Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Ornecie

2020-01-22
  • Komisje Rady Miejskiej,
Sala Narad UM w Ornecie

BRM.0012.8.1.2020

       Na podstawie § 64 ust. 1 Statutu Gminy Orneta uchwalonego Uchwałą Nr BRM.0007.22.2016 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 czerwca 2016 r. z późn. zm., zwołuję i zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 16,00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Ornecie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej.  
  2. Gospodarka odpadami na terenie Gminy Orneta.

3.  Zaopiniowanie projektów uchwał.

4.  Sprawy bieżące.

 Przewodniczący Komisji BGRiBP

 Krzysztof Banucha

Banery

Stopka