Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Kalendarium

Menu

Treść strony

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ornecie

2023-09-28
  • Komisje Rady Miejskiej,
Sala Narad Urzędu Miejskiego w Ornecie

BRM.0012.7.1.2023                                                                                                                                             Orneta, 21 września 2023 r.

BRM.0012.7.2.2023

BRM.0012.7.3.2023                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              

                 Na podstawie § 64 ust. 1 Statutu Gminy Orneta uchwalonego Uchwałą Nr BRM.0007.22.2016 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 czerwca 2016 r. z późn. zm., zwołuję i zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 28 września 2023 r. (czwartek) o godzinie 1600. Posiedzenie odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Ornecie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie protokołu nr 2/2023 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu
    22 lutego 2023 r.
  2. Zaopiniowanie petycji złożonej do gminy o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej (teczka spraw RO.152.1.2023).
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie skargi mieszkańca na działalność Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Ornecie (teczka spraw BRM.1510.1.2023).
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie skargi mieszkańca na Burmistrza Ornety na uniemożliwianie dostępu do dokumentacji zakupu działki (teczka spraw BRM.1510.2.2023).
  5. Sprawy bieżące.

                                                                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                                                             Skarg, Wniosków i Petycji          

                                                                                                                                       Marcin Jotko

Banery

Stopka