Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ornecie

2022-08-25
 • Komisje Rady Miejskiej,
Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Ornecie

Orneta, 05 lipca 2022 r. 

BRM.0012.3.5.2022

                                                                   

Na podstawie § 64 ust. 1 Statutu Gminy Orneta uchwalonego Uchwałą Nr BRM.0007.22.2016 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 czerwca 2016 r. z późn. zm., zwołuję i zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) godz. 16,00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie z zachowaniem środków bezpieczeństwa wynikających
z przestrzegania obostrzeń związanych z Covid – 19.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu Nr 4/2022 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 22 czerwca 2022 r.
 2. Analiza sieci szkół i przedszkoli gminnych – stan przygotowań placówek do nowego roku szkolnego.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 1. Sprawy bieżące.

 

Na posiedzenie Komisji zapraszam:

 1. Pana Ireneusza Popiela Burmistrza Ornety,
 2. Pana Andrzeja Gierlofa Zastępcę Burmistrza Ornety,
 3. Panią Annę Kich Skarbnika Gminy,
 4. Panią Natalię Brycką Sekretarza Gminy,
 5. Pana Inspektora ds. Kultury i Oświaty Urzędu Miejskiego w Ornecie,
 6. Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1, Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4, Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bażynach, Panią Dyrektor Przedszkola Nr 1, Panią Dyrektor Przedszkola Nr 2
  z prośbą o przygotowanie krótkiej informacji dotyczącej pkt 2,
 7. Referentów projektów uchwał.

 

Do wiadomości:

Radni Rady Miejskiej niebędący członkami Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych

 

                                                                                             

 

                                                                                                                                     Przewodnicząca Komisji OKSTiSS

                                                                                                                                               Marzena Ołtuszewska

Banery

Stopka