Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ornecie

2022-12-08
  • Komisje Rady Miejskiej,
Sala Narad Urzędu Miejskiego w Ornecie

Orneta, 09 listopada 2022 r. 

BRM.0012.3.7.2022

 

Na podstawie § 64 ust. 1 Statutu Gminy Orneta uchwalonego Uchwałą Nr BRM.0007.22.2016 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 czerwca 2016 r. z późn. zm., zwołuję i zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 08 grudnia 2022 r. (czwartek) godz. 16,00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Ornecie z zachowaniem środków bezpieczeństwa wynikających
z przestrzegania obostrzeń związanych z Covid – 19.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu Nr 6/2022 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 22 września 2022 r.
  2. Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży w Ornecie.
  3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Orneta na 2023 rok.
  4. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  6. Sprawy bieżące.

 

 

                                                                                              Przewodnicząca Komisji OKSTiSS

                                                                                                        Marzena Ołtuszewska

 

 

 

 

 

 

 

Banery

Stopka