Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

Wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie

2022-09-26
 • Komisje Rady Miejskiej,
Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Ornecie

Orneta, 16 wrzesień 2022 r.

 

BRM.0012.5.8.2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Na podstawie § 63 ust. 5 Statutu Gminy Orneta zwołuję wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie: Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16,00 w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie z zachowaniem środków bezpieczeństwa wynikających
z przestrzegania obostrzeń związanych z Covid – 19.

 

 Temat posiedzenia

 1. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orneta za I półrocze 2022 roku oraz informacji
  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał, które będą rozpatrywane na LI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 2022 r.
 3. Sprawy bieżące.

 

Na posiedzenie komisji zapraszam:  

 1. Pana Ireneusza Popiela Burmistrza Ornety,
 2. Pana Andrzeja Gierlofa Zastępcę Burmistrza Ornety,
 3. Panią Annę Kich Skarbnika Gminy,
 4. Panią Natalię Brycką Sekretarza Gminy,
 5. Referentów projektów uchwał.

 

 

                                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                               Józef Uzar

 

Banery

Stopka