Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • INFORMACJA DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ORNECIE

  2020.03.13

  INFORMACJA DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
  W ORNECIE

  Szanowni Państwo!

  Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus COVID-19, („koronawirus”), w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o zdrowie pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie i osób korzystających z naszych usług wprowadza się następujące środki zapobiegawcze:

  1. Ogranicza się wizyty klientów w obiekcie MGOPS do niezbędnego minimum, a bezpośrednieskładanie korespondencji i dokumentów należy ograniczyć do sytuacji szczególnie uzasadnionych.

  2. Zachęca się klientów aby wszelkie sprawy załatwiać:
   - drogą telefoniczną :
  sekretariat tel. 55 242 16 27
  świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny tel. 55 242 17 93 fax.55 242 17 93
  świadczenie wychowawcze tel. 55 230 40 68 fax.55 242 17 93

  - lektroniczną: e-mail: mgops_orneta@poczta.onet.pl

  -ePUAP: /mgops_orneta/skrytka lub /mgops_orneta/SkrytkaESP

  - lub jeżeli to możliwe w późniejszym terminie.

  3. PILNE!!! Wypłaty gotówkowe w kasie Ośrodka wykonywane będą do odwołania w godzinach
  10.00 - 14.00. Ze względu na dynamiczną sytuację i zagrożenie przerwaniem ciągłości pracy kasy ośrodka -
  klientów pobierających świadczenia w kasie MGOPS PROSIMY O PRZEKAZANIE AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH KONT W BANKU W CELU BEZGOTÓWKOWEGO PRZEKAZYWANIA ŚWIADCZEŃ !!!
  Oświadczenie dot. przekazania świadczeń na konto bankowe prosimy przesyłać listownie na adres Miejsko -
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ul. 1-go Maja 6 11-130 Orneta, poprzez platformę ePUAP, e-mail:
  mgops_orneta@poczta.onet.pl lub pozostawienie w kasie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Ornecie. Druki do pobrania na stronie www.orneta.naszops.pl w załączniku:
  http://www.orneta.naszops.pl/img/upload/files/751584018179-1.pdf

  4. Przyjmowanie klientów w godzinach urzędowania MGOPS odbywać się będzie wyłącznie w
  oznaczonym pokoju na parterze. Wejście do MGOPS wyłącznie od strony ulicy 1 Maja. Część
  pomieszczeń całkowicie niedostępna dla klientów. Oczekując na spotkanie z pracownikiem ośrodka, ze
  względu na własne bezpieczeństwo prosimy zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

  5. Pracownicy socjalni i asystenci rodziny będą wykonywać pracę w terenie tylko w niezbędnym
  zakresie. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie w tym ustalone zostanie, czy kontakt osobisty
  jest niezbędny. W przypadku konieczności wizyty w środowisku prosimy o informowanie pracowników o
  ewentualnym wystąpieniu w rodzinie chorób: grypy, przeziębień, innych chorób zakaźnych. Do załatwiania
  spraw w Ośrodku prosimy delegować członków rodziny, którzy nie wykazują oznak chorobowych.

  6. Maksymalną ilość osób mogących jednorazowo przebywać w budynku ogranicza się do 4. Prosimy o
  niezabieranie ze sobą osób towarzyszących oraz dzieci.

  7. W ramach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków dyrektor MGOPS oraz z-ca dyrektora będą
  udzielali informacji wyłącznie telefonicznie (w środy od godz.: 10:00 – 13:00) tel. 55 242 23 95,
  tel. 55 242 23 96.

  INNE
  1. Wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin w mieszkaniach chronionych MGOPS, a mieszkańcom
  ogranicza się wyjścia do niezbędnego minimum - do końca marca.

  2. Do dnia 27 marca zamyka się działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej Ul. 1 Maja 41.

  3. Do dnia 27 marca zamyka się działalność Klubu Integracji Społecznej Ul. 1 Maja 6, odwołuje się
  wszystkie grupowe zajęcia prowadzone w ramach projektów unijnych realizowanych przez MGOPS.

  4. W miesiącu marcu wstrzymuje się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
  Żywnościowa 2014 – 2020. Kolejny termin wydawania żywności – kwiecień 2020. Dokładna data będzie
  ogłoszona na stronie www.orneta.naszops.pl

  5. Do dnia 27 marca zamyka się Stację Johannitów Ul. 1. Maja 6

  6. Stołówka w MGOPS funkcjonuje normalnie w godzinach 12.00 – 14.00, z ograniczeniem przebywania
  maksymalnie 4 osób w pomieszczeniu.

  7. Usługi opiekuńcze – ze względu na niedobór personalny prosimy osoby, które są w stanie
  zrezygnować, bądź ograniczyć czasowo korzystanie z pomocy opiekunek aby rozważyły taką
  możliwość. Prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym tel. 55 242 16 27.
  APELUJEMY DO RODZIN aby zainicjowały w tym tym trudnym okresie pomoc osobom
  potrzebującym opieki, seniorom we własnym zakresie. Przy niedoborze personalnym wśród
  opiekunek, pozwoli nam to zabezpieczyć niezbędne usługi osobom zupełnie samotnym i wymagającym
  bezwzględnej pomocy w egzystencji.
  Prosimy o zrozumienie, zachowanie spokoju i zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi w serwisie
  internetowym www.orneta.naszops.pl

  Dołożymy wszelkich starań, żeby wszyscy mieszkańcy mogli skorzystać z usług MGOPS oraz aby czuli się
  bezpiecznie.

  DYREKTOR
  MIEJSKO GMINNEGO

 • Bezpośrednie telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Ornecie

  2020.03.13

  SEKRETARIAT

  tel. (55) 22 10 200, fax (55) 22 10 210

  SAMODZIELNE STANOWISKA DS. KANCELARYJNYCH RADY MIEJSKIEJ

  tel. (55) 22 10 207

  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

  Józef Uzar tel. (55) 22 10 207


  REFERAT ORGANIZACYJNY:

  KIEROWNIK REFERATU

  tel. (55) 22 10 204

  STANOWISKO DS. PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
   
  tel. (55) 22 10 221
   
  SKARBNIK GMINY

  Anna Kich tel. (55) 22 10 217

   

  REFERAT FINANSOWY

  Kierownik Referatu tel. (55) 22 10 234

  STANOWISKO DS. WYMIARU NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

  tel. (55) 22 10 213

  STANOWISKO DS. WYMIARU NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I BHP

  tel. (55) 22 10 213

  STANOWISKO DS. EWIDENCJI I KONTROLI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

  tel. (55) 22 10 222

  STANOWISKO DS. EWIDENCJI I KONTROLI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

  tel. (55) 22 10 222

  SAMODZIELNE STANOWISKA DS. PROMOCJI, TURYSTYKI I SPORTU

  tel. (55) 22 10 209

  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KULTURY I OŚWIATY

  tel. (55) 22 10 229

  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW WOJSKOWYCH I OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

  tel. (55) 22 10 225

  REFERAT FINANSOWY

  STANOWISKO DS. WYMIARU NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I BHP

  tel. (55) 22 10 225, 229

  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  tel. (55) 22 10 218

  SEKRETARZ GMINY

  Natalia Brycka tel. (55) 22 10 215

   

  Kamieniczka A

  REFERAT FINANSOWY

  STANOWISKO DS. OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

  tel. (55) 22 10 233

  STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI

  tel. (55) 22 10 214

  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMATYKI

  tel. (55) 22 10 206

  Kamieniczka B

  REFERAT FINANSOWY STANOWISKO DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

  tel. (55) 22 10 238

  REFERAT ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

  Kierownik Referatu tel. (55) 22 10 220

  STANOWISKO DS. GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIENIA GMINNEGO

  tel. (55) 22 10 227

  tel. (55) 22 10 224

  tel. (55) 22 10 208

  tel. (55) 22 10 231

  Kamieniczka C

  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

  tel. (55) 22 10 223

  KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

  tel. (55) 22 10 228

  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KULTURY I OŚWIATY, ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

  tel. (55) 22 10 236

  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INWESTYCJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH

  tel. (55) 22 10 201

  tel. (55) 22 10 203

  Kamieniczka D

  REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I DROGOWNICTWA

  Kierownik Referatu tel. (55) 22 10 230

  STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

  tel. (55) 22 10 232

  STANOWISKO DS. DRÓG

  tel.(55) 22 10 202

  STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

  tel. (55) 22 10 226

   

  ul. Mickiewicza 1

  Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki uzależnień 

  tel. (55) 24 23 947

  ul. Mickiewicza 16

  (Remiza OSP)

  OSP

  tel. (55) 24 21 008 

  STRAŻ MIEJSKA

  tel. (55) 620 19 86

   

 • Uwaga - KORONAWIRUS

  2020.03.05

  koronawirus

  Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że każda osoba powinna bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną w swoim powiecie, jeśli była w krajach objętych zakażeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni (Chiny, Korea Południowa, Północne Włochy, Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur, Tajwan) i po powrocie zaobserwowała u siebie następujące objawy

  :
  - wysoka gorączka, - kaszel, - duszności, - ból mięśni, - mocno pogorszone samopoczucie.


  Poniżej wykaz telefonów i adresów kontaktowych, czynnych całą dobę w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2:
  1. WSSE w Olsztynie ul. Żołnierska 16; 10-561 Olsztyn: tel.: 538 286 085, 603 131 846, 531 709 487 2. PSSE Bartoszyce ul. Bohaterów W-wy 12; 14-200 Bartoszyce: tel.: 883 366 906, 600 918 236 3. PSSE Braniewo ul. Królewiecka 26;14-500 Braniewo: tel.: 604 218 685, 502 250 764, 509 805 750 4. PSSE Działdowo ul. Biedrawy 5;13-200 Działdowo: tel.: 504 157 458 5. PSSE Elbląg ul. Królewiecka 195 82-300 Elblągu: tel.: 666 191 783 6. PSSE Ełk ul. Toruńska 6A/1;19 - 300 Ełk: tel.: 603 058 000 7. PSSE Giżycko ul. Suwalska 3;11-500 Giżycko: tel.: 608 069 251 8. PSSE Gołdap, 19 – 500 Gołdap; ul.Wolności 11: tel.: 609 480 506, 784 060 223 9. PSSE Iława ul. Sienkiewicza 10; 14-200 Iława: tel.: 661 121 311 10. PSSE Kętrzyn ul . Plac Marsz. J. Piłsudskiego 5; 11-400 Kętrzyn: tel.: 89 754 21 77


  11. PSSE Lidzbark Warmiński ul Orła Białego 6;11-100 Lidzbark Warmiński: tel.: 602 243 880


  12. PSSE Mrągowo ul. Królewiecka 60B; 11-700 Mrągowo: tel.: 503 191 696, 518 576 412, 507 138 632
  13. PSSE Nidzica ul. Żeromskiego 8;13-100 Nidzica: tel.: 606 718 676
  14. PSSE Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 13-300 Nowe Miasto Lubawskie: tel.: 606 932 190, 666 368 939
  15. PSSE Olecko ul. Wojska Polskiego 13; 19-400 Olecko: tel.: 609 738 284, 513 054 322
  16. PSSE Olsztyn ul. Żołnierska 16;10-561 Olsztyn: tel.: 601 203 001, 693 365 322, 607 753 872
  17. PSSE Ostróda ul. Kościuszki 2;14-100 Ostróda: Od poniedziałku do piątku 7.30 do 15.00: tel.: 89 646 08 70, 89 646 08 77, 89 646 08 81, po godzinie 15 oraz weekendy i święta: 601 895 096
  18. PSSE Pisz 12-200 Pisz; ul. Warszawska 5: tel.: 509 062 810, 509 556 220
  19. PSSE Szczytno ul. M. C. Skłodowskiej 8;12-100 Szczytno: tel.: 604 517 754
  20. PSSE Węgorzewo ul. 3-go Maja 17B; 11-600 Węgorzewo: tel.: 604 242 619
  21. GSSE Elbląg, ul. Bema 17; 82-300 Elbląg: tel.: 601 159 979

 • ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  2020.02.20

  W związku z wejściem w życie 6 września 2019 r. przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1579) informuję, iż niniejsza ustawa wprowadziła szereg ważnych zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

  NAJWAŻNIEJSZE KWESTIA:
  KONIEC Z ODPADAMI NIESEGREGOWANYMI! 
  WSZYSCY 
  BĘDZIEMY MUSIELI SEGREGOWAĆ ODPADY!

  Przestaje obowiązywać zasada dobrowolności, zgodnie z którą właściciel nieruchomości sam mógł zadeklarować, czy będzie segregował odpady, czy nie.
  Obowiązek segregacji dotyczy zarówno nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych na terenie gminy Orneta (sklepy, firmy, szkoły, zakłady i pozostałe instytucje).

   

  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Z uwagi na właściwą pracę instalacji zagospodarowującej odpady z terenu naszej gminy – ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie, należy dodatkowo w sposób selektywny zbierać popiół.


  Odpady, których nie segregujemy (np. gruz, odpady poremontowe, okna i drzwi, gabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia) nadal będzie można oddawać do Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Dworcowej 27 w Ornecie  (baza PRD-B).

  KTO NIE DOSTOSUJE SIĘ DO OBOWIĄZKU SEGREGACJI ZAPŁACI WIĘCEJ !!!

  Firma świadcząca usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych ma ustawowy obowiązek sprawdzania, czy właściciele nieruchomości wypełniają obowiązek segregacji odpadów komunalnych na poszczególne frakcje. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomi o tym burmistrza oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując stawki opłaty podwyższonej od dwukrotności do czterokrotności stawki za odpady zbierane w sposób selektywny. Zarówno stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranych w sposób selektywny, jak i krotność tej dla naliczenia opłaty podwyższonej w przypadku braku segregacji odpadów zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Miejskiej w Ornecie.

 • Sprawdź jakość powietrza w Ornecie.

  2019.12.23

  W dniu 23.12.2019 r. Urząd Miejski w Ornecie zamontował czujnik do analizy jakości powietrza. Stację do pomiaru pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, oraz wilgotności i temperatury umieszczono na budynku ratusza.

  Stan powietrza śledzić można na stronie:  https://smogtok.com/probeCurrent/3091

Stronicowanie

Banery

Stopka