Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

Komisja Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Ornecie

2023-09-21
 • Komisje Rady Miejskiej,
Sala Narad Urzędu Miejskiego w Ornecie

             Orneta, 12 września 2023 r.  

BRM.0012.8.5.2023

 

Na podstawie § 64 ust. 1 Statutu Gminy Orneta uchwalonego Uchwałą Nr BRM.0007.22.2016Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 czerwca 2016 r. z późn. zm., zwołuję i zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 21.09.2023 r. (czwartek) o godz. 16:00, w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Ornecie z zachowaniem środków bezpieczeństwa wynikających z przestrzegania obostrzeń związanych z Covid – 19.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu nr 3/2023 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa
  i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 23 maja 2023 r.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Informacja na temat sytuacji finansowej gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek w kontekście planów inwestycyjnych oraz środków finansowych pozyskanych z funduszy zewnętrznych – TBS Administrator spółka
  z o.o. w Ornecie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” spółka z o.o. w Ornecie.
 4. Funkcjonowanie lądowiska „ORNETA” w Ornecie.
 5. Sprawy bieżące.

Na posiedzenie Komisji zapraszam:

 1. Pana Ireneusza Popiela Burmistrza Ornety,
 2. Pana Andrzeja Gierlofa Zastępcę Burmistrza Ornety,
 3. Panią Annę Kich Skarbnika Gminy,
 4. Panią Natalię Brycką Sekretarza Gminy,
 5. Panią Prezes TBS Administrator spółka z o.o. w Ornecie z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej pkt 3,
 6. Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” spółka z o.o. w Ornecie z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej pkt 3,
 7. Członka Stowarzyszenia „Reduta Orneta”,
 8. Referentów projektów uchwał.

 

Przewodniczący Komisji BGRiBP

              Krzysztof Banucha

Banery

Stopka