Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Ornecie

2023-09-06
  • Sesje Rady Miejskiej,
Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Ornecie

Orneta, 04 września 2023 r.

BRM.0002.9.2023

 

     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze.zm.) na wniosek z dnia 01 września 2023 r. Burmistrza Ornety,  zwołuję i zapraszam na LXIII sesję Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 06 września 2023 r. o godz. 16,00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie z następującym porządkiem obrad:

   

  1. Otwarcie LXIII sesji Rady Miejskiej w Ornecie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk 430.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – druk 431.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

            Józef Uzar

 

 

                                                                                        

 

Uwaga

  1. Projekt uchwały dostępny jest w BIP na stronie

internetowej Urzędu Miejskiego w Ornecie

www.orneta.pl w zakładce Organizacja działania samorządu →

Portal Rady Miejskiej w Ornecie → Nadchodzące posiedzenia →

Sesja nr LXIII w dniu 06 września 2023 r.

 

 

 

Sporządziła:

Małgorzata Kowalczuk BRM I

04.09.2023r.

 

Banery

Stopka