Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – lipiec - sierpień 2021r. (sesja 25 sierpień 2021 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2021.08.23

  2 lipiec (Orneta – Olsztyn) – spotkanie on-line na temat  szczepień w województwie,

  3-4 lipiec (Orneta) – otwarcie Maratonu wędkarskiego oraz wręczenie nagród,

  7 lipiec (Olsztyn) – uczestnictwo w spotkaniu w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z Prezesem  Banku Gospodarstwa Krajowego na temat założeń programu Polski Ład,

  9 lipiec (Orneta) – udział w uroczystości  50 lecia pożycia małżeńskiego, mieszkańców Ornety,

  14 lipiec (Lidzbark Warmiński ) – uczestnictwo w spotkaniu z dyrektorem Banku Gospodarstwa  Krajowego w Olsztynie nt.  składania wniosków do programu Polski Ład,

  20 lipiec (Orneta) – spotkanie z wicestarostą lidzbarskim p. Jarosławem Kogut w sprawie organizacji Dożynek Powiatowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Sołeckiej          w Bażynach, dyrektorzy : Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie, pracownicy Urzędu Miejskiego w Ornecie,

  21 lipiec (Olsztyn) – udział w spotkaniu zarządu Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego nt. nowej perspektywy Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji i uczestnictwa pozakonkursowego w przyznawaniu środków członkom miast CITTASLOW,

  21  lipiec (Mierki) – uczestnictwo w konferencji wspólnie z pracownikami UM Orneta nt. koncepcji rozwoju współpracy strategicznej Sieci Miast CITTASLOW województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2030,

  27 lipiec (Opin) – odbiór remontu nawierzchni drogi (została wykonana nawierzchnia asfaltowa) w miejscowości Opin od skrzyżowania przy świetlicy wiejskiej do kościoła oraz przy domach znajdujących się przy drodze,

  29 lipiec (Krosno) – spotkanie z sołtysem Krosna i wizja w terenie w sprawie remontu mostu drewnianego nad rzeką Drwęca Warmińska, ustalono termin realizacji remontu mostu do końca października br. Roboty będą finansowane ze środków sołeckich,

  3 sierpień (Lidzbark W.) – udział w uroczystym apelu z okazji święta Policji,

  3 sierpień (Orneta) – udział wspólnie z p. Karolem Markowskim Prezesem MKS Błękitni w Ornecie w powstaniu filmu promocyjnego o klubie i naszym mieście oraz wywiad na żywo    wspólnie  z udziałem prezesa Warmińsko Mazurskiego Polskiego Związku Piłki Nożnej nt. sportu,

  5 sierpień (Olsztyn) – spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego nt. inwestycji z pozyskaniem środków europejskich, wręczyłem zaproszenie na otwarcie Parku Miejskiego w Ornecie oraz  na Dożynki Powiatowe w Bażynach,

  10 sierpień (Jeziorany) – udział w konwencie Wójtów , Burmistrzów zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania Warmiński Zakątek nt. możliwości wsparcia przedsiębiorców z terenu działania LGD,

  16 sierpień (Orneta) – spotkanie z nowym proboszczem Parafii Prawosławnej w Ornecie,

  17 sierpień (Orneta) – spotkanie z koordynatorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lidzbarku Warmińskim nt. bieżącej współpracy,

  19 sierpień (Orneta) – spotkanie z Dyrektorami Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mingajnach nt. inwentaryzacji i przeniesienia wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie,

  20 sierpień (Giżycko) – odwiezienie wystawy obrazów Zdzisława Beksińskiego,

  21 sierpień (Orneta) – udział w uroczystości 25 lecia istnienia  parafii greckokatolickiej bł. Omelana Kowcza w Ornecie.

   

  Sprawy  bieżące:

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie i Pasłęku, udzielenie ślubu młodej parze, spotkanie z komitetem organizacyjnych ds. organizacji dożynek powiatowych.

 • Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2021 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

  2021.07.26