Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ornecie

2022-06-22
 • Komisje Rady Miejskiej,
Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Ornecie

Orneta, 08 czerwca 2022 r. 

BRM.0012.3.4.2022

                                                                    

Na podstawie § 64 ust. 1 Statutu Gminy Orneta uchwalonego Uchwałą Nr BRM.0007.22.2016 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 czerwca 2016 r. z późn. zm., zwołuję i zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 22 czerwca 2022 r. (środa) godz. 16,00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie z zachowaniem środków bezpieczeństwa wynikających
z przestrzegania obostrzeń związanych z Covid – 19.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu Nr 3/2022 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 25 maja 2022 r.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz raportu o stanie gminy za 2021 rok w zakresie oświaty, kultury, pomocy społecznej, sportu, turystyki i promocji gminy.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 1. Sprawy bieżące.

 

Na posiedzenie Komisji zapraszam:

 1. Pana Ireneusza Popiela Burmistrza Ornety,
 2. Pana Andrzeja Gierlofa Zastępcę Burmistrza Ornety,
 3. Panią Annę Kich Skarbnika Gminy,
 4. Panią Natalię Brycką Sekretarza Gminy,
 5. Pana Inspektora ds. Kultury i Oświaty Urzędu Miejskiego w Ornecie,
 6. Referentów projektów uchwał.

Do wiadomości:

Radni Rady Miejskiej niebędący członkami Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych

 

                                                                                             

                                                                                                                             Przewodnicząca Komisji OKSTiSS               

                                                                                                                                      Marzena Ołtuszewska

Banery

Stopka