Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

Komisja Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Ornecie

2020-09-28
  • Komisje Rady Miejskiej,
Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Ornecie

Orneta, 02 września 2020 r.  

BRM.0012.8.7.2020

 

 

      Na podstawie § 64 ust. 1 Statutu Gminy Orneta uchwalonego Uchwałą Nr BRM.0007.22.2016 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 czerwca 2016 r. z późn. zm., zwołuję i zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej
w Ornecie w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16,00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 5 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 09 czerwca 2020 r.
  2. Przyjęcie protokołu nr 6 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 30 czerwca 2020 r.
  3. Informacja na temat sytuacji finansowej gminnych jednostek organizacyjnych w kontekście planów inwestycyjnych oraz środków finansowych pozyskanych z funduszy zewnętrznych
  4. Informacja spółek gminnych TBS Administrator oraz PWiK w kontekście planów inwestycyjnych oraz środków finansowych pozyskanych z funduszy zewnętrznych.
  5. Gospodarka odpadami w Gminie Orneta.
  6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

 

Budżetu GRiBP          

 

Banery

Stopka