Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ornecie

2022-10-17
  • Komisje Rady Miejskiej,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ornecie

Orneta, 12 października 2022 r.

BRM.0012.4.2.2022

 

Na podstawie § 92 ust. 1 Statutu Gminy Orneta uchwalonego Uchwałą Nr BRM.0007.22.2016 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 czerwca 2016 r. z późn. zm., zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 17 października 2022 r. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ornecie, ul. Mickiewicza 10 o godz. 14,00.
 
Temat posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu Nr 3/2022 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 14 września 2022 r.
  2. Kontynuacja kontroli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ornecie
    w zakresie spłat należności związanych z inwestycjami realizowanymi w latach 2017-2021.
  3. Sprawy bieżące.

 

        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

                                                                                                        Adam Kaczmarek  

Banery

Stopka