Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Awaria telefonów w Urzędzie Miejskim w Ornecie

  2020.04.09

  Uwag informujemy o awarii telefonów w Urzędzie Miejskim w Ornecie z numerami z końcówką od 210 do 245.

  Prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem pod numerem telefonu 55 22 10 200 w celu dalszego przełączenia rozmowy.

 • Apel do mieszkańców i przedsiębiorców

  2020.03.25

  apel

 • Apel do Mieszkańców Ornety

  2020.03.18

  f8BirwLhCx7G4IAAAAASUVORK5CYII=

   

   

   

  MIESZKAŃCY ORNETY!

           W związku z występowaniem „koronawirusa” w Polsce apeluję o odpowiedzialne i racjonalne zachowanie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich mieszkańców Ornety. Apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

  To trudny czas, w którym musimy wykazać się odpowiedzialnością, dyscypliną, ale także empatią i wsparciem. Nie należy ulegać panice, ale konieczne jest wykonanie każdego działania, aby ograniczyć ryzyko zakażenia. Pamiętajmy o częstym myciu rąk, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległości (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

  Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

  Namawiam Państwa do pozostania w domach zawsze, gdy tylko ich opuszczenie nie jest bezwzględnie konieczne.

  Ten apel kieruję szczególnie do Seniorów.

  Osoby starsze powinny ograniczyć swoje wizyty w miejscach, które skupiają dużą liczbę ludzi np. w supermarketach czy aptekach. Nie każda z tych osób może liczyć na pomoc rodziny. Postarajmy się podtrzymać dobry klimat SĄSIEDZKIEJ SAMOPOMOCY                i zaoferujmy wsparcie w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków bądź załatwieniu codziennych spraw. Okażmy pomoc i wsparcie tym, którzy w tej szczególnie trudnej sytuacji najbardziej jej potrzebują. Nie bądźmy obojętni! Każda taka inicjatywa dla osób starszych jest bezcenna.

  SENIORZY!

  Poproście o pomoc w codziennych czynnościach takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych                 i pocztowych członków rodziny, sąsiadów.

  Możecie też zwrócić się o pomoc do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie codziennie w godzinach 7.00 – 13.00 tel. 55 242 16 27


  Gorąco wierzę, że przetrwamy ten czas bez uszczerbku, zjednoczeni, solidarni i wzmocnieni wzajemną troską i empatią. Życzę Państwu jak najserdeczniej zdrowia i spokoju.

  BURMISTRZ ORNETY

  IRENEUSZ POPIEL

 • INFORMACJA DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ORNECIE

  2020.03.13

  INFORMACJA DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
  W ORNECIE

  Szanowni Państwo!

  Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus COVID-19, („koronawirus”), w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o zdrowie pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie i osób korzystających z naszych usług wprowadza się następujące środki zapobiegawcze:

  1. Ogranicza się wizyty klientów w obiekcie MGOPS do niezbędnego minimum, a bezpośrednieskładanie korespondencji i dokumentów należy ograniczyć do sytuacji szczególnie uzasadnionych.

  2. Zachęca się klientów aby wszelkie sprawy załatwiać:
   - drogą telefoniczną :
  sekretariat tel. 55 242 16 27
  świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny tel. 55 242 17 93 fax.55 242 17 93
  świadczenie wychowawcze tel. 55 230 40 68 fax.55 242 17 93

  - lektroniczną: e-mail: mgops_orneta@poczta.onet.pl

  -ePUAP: /mgops_orneta/skrytka lub /mgops_orneta/SkrytkaESP

  - lub jeżeli to możliwe w późniejszym terminie.

  3. PILNE!!! Wypłaty gotówkowe w kasie Ośrodka wykonywane będą do odwołania w godzinach
  10.00 - 14.00. Ze względu na dynamiczną sytuację i zagrożenie przerwaniem ciągłości pracy kasy ośrodka -
  klientów pobierających świadczenia w kasie MGOPS PROSIMY O PRZEKAZANIE AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH KONT W BANKU W CELU BEZGOTÓWKOWEGO PRZEKAZYWANIA ŚWIADCZEŃ !!!
  Oświadczenie dot. przekazania świadczeń na konto bankowe prosimy przesyłać listownie na adres Miejsko -
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ul. 1-go Maja 6 11-130 Orneta, poprzez platformę ePUAP, e-mail:
  mgops_orneta@poczta.onet.pl lub pozostawienie w kasie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Ornecie. Druki do pobrania na stronie www.orneta.naszops.pl w załączniku:
  http://www.orneta.naszops.pl/img/upload/files/751584018179-1.pdf

  4. Przyjmowanie klientów w godzinach urzędowania MGOPS odbywać się będzie wyłącznie w
  oznaczonym pokoju na parterze. Wejście do MGOPS wyłącznie od strony ulicy 1 Maja. Część
  pomieszczeń całkowicie niedostępna dla klientów. Oczekując na spotkanie z pracownikiem ośrodka, ze
  względu na własne bezpieczeństwo prosimy zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

  5. Pracownicy socjalni i asystenci rodziny będą wykonywać pracę w terenie tylko w niezbędnym
  zakresie. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie w tym ustalone zostanie, czy kontakt osobisty
  jest niezbędny. W przypadku konieczności wizyty w środowisku prosimy o informowanie pracowników o
  ewentualnym wystąpieniu w rodzinie chorób: grypy, przeziębień, innych chorób zakaźnych. Do załatwiania
  spraw w Ośrodku prosimy delegować członków rodziny, którzy nie wykazują oznak chorobowych.

  6. Maksymalną ilość osób mogących jednorazowo przebywać w budynku ogranicza się do 4. Prosimy o
  niezabieranie ze sobą osób towarzyszących oraz dzieci.

  7. W ramach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków dyrektor MGOPS oraz z-ca dyrektora będą
  udzielali informacji wyłącznie telefonicznie (w środy od godz.: 10:00 – 13:00) tel. 55 242 23 95,
  tel. 55 242 23 96.

  INNE
  1. Wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin w mieszkaniach chronionych MGOPS, a mieszkańcom
  ogranicza się wyjścia do niezbędnego minimum - do końca marca.

  2. Do dnia 27 marca zamyka się działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej Ul. 1 Maja 41.

  3. Do dnia 27 marca zamyka się działalność Klubu Integracji Społecznej Ul. 1 Maja 6, odwołuje się
  wszystkie grupowe zajęcia prowadzone w ramach projektów unijnych realizowanych przez MGOPS.

  4. W miesiącu marcu wstrzymuje się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
  Żywnościowa 2014 – 2020. Kolejny termin wydawania żywności – kwiecień 2020. Dokładna data będzie
  ogłoszona na stronie www.orneta.naszops.pl

  5. Do dnia 27 marca zamyka się Stację Johannitów Ul. 1. Maja 6

  6. Stołówka w MGOPS funkcjonuje normalnie w godzinach 12.00 – 14.00, z ograniczeniem przebywania
  maksymalnie 4 osób w pomieszczeniu.

  7. Usługi opiekuńcze – ze względu na niedobór personalny prosimy osoby, które są w stanie
  zrezygnować, bądź ograniczyć czasowo korzystanie z pomocy opiekunek aby rozważyły taką
  możliwość. Prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym tel. 55 242 16 27.
  APELUJEMY DO RODZIN aby zainicjowały w tym tym trudnym okresie pomoc osobom
  potrzebującym opieki, seniorom we własnym zakresie. Przy niedoborze personalnym wśród
  opiekunek, pozwoli nam to zabezpieczyć niezbędne usługi osobom zupełnie samotnym i wymagającym
  bezwzględnej pomocy w egzystencji.
  Prosimy o zrozumienie, zachowanie spokoju i zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi w serwisie
  internetowym www.orneta.naszops.pl

  Dołożymy wszelkich starań, żeby wszyscy mieszkańcy mogli skorzystać z usług MGOPS oraz aby czuli się
  bezpiecznie.

  DYREKTOR
  MIEJSKO GMINNEGO

 • Bezpośrednie telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Ornecie

  2020.03.13

  SEKRETARIAT

  tel. (55) 22 10 200, fax (55) 22 10 210

  SAMODZIELNE STANOWISKA DS. KANCELARYJNYCH RADY MIEJSKIEJ

  tel. (55) 22 10 207

  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

  Józef Uzar tel. (55) 22 10 207


  REFERAT ORGANIZACYJNY:

  KIEROWNIK REFERATU

  tel. (55) 22 10 204

  STANOWISKO DS. PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
   
  tel. (55) 22 10 221
   
  SKARBNIK GMINY

  Anna Kich tel. (55) 22 10 217

   

  REFERAT FINANSOWY

  Kierownik Referatu tel. (55) 22 10 234

  STANOWISKO DS. WYMIARU NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

  tel. (55) 22 10 213

  STANOWISKO DS. WYMIARU NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I BHP

  tel. (55) 22 10 213

  STANOWISKO DS. EWIDENCJI I KONTROLI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

  tel. (55) 22 10 222

  STANOWISKO DS. EWIDENCJI I KONTROLI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

  tel. (55) 22 10 222

  SAMODZIELNE STANOWISKA DS. PROMOCJI, TURYSTYKI I SPORTU

  tel. (55) 22 10 209

  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KULTURY I OŚWIATY

  tel. (55) 22 10 229

  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW WOJSKOWYCH I OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

  tel. (55) 22 10 225

  REFERAT FINANSOWY

  STANOWISKO DS. WYMIARU NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I BHP

  tel. (55) 22 10 225, 229

  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  tel. (55) 22 10 218

  SEKRETARZ GMINY

  Natalia Brycka tel. (55) 22 10 215

   

  Kamieniczka A

  REFERAT FINANSOWY

  STANOWISKO DS. OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

  tel. (55) 22 10 233

  STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI

  tel. (55) 22 10 214

  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMATYKI

  tel. (55) 22 10 206

  Kamieniczka B

  REFERAT FINANSOWY STANOWISKO DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

  tel. (55) 22 10 238

  REFERAT ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

  Kierownik Referatu tel. (55) 22 10 220

  STANOWISKO DS. GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIENIA GMINNEGO

  tel. (55) 22 10 227

  tel. (55) 22 10 224

  tel. (55) 22 10 208

  tel. (55) 22 10 231

  Kamieniczka C

  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

  tel. (55) 22 10 223

  KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

  tel. (55) 22 10 228

  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KULTURY I OŚWIATY, ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

  tel. (55) 22 10 236

  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INWESTYCJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH

  tel. (55) 22 10 201

  tel. (55) 22 10 203

  Kamieniczka D

  REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I DROGOWNICTWA

  Kierownik Referatu tel. (55) 22 10 230

  STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

  tel. (55) 22 10 232

  STANOWISKO DS. DRÓG

  tel.(55) 22 10 202

  STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

  tel. (55) 22 10 226

   

  ul. Mickiewicza 1

  Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki uzależnień 

  tel. (55) 24 23 947

  ul. Mickiewicza 16

  (Remiza OSP)

  OSP

  tel. (55) 24 21 008 

  STRAŻ MIEJSKA

  tel. (55) 620 19 86

   

Stronicowanie

Banery

Stopka