Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

WSPARCIE  DORADCZE  DLA MIESZKAŃCÓW GMINY  ORNETA 
W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA  PRZEDSIĘWZIĘĆ 
W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO –  CZYSTE POWIETRZE

Instytucją realizującą program priorytetowy „Czyste powietrze” jest: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Urzędzie Miejskim w Ornecie prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze, wraz z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie, jak również rozliczenia dotacji. Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu.

Kontakt: (55)22-10-200 lub (55)22-10-230.

 

Dla kogo program?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie częściowej lub kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające obowiązujące normy.

 Dodatkowo…

Możliwość otrzymania dotacji wraz z prefinansowaniem przedsięwzięcia – dotacja przez bank.

Z tej ścieżki mogą skorzystać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego
i podwyższonego poziomu dofinansowania.

 Szczegółowe informacje w zakresie uzyskania dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” są dostępne również na stronie:

http://www.czystepowietrze.gov.pl/

 

Banery

Stopka