Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 24 sierpnia 2022 r.

2022-08-24
  • Komisje Rady Miejskiej,

Na podstawie § 64 ust. 1 Statutu Gminy Orneta uchwalonego Uchwałą Nr BRM.0007.22.2016 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 czerwca 2016 r. z późn. zm., zwołuję i zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ornecie            w dniu 24 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 16,00. Posiedzenie odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Ornecie.

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie protokołów z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ornecie: Protokołu Nr 5/2022 z posiedzenia w dniu 15 czerwca 2022 r. i Protokołu
    Nr 6/2022 z posiedzenia w dniu 23 czerwca 2022 r.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie Panią Elżbietę Fijarczyk, która w opinii skarżących nie dopełniła swoich obowiązków i nie powiadomiła rodziców uczniów o możliwości złożenia wniosków o przyznanie stypendium naukowego Burmistrza Ornety (teczka spraw BRM.0012.7.5.2022).
  3. Analiza i rozpatrzenie skargi mieszkańca Ornety dotyczącej niekulturalnego zachowania Burmistrza Ornety (teczka spraw BRM.0012.7.4.2022),  
  4. Sprawy bieżące.

 

            Przewodniczący Komisji

           Skarg, Wniosków i Petycji          

                        Marcin Jotko

Banery

Stopka