Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Gdzie złożyć wniosek o świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy?

  2022.03.25

  Od 16 marca 2022 roku osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni.

   

  Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Ornecie (ul. Plac Wolności 26) w Biurze Obsługi Klienta (główne wejście do Urzędu).

   

  Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania.

   

  Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy).

   

  Świadczenia nie otrzyma osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie (np. zapłata przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to również opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu). Składając wniosek o rekompensatę 40 zł należy złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

   

  Istnieje możliwość w szczególnie uzasadnionych przypadkach podwyższenia kwoty 40 zł jak i wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia.

   

  Ważne!

  Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 55 22 10 207

   

  Wniosek o świadczenie pieniężne (pobierz)

  Karta osoby przyjętej do zakwaterowania (pobierz)

 • 2022.03.07

  GMINA ORNETA OTRZYMAŁA

  977.500 zł 

    NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

  DLA 391 DZIECI

  Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PPGR.

   

  Burmistrz Ornety pragnie poinformować, że Gmina Orneta otrzymała dofinansowanie w kwocie 977.500 zł na zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne/laptopy) dla 391 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Środki pochodzą z grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ma on zwiększyć dostępność mieszkańców terenów popegeerowskich min. do komputerów. Projekt finansowany jest ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  W tej chwili trwają przygotowania do realizacji i wdrożenia projektu, podpisania umowy na dofinansowanie ze stroną rządową, weryfikacja złożonych dokumentów, a następnie Gmina Orneta ogłosi przetarg na dostarczenie komputerów (do 2.500 zł za jeden komputer).

  W odpowiednim czasie Gmina Orneta będzie się kontaktować ze wszystkimi osobami, które zostały zakwalifikowane do ww. programu.

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – luty 2022r. (sesja 23 luty 2022 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2022.02.21

  7 luty (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami mieszkańców ulicy Polnej, Sucharskiego, Zarzecznej i innych ulic w obrębie ulicy Polnej na temat podłączenia do sieci cieplnej VEOLIA domów i mieszkań. W spotkaniu uczestniczył dyrektor regionalny firmy VEOLIA Północ,

  8 luty (Orneta) – spotkanie z radnymi Rady Miejskiej w Ornecie na temat wniosków do POLSKIEGO Ładu,

  9 luty (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami małych przedsiębiorców wokół starego miasta nt. rosnących cen za odpady komunalne,

  10 luty (Orneta) – spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Ornecie nt. bieżącej współpracy,

  10 luty (Orneta) – spotkanie z komendantem Powiatowym Policji w Lidzbarku Warmińskim nt. wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu,

  10 luty (Orneta) – spotkanie z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej nt. podpisania porozumienia o współpracy w zakresie pomocy w momencie wystąpienia na terenie gminy sytuacji kryzysowych,

  11 luty (Orneta) – spotkanie z audytorem wewnętrznym nt. kontroli wewnętrznej w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

  15 luty (Orneta ) - udział w zarządzie gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych   w Ornecie nt. nowej ustawy wspierającej strażaków ochotników,

  16 luty (udział  on line) – w zarządzie Stowarzyszenia Polskie Miasta CITTASLOW nt. działań promocyjnych oraz ustalenia terminu spotkania członków zarządu z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego nt. nowych środków finansowych przynależnych bez konieczności ubiegania się o nie w konkursie Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji,

  17 luty (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami klubu sportowego  UKS Piorun Orneta, ELITE FIGHT Club Lidzbark Warmiński nt. organizacji w Ornecie mistrzostw Warmii i Mazur w Boksie,

  18 luty (Lidzbark Warmiński) – udział w zarządzie powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ,

   

  Sprawy  bieżące: ,

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie i w Olsztynie,  spotkanie z sołtysami z Gminy Orneta, zakończenie halowych rozgrywek w piłce nożnej, udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia otwartych mistrzostw Ornety w strzelaniu precyzyjnym.

 • Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie.

  2022.02.21

  Zarządzenie Nr RO.0050.18.2022 Burmistrza Ornety z dnia 21.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie (pobierz)

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – styczeń 2022r. (sesja 26 grudzień 2022 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2022.01.24

  4 styczeń (Orneta) - udział w Inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej kolejnej kadencji,

  5 styczeń (on line) – spotkanie z dyrektorem Polskiej Sieci Miast Cittaslow nt. wniosków do Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji z Gminy Orneta (zamiana rewitalizacji ratusza i SP1) na rewitalizację budynku przy ulicy Mickiewicza 1 w Ornecie,

  10 styczeń (Orneta) – spotkanie z radnymi Rady Miejskiej w Ornecie nt. wniosków dedykowanych do Polskiego Ładu,

  11 styczeń (Orneta) – spotkanie z pracownikami merytorycznymi nt. składania wniosków do Polskiego Ładu , ustalenie harmonogramu działań po spotkaniu z Radnymi Rady Miejskiej w Ornecie,

  11 styczeń (Orneta) – udział w podsumowaniu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej Urzędu Miejskiego w Ornecie,

  13 styczeń (On – line) – udział w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego na temat audytu wykonanego w naszym urzędzie odnośnie bezpieczeństwa danych,

  13 styczeń (Lidzbark Warmiński) – udział w konwencie starostów Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

  17 styczeń (Orneta) – spotkanie  z członkami zarządu Stowarzyszenia Reduta na temat bieżącej współpracy,

  19 styczeń (on – line) – spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko Mazurskiego Panem Gustawem Markiem Brzezinem nt. środków finansowych w nowym okresie finansowania,

  20 styczeń (Orneta) – spotkanie z przedstawicielami zarządu fundacji LEGIA Warszawa nt. współpracy dotyczącej chęci stworzenia w Ornecie zajęć sportowych dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy (6-7 latki),

  21 styczeń (Orneta) – spotkanie z mieszkańcami ulicy Polnej nt. chęci podłączenia do ciepłociągu  VEOLIA, ustalono harmonogram działań związanych z ww. pomysłem,

  Sprawy  bieżące: ,

  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie, sołtysami z Gminy Orneta, spotkanie z mieszkańcami Bażyn, udział w radzie budowy , projektu docieplenia budynku Centrum Kultury,

Stronicowanie

Banery

Stopka