Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Informacja w sprawie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Orneta

  2020.05.05

  Informacja w sprawie  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

  w Gminie Orneta

   

  Szanowni Państwo.

  Informuję, że po analizie uwzględniającej aspekty sanitarne, organizacyjne, a także po konsultacjach z dyrektorami jednostek, podjąłem decyzję o dalszym zamknięciu gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 6 maja do 24 maja 2020r.

  W podjęciu takiej decyzji utwierdziły mnie również opinie wyrażane bezpośrednio przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. W sytuacji kiedy każdego dnia przybywa w naszym kraju osób zarażonych i ofiar wirusa nie możemy sobie pozwolić na działania w jakikolwiek sposób zwiększające ryzyko zarażenia, a za takie uznaję otwarcie przedszkoli  i żłobków.

  Zamknięcie przedszkoli i żłobków w przypadku, gdy rodzice pracują jest sporym utrudnieniem, jednak najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, przede wszystkim dzieci, jak również nauczycieli i personelu – stąd taka decyzja.

  Niektóre wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczą przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować, np. wykładzina podłogowa. Wymuszają one na  nas podjęcie decyzji dotyczących zerwania wykładzin w salach.                       

  W takiej sytuacji nie wyobrażam sobie, żeby dzieci, które większość czasu spędzają na podłodze bawiąc się, miały siedzieć na zimnych panelach czy też co gorsza, na innym zimnym podłożu.

  W sytuacji ustąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub zmiany uzgodnień Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących świadczenia usług przedszkolnych, natychmiast podejmiemy działania co do otwarcia przedszkoli.

   

                                                                                                            Burmistrz Ornety

                                                                                                              Ireneusz Popiel

 • Łagodzenie ograniczeń związanych z funkcjonowaniem targowiska "Mój Rynek" przy ul. Wodnej w Ornecie

  2020.05.04

  Zarządzenie nr RO.0050.54.2020 Burmistrza Ornety z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie łagodzenia ograniczeń związanych z funkcjonowaniem targowiska "Mój Rynek" przy ul. Wodnej w Ornecie (pobierz)

  Zarządzenie Nr RO.0050.57.2020 Burmistrza Ornety z dnia 06 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie łagodzenia ograniczeń związanych z funkcjonowaniem targowiska „Mój Rynek” przy ul. Wodnej w Ornecie (pobierz)

 • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ORNETY Z PRAC MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ – marzec, kwiecień 2020r. (sesja 29 kwiecień 2020 r.) w tym uczestnictwo Zastępcy Burmistrza Ornety

  2020.04.27

  04 marzec (Orneta) – spotkanie z właścicielem Gabinetu Stomatologicznego w Ornecie nt. podpisania porozumienia dotyczącego zastosowania profilaktyki stomatologicznej dla dzieci z terenu Gminy Orneta (gminnych placówek oświatowych), 

  05 marzec (Orneta) – udział w przeglądzie gwarancyjnym lokali socjalnych znajdujących się w byłym budynku szkoleniowym b. Jednostki Wojskowej,
   

  09 marzec (Olsztyn) – udział w spotkaniu przedstawicieli miast - członków spółki Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie nt. przyjęcia działki i zwiększenie tym samym udziałów miasta Olsztyn, co skutkowałoby „monopolizacją decyzji Olsztyna w każdej sprawie”,
   

  09 marzec (Olsztyn) – spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie nt. nieodpłatnego przekazania na potrzeby Gminy Orneta samochodu Volkswagen Caddy,
   

  12 marzec (Lidzbark Warmiński) – udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. stanu zagrożenia epidemii koronawirusa,
   

  13 marzec (Lubomino) – spotkanie Wójtów , Burmistrzów ze starostą lidzbarskim nt. bieżącej współpracy i wspólnych inwestycji, (powstaje  porozumienie pomiędzy gminą Orneta a Powiatem Lidzbarskim nt. remontu drogi powiatowej Krzykały – do granicy z powiatem braniewskim, odcinek drogi w Nowym Dworze – remont w 2020 roku  oraz remont ulicy Warmińskiej w 2021 roku), 
   

  16 marzec (Orneta) – spotkanie kierowników gminnych jednostek oraz dyrektorów placówek oświatowych a także pracowników gminy odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe nt . bieżącej sytuacji związanej z koronawirusem,
   

  19, 26 marzec (Orneta) –  rozmowy  z przedstawicielem dużej firmy zainteresowanej budową zakładu produkcyjnego w Ornecie (zainteresowanie 60 ha ),
   

  24 marzec (Olsztyn) – dostarczenie 150 maseczek uszytych przez mieszkanki Ornety do szpitala dziecięcego w Olsztynie,
   

  8 kwiecień – telekonferencja – udział w posiedzeniu zarządu Polskiej Sieci Miast CITTASLOW,
   

  16 kwiecień (Orneta) – odbiór prac związanych z uporządkowaniem terenu po inwestycji zagospodarowania terenu nad jeziorem mieczowym w Ornecie,

  23 kwiecień (Orneta) – spotkanie z przedsiębiorcami – przewoźnikami nt. pomocy gminy w rozwiązaniu problemu braku możliwości dowożenia dzieci i młodzieży do gminnych placówek oświatowych,
   

  23 kwiecień (Orneta)– podpisanie umowy z wykonawcą na budowę „parku miejskiego” w Ornecie,
   

  16 marzec -27 kwiecień –  - EPIDEMIA: codzienna praca związana z przygotowywaniem zarządzeń, odpowiedzi na pisma, zakup środków ochrony osobistej, zakup i dystrybucja ok. 7500 sztuk maseczek dla mieszkańców Gminy Orneta, (podziękowania dla pracowników MDK, TBS, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i żołnierzy WOT oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie – którzy włączyli się w dystrybucję maseczek,  przekazanie kilkudziesięciu kombinezonów na potrzeby walki z COVID-19 ratownikom medycznym z Ornety oraz Straży Pożarnej i Policji,  wymiana korespondencji i kontakt z wojewódzkim, powiatowym, gminnym „ sztabem kryzysowym” oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, bieżący kontakt z Komendą Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim, Komisariatem Policji w Ornecie , Strażą Miejską w Ornecie,  Ochotniczą Strażą Pożarną w Ornecie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ornecie – warte podkreślenia jest bardzo duże zaangażowanie pracowników MGOPS, którzy od samego początku epidemii, mimo obaw o swoje zdrowie i życie oraz zdrowie i życie bliskich tak jak Straż Miejska, urzędnicy UM Orneta i inne służby są cały czas blisko ludzi.
  28 kwiecień (Olsztyn) – odbiór samochodu Volkswagen Caddy otrzymanego nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

  Sprawy  bieżące: 
  Podpisywanie aktów notarialnych w Ornecie,  spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesami  gminnych spółek, udzielenie ślubu młodej parze z terenu Gminy Orneta, udzielanie informacji telefonicznych i pomoc w załatwianiu spraw dla mieszkańców Gminy Orneta.
                                      

  Burmistrz Ornety
                                      Ireneusz Popiel

 • Apel do mieszkańców i przedsiębiorców

  2020.03.25

  apel

 • Apel do Mieszkańców Ornety

  2020.03.18

  f8BirwLhCx7G4IAAAAASUVORK5CYII=

   

   

   

  MIESZKAŃCY ORNETY!

           W związku z występowaniem „koronawirusa” w Polsce apeluję o odpowiedzialne i racjonalne zachowanie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich mieszkańców Ornety. Apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

  To trudny czas, w którym musimy wykazać się odpowiedzialnością, dyscypliną, ale także empatią i wsparciem. Nie należy ulegać panice, ale konieczne jest wykonanie każdego działania, aby ograniczyć ryzyko zakażenia. Pamiętajmy o częstym myciu rąk, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległości (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

  Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

  Namawiam Państwa do pozostania w domach zawsze, gdy tylko ich opuszczenie nie jest bezwzględnie konieczne.

  Ten apel kieruję szczególnie do Seniorów.

  Osoby starsze powinny ograniczyć swoje wizyty w miejscach, które skupiają dużą liczbę ludzi np. w supermarketach czy aptekach. Nie każda z tych osób może liczyć na pomoc rodziny. Postarajmy się podtrzymać dobry klimat SĄSIEDZKIEJ SAMOPOMOCY                i zaoferujmy wsparcie w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków bądź załatwieniu codziennych spraw. Okażmy pomoc i wsparcie tym, którzy w tej szczególnie trudnej sytuacji najbardziej jej potrzebują. Nie bądźmy obojętni! Każda taka inicjatywa dla osób starszych jest bezcenna.

  SENIORZY!

  Poproście o pomoc w codziennych czynnościach takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych                 i pocztowych członków rodziny, sąsiadów.

  Możecie też zwrócić się o pomoc do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie codziennie w godzinach 7.00 – 13.00 tel. 55 242 16 27


  Gorąco wierzę, że przetrwamy ten czas bez uszczerbku, zjednoczeni, solidarni i wzmocnieni wzajemną troską i empatią. Życzę Państwu jak najserdeczniej zdrowia i spokoju.

  BURMISTRZ ORNETY

  IRENEUSZ POPIEL

Stronicowanie

Banery

Stopka