJSKIEJ – maj 2019r. 

  2019.05.27

  SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY

  Z PRAC   MIĘDZY SESJAMI  RADY MIEJSKIEJ – maj 2019r.                                

  w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

   

  3 maj (Orneta) – udział we mszy świętej w intencji ojczyzny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja,

  4 maj (Orneta) – udział w gminnych obchodach z okazji dnia strażaka,

  6 maj (Orneta) – spotkanie z przedsiębiorcami ze Szwecji w sprawie zainteresowania zakupem przez nich działki na Strefie Ekonomicznej,

  6 maj (Orneta) – spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie zainteresowania doprowadzeniem gazu ziemnego do Ornety,

  7 maj (Braniewo) – udział w certyfikacji zaprzyjaźnionego Urzędu Miejskiego w Braniewie, który chce przystąpić do Krajowej sieci miast CITTASLOW. Orneta była miastem wprowadzającym          w procedurze przyjęcia do sieci,

  8 maj (Orneta) – odbyły się warsztaty dla przedstawicieli 10 miast Warmii i Mazur, członków miast CITTASLOW,

  8 maj (Orneta) – złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów z okazji Dnia Zwycięstwa pod grobem Nieznanego Żołnierza oraz pomnikiem Sybiraków oraz pod tablicą upamiętniającą pilotów z 29 pułku lotnictwa  myśliwskiego stacjonującego w Ornecie do 1968 roku,

  9 maj (Orneta) – spotkanie zespołu ds. oświaty nt. przygotowań do gminnej reformy oświaty. Dyrektorzy szkół mają do dnia 17 czerwca przygotować kilka wariantów zmian w oświacie, po to by zespół w miesiącu sierpniu wypracował gotowy materiał do Rady Miejskiej, która do końca 2019 roku/ styczeń 2020, przeanalizuje  projekt uchwały dotyczący reformy oświaty   w gminie Orneta,

  10 maj (Bogatyńskie) – udział w odbiorze technicznym drogi do msc. Bogatyńskie wraz z budową mostu na rzece Drwęca Warmińska,

  14 – 15 maj (Lubawa) – udział w spotkaniu Burmistrzów miast CITTASLOW w sprawie nowej perspektywy finansowej dla miast w pozakonkursowych pewnych pieniądzach , które otrzymamy po raz kolejny z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

  16 maj (Orneta) – udział w negocjacjach z przedstawicielami ENERGA Oświetlenie nt. cen  za oświetlenie w Gminie Orneta,

  20 maj ( Orneta) – udział w Walnym Zebraniu spółki TBS Administrator w Ornecie,

  20 maj (Orneta) – udział w Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie,

  24 maj (Nadarzyn k. Warszawy) udział w Akademii Infrasport, podczas targów GO ACTIV SPORT. Podczas Akademii rozmawiano o roli infrastruktury sportowej, promocji i zdrowego stylu życia, finansowania inwestycji sportowo- rekreacyjnych i nowych trendów w budownictwie sportowym,

  25 maj (Orneta) – udział w uroczystej Gali z okazji 70 lecia istnienia MKS Błękitni Orneta,

  26 maj (Henrykowo) – udział w uroczystej mszy świętej z okazji święceń kapłańskich naszego mieszkańca Gminy ks. Mateusza Pstrągowskiego,

  27 maj (Olsztyn) – spotkanie z konserwatorem zabytków nt. wydania decyzji zezwalającej na remont okien (wymianę) w Szkole Podstawowej nr. 1 w Ornecie im. mjr Henryka Sucharskiego.

   

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornecie, udział w rozpoczęciu oraz ceremonii rozdania nagród podczas turnieju policyjnych drużyn piłkarskich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, udział w Orneckiej Nocy Muzeów, Udział w Motomajówce, święcie motocyklistów zorganizowanym przez Klub motocyklowy DRAGER, udział w powiatowym zarządzie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych , powitanie uczestników Rajdu Trzech Koron, udział w rozpoczęciu i dekoracji najlepszych drużyn podczas turnieju młodzieżowych drużyn piłkarskich z  województwa Warmińsko – Mazurskiego, udział  w uroczystości z okazji dni rodzicielstwa zastępczego,  spotkanie z mieszkańcami dzierżawiącymi ogródki na terenie inwestycji Budowa Parku Miejskiego w Ornecie , wzdłuż kanału F od MGOPS  do jeziora.

   

   

Stronicowanie

Banery

Stopka