Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

LI sesja Rady Miejskiej w Ornecie

2022-09-28
 • Sesje Rady Miejskiej,
Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Ornecie

Orneta, 16 wrzesień 2022 r.

BRM.0002.9.2022

                                                                                                      

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję i zapraszam na LI sesję Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 28 września 2022 r. o godz. 16,00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie z zachowaniem środków bezpieczeństwa wynikających z przestrzegania obostrzeń związanych z Covid – 19.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LI sesji Rady Miejskiej w Ornecie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Propozycje zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu L sesji Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 31 sierpnia 2022 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk 352.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk 353.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – druk 354.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2022-2033 – druk 355.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2022 r. – druk 356.
 • Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orneta za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – druk 357.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 • Interpelacje i zapytania radnych składane zgodnie z art. 24 ust. 3 - 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
 • Pytania i wnioski sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy.
 • Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Informacje i komunikaty.
 • Zamknięcie obrad.

Uwaga

 1. Projekty uchwał dostępne są w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ornecie orneta.pl w zakładce Organizacja działania samorządu → Portal Rady Miejskiej w Ornecie → Nadchodzące posiedzenia → Sesja nr LI w dniu 28 września 2022 r.

Banery

Stopka