Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

Wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie

2020-01-27
  • Komisje Rady Miejskiej,

BRM.0012.5.1.2020

     Na podstawie § 63 ust. 5 Statutu Gminy Orneta zwołuję wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie: Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16,00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Ornecie.      

Temat posiedzenia

  1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie zasad i terminów wprowadzenia nowej taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Orneta.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał, które będą rozpatrywane na XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2020 r.
  4. Sprawy bieżące.

Banery

Stopka