Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

LXIV Sesja Rady Miejskiej w Ornecie

2023-09-27
 • Sesje Rady Miejskiej,
Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Ornecie

 

Orneta, 18 września 2023 r.

BRM.0002.10.2023

 

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję i zapraszam na LXIV sesję Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 27 września 2023 r. o godz. 16,00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie .

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie LXIV sesji Rady Miejskiej w Ornecie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Propozycje zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu LXI sesji Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 28 czerwca 2023 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr BRM.0007.17.2023 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023” – druk 432.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2023-2034 - druk 433.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. – druk 434.
 8. Raport z Monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orneta na lata 2016-2025 (za lata 2021-2022).
 9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania radnych składane zgodnie z art. 24 ust. 3 - 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
 11. Pytania i wnioski sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 13. Informacje i komunikaty.
 14. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                          Józef Uzar

 

Banery

Stopka