Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

Wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie

2023-09-25
 • Komisje Rady Miejskiej,
Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Ornecie

Orneta, 18 września 2023 r.

 

BRM.0012.5.8.2023

     Na podstawie § 63 ust. 5 Statutu Gminy Orneta zwołuję wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie: Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16,00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie.    

Temat posiedzenia

 1. Przyjęcie protokołu Nr 7/2023 wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie
  w dniu 28 sierpnia 2023 r.
 2. Raport z Monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orneta na lata 2016-2025 (za lata 2021-2022).
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał, które będą rozpatrywane na LXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2023 r.
 4. Sprawy bieżące.

Na posiedzenie komisji zapraszam:  

 1. Pana Ireneusza Popiela Burmistrza Ornety,
 2. Pana Andrzeja Gierlofa Zastępcę Burmistrza Ornety,
 3. Panią Annę Kich Skarbnika Gminy,
 4. Panią Natalię Brycką Sekretarza Gminy,
 5. Referentów projektów uchwał.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                 Józef Uzar

 

Banery

Stopka